Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo  |  Okwomusanju 2015

Wathikaya omw’Iwania Eparadiso y’Obunyakirimu

Wathikaya omw’Iwania Eparadiso y’Obunyakirimu

‘Nasyayira ah’ebisandu byaghe mwa h’olhukengerwa.’—ISA. 60:13.

ESYONYIMBO: 102, 75

1, 2. Omwa Masako w’Ekihebrania, ‘ekithumbi ky’ebisandu’ kikan’imaniraki?

YEHOVA NYAMUHANGA abiribugha ndeke-ndeke athi: ‘Olhubulha ni kithumbi kyaghe ky’obwami, n’ekihugho ni kithumbi ky’ebisando byaghe.’ (Isa. 66:1) Erikwamana ‘n’ekithumbi ky’ebisando’ biwe, mwathasya bugha athi: ‘Nasyayira ah’ebisandu byaghe mwa h’olhukengerwa.’ (Isa. 60:13) Akakolha ekyo ky’athi? Kandi eki kikathuhambako kithi, ithwe ng’ab’ali okwa ‘kithumbi ky’ebisandu biwe’?

2 ‘Ekithumbi ky’ebisandu,’ ky’ekihugho, aliriryo kandi omwa Masako w’Ekihebrania kikanamanyisaya ehekalu eyabya yikakolesibwa n’Abaisraeli. (1 Emy. 28:2; Esy. 132:7) Ehekalu eyo, y’eyabya mw’emitheghekere y’eriramya ly’okwenene, kandi iyuwene kutsibu omwa meso wa Yehova. Ekyo mukyaleka omwanya w’ebisandu bya Yehova oyu iniamuha olhukengerwa.

3. Ehekalu ya Nyamuhanga ey’obunyakirimu niki, kandi yatsuka mughulhu wahi?

3 Munabwire, emitheghekere ey’eriramya ly’okwenene siyikiri omwa nyumba ng’ehekalu okwa kihugho. Aliwe hali ehekalu ey’obunyakirimu, eyikaha Yehova y’olhukengerwa. Ehekalu eyo y’emitheghekere eyikasanganaya abandu oku Nyamuhanga erilhabira omu Yesu Kristo ng’omuhereri kandi ng’ekihongwa. Yatsuka omo omwaka wa 29 E.K., Yesu akabatizibwa n’erihakabibwa mwa  Muhereri Mukulhu ow’ehekalu ngulhu ya Yehova ey’obunyakirimu.Ebr. 9:11, 12.

4, 5. (a) Erikwamana ne Esyonyimbo 99 eriyisunza ly’abaramya ba Yehova ab’okwenene ni ryahi? (b) Thutholere ithwayibulya kibulyoki?

4 Erikangania ku thukasima emitheghekere y’ehekalu ey’obunyakirimu eyi, thukapipa Yehova omw’iminyikalya erina liwe kandi ithwamuhalhamba busana n’erithuhererya embanulho. Ka kikatsemesaya eriminya ngoku Abakristayo ab’okwenene abalhabire omu miliyoni munani bane muhererya Yehova y’olhukengerwa! Erithendibya ng’abandi bandu omwa madini abakalengekanaya bathi mbwino bakendi syapipa Nyamuhanga bali hikire elhubulha, Abema ba Yehova ibo abosi bakalhangira ikitholere eripipa Yehova hano okwa kihugho kandi hathya.

5 Busana n’ekyo, thukakwama eky’erileberyako eky’abaghombe ba Yehova abatheleghulha abali omwa Esyonyimbo 99:1-3, 5-7. (Soma.) Omwa milhondo eyi kikanganibwe ngoku Musa, Haruni, na Samweli mubasighika emitheghekere ey’eriramya ly’okwenene omwa buthuku bwabu. Munabwire, emisighalira y’okwa bahakabibwa bathali bayabya bahereri haghuma na Yesu elhubulha, banemukolera omwa kibugha ky’ehekalu y’obunyakirimu buthaleghulha, hano okwa kihugho. Esyomiliyoni ‘sy’ab’esindi mbuli’ banemubasighika buthaleghulha. (Yn. 10:16) Nomubanawithe amaha awathasosene, esyondeko syosi ibiri bakaramaya Yehova omwa bughuma hano okwa kithumbi ky’ebisando bya Nyamuhanga. Aliriryo, obuli mundu atholere iniayibulya, ‘Ngane musighika ndeke emitheghekere ya Yehova ey’eriramya ly’okwenene?’

ABAKAKOLERA OKWA HEKALU YA NYAMUHANGA EY’OBUNYAKIRIMU

6, 7. Muhabuthuka kitsibuki omwa kighonye ky’erimbere, neryo ni kyahi ekyabya ikyamayithaghisibwa emyaka mingyi enyuma waho?

6 Habere hathe halhaba myaka 100 ekithunga ky’Ekikristayo kyalitsukire, erikangirirya ly’amabehi eryabya iryabirilhaghulhwa mulyatsuka. (Emib 20:28-30; 2 Tes. 2:3, 4) Enyuma waho, mukyayongera erikalha eriminyerera abakakolera okwa hekalu ya Nyamuhanga y’obunyakirimu omwa kwenene nga ni bahi. Habere habirilhaba myaka mingyi, endambi muyahika Yehova amakangania abakamukolera omwa hekalu y’obunyakirimu nga ba bahi omw’ikolesya oyuwabya iniamabiribya Mwami, Yesu Kristo.

7 Ahathwahikira omwa 1919, Yehova abya iniamabirikangania ndeke abakamukolera omwa hekalu y’obunyakirimu nga ba bahi. Babya ibamabiry’eribwa ndeke bunyakirimu nuku ebya bakakolera Nyamuhanga byang’ongera erimutsemesya. (Isa. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Omw’eki, ebya mukwenda Paulo alhangira omwa nzoli, byabya ibyamatsuka eribererera okwa lhulengo lhuke.

8, 9. “Eparadiso” eya Paulo alhangira omwa kilhotho y’imanira ebindu byahi bisathu?

8 Ekilhotho kya Paulo kiri omwa 2 Abanya Korinto 12:1-4. (Soma.) Ebya Paulo alhangira omwa kilhotho ekyo mubyahulhwa mwa eribisulirwa. Kyabya kihambire okwa bikendi syabya omwa buthuku bw’embere. Omughulhu Paulo ‘athwalhawa omwa lhubulha olhwakasathu,’ “eparadiso” ey’alhangira y’eyahi? Eparadiso eya Paulo akanayako yabya iyik’imanira ebindu bisathu, ebyosi ebyangabere omwa mughulhu w’embere okwa buthuku bughumerera. Eky’erimbere, y’imanira eparadiso eyikendi syabya hano okwa kihugho. (Lk. 23:43) Ekindi, y’imanira eparadiso y’obunyakirimu eyikendi syabyaho omwa buswire omwa kihugho kihya-kihya. N’ekindi, y’imanira emibere mibuya eyiri elhubulha omwa ‘paradiso ya Nyamuhanga.’Erib. 2:7.

9 Aliwe ibbwa, ni kyahi ikyaleka Paulo iniabugha athi ‘mw’owa ebinywe ebithethoka eribughwa kandi ebinywe ebyo sibitholere eribughwa n’omundu’? Obo bwabya isi bw’obuthuku iyo erisoborera buuli ebindu bibuya eby’alhangira omwa nzoli. Aliwe munabwire  sihali ekyangaleka ithuthakania okwa mighisa eya bandu ba Nyamuhanga bawithe!

10. Busana naki eparadiso y’obunyakirimu n’ehekalu y’obunyakirimu si bighuma?

10 “Eparadiso y’obunyakirimu” ni kinywe ekya thukakolesaya kutsibu omwa mibughire yethu ey’ekiteokrasi. Yikamanyisaya emibere ey’embaghane ey’obunyakirimu eyuwenenga eya thulimu, eyikaleka ithwabya buholho na Nyamuhanga n’abalikyethu. Aliwe sithwanga bugha thuthi “eparadiso y’obunyakirimu” “n’ehekalu y’obunyakirimu” ni bighuma. Ehekalu y’obunyakirimu ni mitheghekere ya Nyamuhanga y’eriramya ly’okwenene. Eparadiso y’obunyakirimu iyo yikaminyikalhaya abo Nyamuhanga akaligha, abakamukolera munabwire omwa hekalu yiwe ey’obunyakirimu.Mal. 3:18.

11. Erikwamana n’eparadiso y’obunyakirimu, thuwithe lhusunzo lhwahi munabwire?

11 Ka kikatsemesaya eriminya ngoku erilhua 1919, Yehova abirilighira abandu abathahikene erikolha haghuma nayu omw’ikulha-kulhania, erighumya, n’erikanyirirya eparadiso y’obunyakirimu okwa kihugho! Mbwino nawu wune musangira omwa mubiiri oyu? Wune mw’omuhwa ow’eribya iwunemukolha na Yehova erileka ‘omwanya w’ebisandu biwe’ abye w’olhukengerwa?

EKITHUNGA KYA YEHOVA KINEMWONGERA ERYUWANIBWA

12. Ithwe bosi thuwithe eriyikethera lyahi erikwamana n’eribererera ly’ebiri omu Isaya 60:17? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

12 Ekitsweka ky’okwa kithunga kya Yehova eky’okwa kihugho eribya ikikendi syaghenda kikuwanibwa kyabya ikyabirilhaghulhwa omu Isaya 60:17. (Soma.) Abahyaka omwa kithunga babirisoma okwa bikakanganaya eki ku kinemubya kutse eriowira okwa bandi. Aliwe abandi balikyethu babiriyilhangirira eki kikabya. Olhu ka ni lhusunzo lhunene! Kwesi, ky’ekireka ibayikethera ndeke-ndeke ngoku Yehova yukasondolha ekithunga erilhabira omwa Mwami Yesu! Banasi ngoku eriyikethera lyabu eri linawithe ekya limanireko, kandi ithwe bosi kwa thunayikethere thuthya. Erihulikirira ndeke ebya bakabugha ebikalhua okwa muthima kikendi himba erikirirya lyawu n’erighumya eriyikethera lyawu omu Yehova.

13. Ebiri omwa Esyonyimbo 48:12-14 bikathuha lhukwamiraki?

13 Mbulha thwamathaghunza omwa kwenene mwa buthuku bungahi, ithwe bosi thutholere ithwabira abandi okwa kithunga kya Yehova. Eribya ithwanganabya omwa paradiso ey’obunyakirimu omwa kihugho kibi, ekitsandire n’ekithe mw’olhwanzo, ni kithiko-thiko! Ebikaswekaya ebihambire okwa kithunga kya Yehova, kutse e “Sioni,” n’ekwenene eyihambire okwa paradiso ey’obunyakirimu, thutholere ithwabibwira ‘abaana bethu’ ithunatsemire.Soma Esyonyimbo 48:12-14.

14, 15. Ni mbinduka syahi omwa kithunga esyakolhawa omwa myaka eya 1970, kandi syabiribya sy’omughaso sithi?

14 Ahabw’emyaka mingyi, abakulire abali omwa kithunga babirilholha okwa syombinduka nyingyi omwa kithunga esik’ongera eryuwania ekitsweka ky’okwa kithunga kya Yehova eky’okwa kihugho. Bak’ibuka omughulhu ebithunga byabya bikabya n’omughombe w’ekithunga omwakanya k’akathunga k’abasyakulhu, n’ebihugho ibiwithe omughombe w’omuthahulha omwakanya k’eribya n’Akathunga k’Omuthahulha, kandi n’omughulhu e Watch Tower Society yabya yiwithe prezidenti omwakanya k’eribya n’Akathunga Akakasondolha. Nomwakine indi mughalha wethu oyuwabya akabya n’olhusunzo olhw’erisondolha omwa kithunga, okwa kyaghanda ky’omuthahulha,  kutse okwa kyaghanda kikulhu ky’ekihugho kyosi iniakabya inianawithe abakamuwathikaya, iyukanathwamu iyuwene. Omwa myaka eya 1970, muhabya esyombinduka, olhukwamirwa lhw’erisondolha lhwamatsuka erikolhwa n’akathunga k’abasyakulhu butsira mundu mughuma.

15 Esyombinduka esi syanabere sy’omughaso? Ahathe erithika-thika. Busana naki? Kundi syakolhawa busana n’eriyitheghererya ery’Amasako eryaghenda likongera. Omwakanya k’omundu mughuma eribya iyukathwamu iyuwene, Yehova akahira h’abalhume ‘b’olhusunzo’ abakasanga-sanganaya amalengekania wabu, neryo ikyaghasira ekithunga kiwe.Efe. 4:8; Emi. 24:6.

Yehova anemuha abandu ehosi obusondoli obwa bakayithagha kutsibu (Lebaya enungu 16, 17)

16, 17. Ni mbinduka syahi esya lino-lino esya wukatsemera, kandi busana naki?

16 Thalengekania n’okwa syombinduka esya lino-lino, ng’esihambire okwa misosere y’ebitabu byethu, ebirimo, n’emibere y’eribighabiramu. Ka kikatsemesaya erihererya abandu b’ebitabu ebiri mw’emyatsi eyuwene kandi eyikabaghasira! Kandi n’omughulhu thukakolesaya etekinologia omw’ithulhughania ekwenene, ng’erikolesya omuthahulha we Intaneti owe jw.org, thukakanganaya ngoku thukagherereraya Yehova oyuwanzire abandu ehosi babane obusondoli obwa bathawithe aliwe ibakabuyithagha kutsibu.

17 Ekya thuthe thwang’ibirirwa y’embinduka omwa mihindano yethu eyabirileka ikyathokekana erithunga obuthuku obukaghunza obw’Eriramya ly’Eka kutse obw’eriyeghesya. Kandi thukatsemera n’esyombinduka esyuwene esihambire okwa mihindano yethu eminene-minene. Thukayowa ebindu ibikaghenda bik’uwana obuli mwaka! Ekindi ekikathutsemesaya ly’eryeghesibwa eryabiriyongera kutsibu omwa masukuru w’ekiteokrasi. Omwa byosi ebi,  kikalhangirika ndeke ngoku Yehova yukasondolha emyatsi eyosi eyi. Akaghenda ak’uwania ekithunga kiwe n’eparadiso y’obunyakirimu eya thulimu munabwire!

NGOKU WANGA WATHIKYA

18, 19. Thwanga sangira thuthi omw’iwania eparadiso y’obunyakirimu?

18 Ni lhusunzo lhunene Yehova erithuha akaghisa k’erisangira omw’iwania eparadiso yethu ey’obunyakirimu. Thukakolha eki omw’ithulhughania engulhu yuwene y’Obwami n’omuhwa n’eriyira abigha. Thukabya thukawathikya omundu erikulha-kulhana erihika okw’iyihayo, thukabya ithwamaghalihya emithano y’eparadiso ey’obunyakirimu.Isa. 26:15; 54:2.

19 Kandi thwangan’ongera eryuwania eparadiso y’obunyakirimu omw’ighenda thuk’uwania emibere yethu y’Ekikristayo. Eki kikaleka eparadiso eyi iyatsemesya abakathulhangira. Erimbere, emibere yethu mibuya ey’obuholho, butsira ebya thuk’igha omwa Biblia, y’eyikaleka abandu ibanza ekithunga n’erighunzerera ibanza Nyamuhanga na Kristo.

Wangana sangira omw’ighalihya emithano y’eparadiso y’obunyakirimu (Lebaya enungu 18, 19)

20. Erikwamana n’ebiri omwa Emisyo 14:35, thutholere ithwanza erikolhaki?

20 Yehova na Yesu ka bangabya ibakatsema kutsibu bakalhangira obubuya bw’eparadiso yethu ey’obunyakirimu munabwire! Etseme eyathukabana lino busana n’akaghalha akathukahiraho eryuwaniayo, yikakanganaya etseme eya thukendi syabana thukakolha ekihugho kino mwa paradiso. Ambi ithwabya ithun’ibukire ebiri omwa Emisyo 14:35, ebikabugha bithi: ‘Omwami akatsemera omughombe oyukakolha ndeke.’ Kwesi mughulhu wosi thukole ndeke n’amani erilhangira thuthi thukuwanaya eparadiso y’obunyakirimu!