Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | ERIRWANISYA AMAGHANIRYO

Amaghaniryo w’Ebitsibu by’Amaka

Amaghaniryo w’Ebitsibu by’Amaka

Janet akabugha athi: “Buthuku buke thatha waghe aliholire, mwira waghe mwambwira athi abiribana owundi mukali. Buthalhagha, mwaheka esyongyimba siwe esyosi n’erinyisighira abaana babiri.” Janet mwabana omubiiri, aliwe omusara ow’abya akathunga abya muke okw’ithuha enyumba eya babya bikeremo. Hane n’ebindi bingyi ebyabirimulethera amaghaniryo. Akabugha athi: “Munowa amaghaniryo iniabirinyihathathania kutsibu busana n’ebingyi ebyabya ibyamabirisighalha okwa muthwe waghe ingyuwene. Munayipona kundi isinangathasyathoka eriha abaana baghe b’ebiyithawa byabu byosi ng’abandi babuthi. Nahathya, ngayowa abandi nga bakathulhangira nabi ingye n’abaana baghe. Mbwino bakalengekanaya bathi ningye naleka obutheke bwaghe ibwasambukalha?”

Janet

Erisaba likawathikaya Janet erithendi hangya-hangya kutsibu n’erisighalha inina munywani wa Nyamuhanga. “Amaghaniryo akabya mangyi omwa kiro, kundi yikabya akahunerero. Erisaba n’erisoma e Biblia bikanyiwathikaya eribana othulho. Erisako erya nganzire kutsibu ly’erya Abanya Filipi 4:6, 7: ‘Simuhanga-hangaye emithima yenyu, nikwa omwa buli mwatsi mubwire Nyamuhanga y’obwagha bwenyu, imukamusaba n’erimuhathikana imunemuha ewasingya. N’obuholho bwa Nyamuhanga obulhabire amenge wosi bwasyatheya emithima yenyu n’amaghaniryo wenyu.’ Mughulhu mungyi ngasaba omwa kiro neryo inayowa obuholho bwa Yehova ibwabirinyihumulikania.”

Ebya Yesu abugha omw’ikangirirya liwe ly’okwa kithwa athi, ‘Thatha wenyu anasi ebibali bwagha isimuli mwamusaba,’ bikahumulikanaya omwa maghaniryo wosi-wosi. (Matayo 6:8) Kandi kwenene thutholere ithwamusaba. Erisaba ya nzira ngulhu ‘ey’eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga.’ Ekikalhwiririramu ni kyahi? ‘Nayu akiyithunda hakuhi nenyu.’Yakobo 4:8.

Eryongera okw’iyowa ndeke thwabiribwira Yehova y’amaghaniryo wethu, Yehova ‘oyukasubiraya erisaba’ akayira eky’akakolha eriwathikya abosi abakamusaba omw’ikirirya. (Esyonyimbo 65:2) Ky’ekyaleka  Yesu iniabwira abigha biwe athi ‘basabe emighulhu yosi butsira erilhuha.’ (Luka 18:1) Thutholere ithwalholha embere erisaba Nyamuhanga y’obusondoli n’obuwathikya, ithunayikethere ngoku akendi thuhemba busana n’erikirirya lyethu. Isithwathika-thika, iyo anzire kandi awithe amaaka w’erithuwathikya. Thukakanganaya ku thumuyikethere ‘thukamusaba butsira eryumbya.’1 Abanya Tesalonika 5:17.

ERIBYA N’ERIKIRIRYA KIKAMANYISAYAKI?

Aliwe kwenene, eribya n’erikirirya kikamanyisayaki? Erikirirya mwamuli ‘eriminya Nyamuhanga’ ya ndeke. (Yoane 17:3) Thukakolha ekyo omw’itsuka erithunga amalengekania wa Nyamuhanga awali omwa Biblia. Eki kikaleka ithwaminya ngoku atsomene obuli mundu ahabwiwe. Erikirirya ery’okwenene siriri subulira okw’iminya Nyamuhanga lisa. Mwamuli n’erimunywana ithunamusikirye. Obunywani obu sibwangasira kiro kighuma, ngoku kine okwa bunywani bw’abandu. Erikirirya lyethu likongera ‘erikulha’ thukalholha embere erimwighako, erikolha “emyatsi eyikamutsemesaya,” kandi thukalhangira ngoku akathuwathikaya. (2 Abanya Korinto 10:15; Yoane 8:29) Erikirirya ng’eryo ly’erya wathikaya Janet erirwanisya amaghaniryo.

Janet akabugha athi: “Ekyabirihimba erikirirya lyaghe ly’erilhangira Yehova akanyiwathikya omwa buli mwatsi. Mughulhu mungyi ithukabana ebitsibu ebya thwabya nga sithwangathoka er’imanira. Erilhabira omw’isaba kutsibu, Yehova iniakathuwathikaya omwa mibere ndalhue ngalengekania. Ngabya ingamusima, kikanyibukaya ebingyi eby’abirinyikolera. Mughulhu wosi abiribya inianemunyiwathikya, kandi okwa buthuku. Kandi abirimba abanywani ab’okwenene, Abakrisitayo balikyethu. Bakanyiwathikaya mughulhu wosi kandi ibo ni ky’erileberyako kibuya okwa baana baghe.” *

“Nabiriminya ekikaleka Yehova iniabugha omu Malaki 2:16, athi: ‘Ngakwa erikomolha ly’obusu.’ Ekyo kyamabya, bukabya ini bughobya obukalire kutsibu. Hamabirihwa emyaka mingyi mwira waghe anyisighenie, aliwe hakanayira ingayowa ingana bulirweko. Ngabya ingayowa indya, ngalengaho eriwathikya abandi, kandi ekyo kyabiringwathikya.” Neryo omw’ikwama omusingyi owe Biblia ow’erithendi yisolholha, kyabiriwathikya Janet erikehya amaghaniryo wiwe. *Emisyo 18:1.

Nyamuhanga “akalembera esyongubi, kandi akahanganira abakwakali.”Esyonyimbo 68:5

Janet akabugha athi: “Eriminya ngoku ‘Nyamuhanga akalembera esyongubi n’erihanganira abakwakali,’ kikanyihumulikanaya. Syendi syathusighania nga mwira waghe.” (Esyonyimbo 68:5) Janet anasi ngoku Nyamuhanga siali thulengako omwa ‘kibi.’ Aliwe iyo akaha amenge “oko bandu bosi butsira buhemu” kandi akathuha ‘obuthoki bunene’ obwanga thuwathikya erirwanisya amaghaniryo.Yakobo 1:5, 13; 2 Abanya Korinto 4:7.

Kandi ibbwa amaghaniryo wethu amabya ini busana n’engebe yethu eribya omwa kabi?

^ olhup. 10 Eyindi myatsi ngoku wangarwanisya amaghaniryo, lebaya omwatsi “Wunemusondolha Engebe Yawu?” omwa Awake! eya Julai 2015, yine n’okwa Intaneti okwa www.jw.org.