Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

AKALEBERYO Okwomusanju 2015 | Erirwanisya Amaghaniryo

Abandu bangyi bakabya omwa maghaniryo bakabana ebitsinduli n’ebitsibu muthina-muthina, aliwe abandi amaghaniryo akanabya make omwa bitsibu ibyanabyo. Bakathoka bathi?

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Amaghaniryo Ali Ahosi-hosi!

Erisekulya likakanganaya ngoku n’amaghaniryo make buya aw’olhughumerera anganaleka omundu iniaholha lhuba. Wangaghumiragho wuthi?

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Amaghaniryo w’eby’Esyosente

Omulhume mughuma mwathoka erilisya eka yiwe ebbeyi ey’ebiyithawa by’obuli kiro nomuyanahika omwa syobbiliyoni.

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Amaghaniryo w’Ebitsibu by’Amaka

Ebya mukali mughuma alhabamu busana na mwira wiwe erimusighania, erimukomolha, kandi ngoku abya aghumire ebi n’eriminya kwenene erikirirya nga niki.

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Amaghaniryo w’Ebik’itha Obuba

Wanga ghumira wuthi esyonyuhi, obubi, eritsanda ly’ebithuthimbireko, n’amalhwere?

Wunalhue Wasi?

Kera, olhuso lhwabya lhukakolesibwa lhuthi? Ebinywe ‘eribya omwa kikuba’ bikamanyisayaki?

Wathikaya omw’Iwania Eparadiso y’Obunyakirimu

Eparadiso y’obunyakirimu n’ehekalu y’obunyakirimu nina bighuma? Ni ‘paradiso’ yahi eya Paulo alhangira omwa ‘lhubulha olhwakasathu’?

Omulhamu Wenyu Ali Hakuhi!

Ni mwatsi wahi ow’akendi syathulhughanibwa obulighe bunene bwabiritsuka? Ni kyahi ekikendi syahika okwa bahakabibwa okwa buthuku obo?

Lholha Embere Erisighika Obwami bwa Nyamuhanga

Abakristayo banga yibegheresya bathi erisighika Yehova n’Obwami bwiwe?

Hano Hathukaramiraya

Thwanga kangania thuthi ku thusikirye emyanya yethu ey’eriramiryamu? Esyosente sy’erihimba Ebisenge by’Obwami n’eribisugha sikabanika sithi?

E Biblia Erisubirya Okwa Bibulyo

Endambi yinemwendi syahika ihabya isihakiri bubi?