Mbwino kinatholere Omukristayo eribya n’embundu athi akayitheghaya okwa bandi bandu?

Abakristayo bakaghendera okwa misingyi ye Biblia bakathwamu oko mwatsi w’eriyitheya n’eriyilhwirako. Emisingyi eyo yikakanganaya ngoku sikitholere erikolesya ng’esyombundu kutse ebindi birwanisyo eriyitheya okwa bandi bandu. Thalengekania okwa nzumwa nga hino:

Engebe y’omundu yibuyirire embere sya Yehova. Omuhandiki w’esyonyimbo mwakania oku Yehova athi: “Wuli nzuko y’engebe yosi.” (Esyonyimbo 36:9) Busana n’ekyo, Omukristayo amanza eritheya kutse erilhwira okwa bindu biwe, atholera inialhangira athi syalibya kw’olhubanza lhw’omusasi, ni bugha ambu, er’itha omundu.​—Eriyibuka Ebihano 22:8; Esyonyimbo 51:14.

Ni kwenene ekyosi-kyosi ekya mundu angakolesya eriyilhwirako kyangana leka iniabya kw’olhubanza lhw’eryutha omusasi. Aliriryo ibbwa, yamabya ini mbundu, kikabya ikyolhobire eritha omundu, mbulha siwulyakighenderera kutse eyihi. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) N’ekindi, oyukakuthahirira anganabya nayu inianakwire obuba, neryo ibbwa akabya akathasyalhangira nawu iwune n’embundu, ikyangana kalya emyatsi, n’omundu inialhaswa.

Yesu abere akabwira abigha biwe athi baheke emiyali erigholho-gholho ly’ekiro aholhamu, sy’amanyisaya athi bakendi kolesyayo eriyilhwirako. (Luka 22:36, 38) Aliwe, Yesu anza eribakangirirya erisomo lino: Abigha biwe sibatholere bakalhwa nibya nomubanga thahirirwa n’abandu abali n’emiyali. (Luka 22:52) Petero abere abirikolesya omuyali erithema okuthwe kw’omukobe w’omuhereri, Yesu mwamubwira athi: “Subaya omuyali w’omo lhubo lhwagho.” Neryo aho Yesu mwabugha omusingyi ogho Bakristayo bakaghenderako na munabwire athi: “Abosi abakawatha oko muyali, basyahera omo muyali.”​—Matayo 26:51, 52.

Ngoku kine omwa buminyereri obuli omu Mika 4:3, abandu ba Nyamuhanga “basyahesa emiyali yabu mw’isuka n’amathumo wabo mo bisara.” Abakristayo ab’okwenene basibwe ng’abandu b’obuholho. Bakaghendera okwa kihano ekya Nyamuhanga aha abandu erilhabira omwa mukwenda Paulo, ekikabugha kithi, “omundu amakukolera ekibi, siwumulihe ekibi” kandi kithi “mubye n’obuholho oko bandu bosi.” (Abanya Roma 12:17, 18) Nomwakine indi Paulo mwanayisanga omwa mibere eyikalire, imwamuli erisangangana n’abibi, mwathathwa emisingyi ye Biblia busana n’eryanza eriyitheya. (2 Abanya Korinto 11:26) Omwakanya k’ekyo, mwayikethera Nyamuhanga n’eriminya ngoku amenge awali omwa Biblia “ni mabuya kwilhaba ebindu by’amalhwa.”​—Omugambuli 9:18.

Okwa Bakristayo, engebe ni y’obughuli kwilhaba ebindu. Thunasi ngoku “engebe y’omundu si busana n’obungyi bw’ebindu biwe.” (Luka 12:15) Neryo erikania omwa bwolho-bwolho n’omubbandi oyuli n’embundu lyamabya isirithakolha, thukakwama erihano lya Yesu lino: “Sukisaye oyukakukolera nabi.” Eki ikyanganamanyisya erimuleka athwale ekyosi-kyosi ekyanzire. (Matayo 5:39, 40; Luka 6:29) * (Lebaya omwatsi ahikwa.) Aliwe, thutholere  ithwayitheya okwa byanga thukurira kw’abandu babi. Ibangana thendi thukolha nabi thwamaghendera okw’ihabulha lye Biblia n’eriyihighulha okwa “miyiheko” ey’eriyikangania ku thuwithe. (1 Yoane 2:16) Kandi abataka bethu bamabya ibanathwasi nga Bema ba Yehova abali buholho n’abandi, ikyangana thutheya.​—Emisyo 18:10.

Abakrisitayo basikirye obunyamuthima-thima bw’abandi. (Abanya Roma 14:21) Balikyethu abandi ibangana sweka, nibya ibathwikalha, bakaminya ngoku owundi mulikyabu awithe okwa mbundu y’eriyirindamo. Egavumente yanganabya iyinathuhere obughabe obo, aliwe busana n’eribya ithwanzire balikyethu, sithwanga kolha ekindu ekyo thunasi ku kyangana bathwikalya.​—1 Abanya Korinto 10:32, 33; 13:4, 5.

Abakristayo banzire ibahiriraho abandi eky’erileberyako ekyuwene. (2 Abanya Korinto 4:2; 1 Petero 5:2, 3) Omukristayo amabya n’embundu y’eriyitheyamo okwa bandi bandu, abasyakulhu ibakendi mukunga omw’ikolesya e Biblia. Amathwamu eribya n’embundu eyo, isyendibya ky’erileberyako ekyuwene. Busana n’ekyo, inianganaghana eritholera olhukwamirwa lhwosi-lhwosi kutse olhusunzo lhw’embaghane omwa kithunga. Kwabine bithya n’okwa Mukrisitayo oyukalholha embere n’omubiiri owali kw’eriheka embundu. Ikyanganabya kibuya amasondya owundi mubiiri. *​—Lebaya omwatsi ahikwa.

Omukristayo atholere iniayithwiramu ng’akendi yitheya athi, ab’eka yiwe, n’ebindu biwe, n’erithwamu aho akendi kolera. Aliwe akathwamu, ambi erithwamu eryo iryaseghemera okwa misingyi ye Biblia. Nyamuhanga wethu mwathuha emisingyi eyi kundi athwanzire. Ky’ekikaleka Abakristayo abawithe obughuma obughumire na Yehova ibathwamu erithendibya n’embundu y’erikolesya bathi bakayitheghaya okwa bandu babi. Basi ngoku bamayikethera Nyamuhanga n’erikolesya emisingyi yiwe, ibakendi syabana obutheya kera na kera.​—Esyonyimbo 97:10; Emisyo 1:33; 2:6, 7.

Omwa buthuku bw’obulighe bunene, Abakristayo bakendi syahira amaha w’oku Yehova kandi sibendi syalengesya eriyilhwirako

^ enu. 5 Omukristayo anganathwamu eribya n’embundu busana n’erihigha ebisoro by’erirya kutse eriyitheya okwa bisoro by’omoli. Amabya isyalikolesaya embundu okwa saha eyo, atholera in’iha mw’amasasi, kutse erikokongolha embundu eyo neryo iniabikayo omwa mwanya owuwene. Omwa bihugho ebya bathelighira mw’obuli mundu eribya n’embundu kutse eyiri bilhaghiro birebe okw’ibya n’embundu, Abakristayo batholere ibasikya ebilhaghiro ebyo.​—Abanya Roma 13:1.

^ enu. 8 Eriminya ngoku wanga yilhwirako bamanza erikolha nawu emyatsi y’engyingo kinyamakara, lebaya omwatsi “Ngoku Wanga Kakirya Erikolhwako Emyatsi y’Engyingo Kinyamakara” omwa Awake! eya biro 8 Okwakasathu, 1993.

^ enu. 10 Eriminya bingyi okw’ikolha omubiiri owakayithagha eriheka embundu, lebaya omwa Watchtower eya 1 Okwerikuminakughuma, 2005, olhupapura 31; n’eya 15 Okwomusanju, 1983, olhupapura 25-26.