Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwerikuminibiri 2017

Egazeti eno yiri mw’emyatsi ey’erigha biro 29 Okwokubanza erihika biro 25 Okwakabiri, 2018.

“Nyinasi kw’Asyalhubuka”

Thwanga kakasya thuthi ngoku hakendi syabya eribulhubuka?

“Nyiwithe Amaha oku Nyamuhanga”

Busana naki erilhubuka ni ngangirirya ngulhu omw’ikirirya ly’Abakristayo?

Ababuthi​—Muwathikaye Abaana Benyu Eribana ‘Amenge w’Eribathwalha okw’ilhamibwa’

Ababuthi bangyi Abakristayo bakabya n’erihangya-hangya omwana wabu akanza eriyihayo n’eribatizibwa. Bangawathikya bathi omwana wabu erikulha erihika okwa mulhamu?

Abalere​—“Mwongere Erikolera Omulhamu Wenyu”

Eribatizibwa ni kiika kikulhu, aliwe eky’abalere bathatholere bakasagha.

ERIYIKANIAKO

Erisighania Ebyosi Busana n’Erikwama Omukama

Felix Fajardo aby’awithe myaka 16 misa akathwamu eribya mwigha wa Kristo. Myaka eyilhabire omu 70, syali yikubayabwomo erikwama Omukama ahosi-hosi aho akamuthuma.

Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi

Mbwino Abakristayo abali omwa butheke banatholere ibalhangira e IUD (akapira akabakakunda omwa nyinenda y’omukali) ng’enzira y’erikakirya mw’olhubutho eyikalighirana n’Amasako?