Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminakughuma 2017

Gherereraya Obulingirirania bwa Yehova n’Olhukeri Lhwiwe

Gherereraya Obulingirirania bwa Yehova n’Olhukeri Lhwiwe

“Mutswere eribanza ly’okwenene, mukanganaye obubuya, n’erighanyira obuli mundu oku mulikyabu.”​—ZEKARIA 7:9.

ESYONYIMBO: 125, 88

1, 2. (a) Yesu iniakathwalha athi Emighambo ya Nyamuhanga? (b) Abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo mubakolesya bathi nabi Emighambo?

YESU abya anzire Emighambo ya Musa. Ekyo sikirithuswekaya, kusangwa Emighambo yalhua oku Thatha wiwe, Yehova, Omundu w’omughaso munene kutsibu omwa ngebe ya Yesu. Omwa Esyonyimbo 40:8, hakakanganaya ngoku Yesu anganzire kutsibu Emighambo ya Nyamuhanga, hathi: “Nyanzire erikolha erisonda lyawu iwe Nyamuhanga waghe! Egha, emighambo yawu yiri omwa muthima waghe.” Omwa by’abugha n’erikolha, Yesu mwakangania ngoku Emighambo ya Nyamuhanga yihikene, ku ni y’omughaso, kandi ku yitholere iyabererera.​—Matayo 5:17-19.

2 Yesu angabya imwapona akalhangira abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo bakakolesya nabi emighambo ya Thatha wiwe, erileka iyabya nga ni muheke. Mwababwira athi: “Mukaha Nyamuhanga ekighuma ky’omw’ikumi ky’esyonyenyi sy’omunanaa, na bizari, na jira.” Eki kikakanganaya ngoku ibakakwama kutsibu obuli katotorera k’omwa Mighambo. Mbwino aho ekitsibu kyabya ini kyahi? Yesu mwasoborera athi: “Mwabirileka emyatsi mikulhu kwaho y’Emighambo, ng’eribanza, n’erighanyira,  n’erithendileghulha.” (Matayo 23:23) Abafarisayo mubathalhangira enzumwa ngulhu eyiri omwa Mighambo, kandi ibakayowa ibo ibalengire abandi. Aliwe Yesu iyo iniakaminya ekighendererwa kikulhu ky’Emighambo kandi n’obuli kihano nga kikabisulhaki oku Yehova.

3. Omwa mwatsi ono thukendi kania okuki?

3 Ithwe Bakristayo, sithukiri omw’isi sy’Emighambo ya Musa. (Abanya Roma 7:6) Neryo busana naki Yehova mwahira Emighambo y’omwa Kinywe kiwe, e Biblia? Anzire ithwayitheghererya n’erihira omwa mikolere “emyatsi mikulhu” eyirimu, ni bugha ambu, emisingyi eyiri omwa Mighambo. Ng’eky’erileberyako, ni misingyi yahi eya thuk’igha omwa ndegheka y’emiyi y’obusaghiro? Omwa mwatsi owahwere, muthwabanire amasomo thuk’igha okwa eky’omuthibithi abya atholere iniakolha. Omwa mwatsi ono, thukendiminya emiyi y’obusaghiro nga yikathweghesayaki oku Yehova kandi ngoku thwanga gherererya emibere yiwe. Thukendi subirya ebibulyo bisathu: Emiyi y’obusaghiro yikakanganaya yithi Yehova ku ni w’olhukeri? Yikathweghesayaki okwa malengekania agho Nyamuhanga awithe okwa ngebe? Kandi yikakanganaya yithi obulingirirania bwiwe obuhikene? Thukakania okwa buli kibulyo, lengaho erilhangira ngoku wanga gherererya Thatha wawu w’elhubulha.​—Soma Abanya Efeso 5:1.

EMYANYA Y’EMIYI Y’OBUSAGHIRO YIKAKANGANAYA OLHUKERI LHWA NYAMUHANGA

4, 5. (a) Ni byahi ebyaleka iky’olhobera omuthibithi ery’ingira omwa muyi w’obusaghiro, kandi busana naki? (b) Eki kikathweghesayaki oku Yehova?

4 Yehova mwathegheka emiyi mukagha ey’obusaghiro omwa mibere eyangaleka iky’olhobera omundu erihika muyo. Mwabwira Abaisraeli athi basombole emiyi isathu okwa buli lhuhandi lhwe Yorodani. Busana naki? Nuku kyang’olhobera omuthibithi erihika lhuba omwa miyi eyi. (Emiganzo 35:11-14) Esyonzira esikayayo isikabya isinakokothirye ndeke. (Eryibuka Ebihano 19:3) Kikakanganibawa indi, okwa syonzira esi ikukabya ikune ehyapa eriwathikya omuthibithi eribana ahali emiyi. Kundi omwa Israeli mwabya emiyi y’obusaghiro, Omuisraeli oyuk’itha omundu isyalyakighenderera, isyanga thibitha omwa kihugho ky’ehandi, kundi eyo iniangana lengwako iniaramya esyonyamuhanga sy’amabehi.

5 Thalengekania oku kino: Yehova abya iniabirilhaghira athi ambi abithi ib’ithibwa. Aliwe kandi mwalhangira athi oyulyitha owundi isyalyakighenderera  akakanganibawa olhukeri, erighanyira, n’eritheghibwa. Omughuma w’okw’abakakanaya okwa by’omwa Biblia mwabugha athi: “Obuli kindu mukyakolhwa omwa nzira eyilhangirikire, kandi ey’olhobire ndeke.” Yehova si mutsweri omutsurumi oyukasondekanaya omwa baghombe biwe mw’eky’erileka iniabasuyira. Aliwe, awithe “erighanyira inene.”​—Abanya Efeso 2:4.

6. Mbwino Abafarisayo mubanagherererya olhukeri lhwa Yehova? Soborera.

6 Aliwe, Abafarisayo isibali kanganaya abandi b’olhukeri. Ng’eky’erileberyako, emirwa y’Ekiyuda yikakanganaya ngoku Abafarisayo isibali ligha erighanyira omundu amakolha ekindu kighumerere emirundi eyilhabire okw’isathu. Erikangania amalengekania wabu ku syahikire, Yesu mwakolesya eky’erileberyako ky’Omufarisayo akasabira ahali omusolesya. Omufarisayo mwabugha athi: “Nyamuhanga ngakuha ewasingya kusangwa sinyiri ng’abandi bandu, abanyeyi, n’abathathunganene, n’abasingiri, kutse ng’omusolesya oyu.” Yesu amanyisayaki? Abafarisayo ‘ibaponire abandi,’ n’erilengekania bathi sibatholere bakakanganibwa olhukeri.​—Luka 18:9-14.

Wukana leka ikyolhobera abandi erikusaba ekighanyiro? Ibya mwolho kandi leka kyolhobere abandi erikania nawu (Lebaya enungu 4-8)

7, 8. (a) Wanga gherererya wuthi olhukeri lhwa Yehova? (b) Busana naki thutholere ithwayikehya erithoka erighanyira abandi?

7 Gherereraya Yehova, butsira Abafarisayo. Kanganaya olhukeri n’omuthima w’erikwira abandi b’obulighe. (Soma Abanya Kolosai 3:13.) Leka kyolhobere abandi erikusaba ekighanyiro. (Luka 17:3, 4) Yibulhaye: ‘Kikana nyolhobera erighanyira abandi lhuba, nibya ibabirinyisoberya mirundi mingyi? Ngana yitheghekire erihira h’obuholho n’omundu oyulyanyiponesaya kutse oyulyanyikolha nabi?’

8 Erithoka erighanyira, thutholere ithwayikehya. Abafarisayo ibakayowa nga balengire omundu wosi-wosi, neryo babya isibanga ghanyira. Aliwe ithwe ng’Abakristayo, thukayikehaya ‘ithwaghanza obuli mundu mwa mubuya kwilhaba ithwe’ n’erimughanyira erilhua okwa muthima. (Abanya Filipi 2:3) Ithwangana yibulya, ‘Ngane mugherererya Yehova n’erikangania omubere w’eriyikehya?’ Thwamabya ithunayikehirye, ikikendyolhobera abandi erithusaba ekighanyiro, nethu ikyathwolhobera eribaghanyira. Wughanyire lhuba kandi siwuhithane lhuba.​—Omugambuli 7:8, 9.

MUSIKAYE ENGEBE, KANDI “OLHUBANZA LHW’OMUSASI SILHUBABYEKO”

9. Yehova mwawathikya athi Abaisraeli erilhangira ngoku engebe yibuyirire?

9 Enguma y’okwa syonzumwa ngulhu esyaleka ihabya emiyi y’obusaghiro yabya in’itheya Abaisraeli okwa lhubanza lhw’omusasi. (Eryibuka Ebihano 19:10) Yehova anzire engebe, kandi aponire er’itha. (Emisyo 6:16, 17) Kundi ni Nyamuhanga w’obulingirirania n’oyubuyirire, isyangagheghena n’er’itha eryabya likabya  omw’ithendi kighenderera. Ni kwenene omundu oyuly’itha owundi isyalyakighenderera iniangana kanganibwa olhukeri. Aliwe abya atholere iniatsuka erisoborera abakulhu ekiryabya. Abakulhu ibakabya bamalhangira isyalyakighenderera, omuthibithi iniak’ikalha omwa muyi w’obusaghiro erihika aho omuhereri mukulhu akendi syaholera. Ekyo kyangabya ikyamanyisaya kithi omuthibithi iniakendibya omwa muyi w’obusaghiro engebe yiwe yosi. Emitheghekere eyi yakanganaya Abaisraeli ngoku engebe yibuyirire. Erisikya Oyukaha engebe, babya batholere ibakolha ekyosi-kyosi ekya banga thoka erithendi hira engebe y’abandi y’omwa kabi.

10. Erikwamana n’ebya Yesu abugha, abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo mubakangania bathi ku bathatsomene esyongebe sy’abandi?

10 Erithendibya nga Yehova, abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo ibo mubakangania ngoku sibasikirye engebe y’abandi. Yesu mwababughako athi: “Mwabirithwalha olhufungulha lhw’enyumba y’amenge; nenyu simwath’ingira, kandi mumwakakirya ababya bakasonda eriingiramo.” (Luka 11:52) Yesu amanyisayaki? Abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo ibatholere erisoborera abandu Ekinywe kya Nyamuhanga n’eribawathikya eribana engebe y’erikotha. Aliwe, mubalengesya erikakirya abandu erikwama Yesu, “Omwinye Engebe.” (Emibiri 3:15) Omwa nzira eyi, babya bakalholya abandu okw’ihera. Abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo babya mw’emiyiheko kandi ibayitsomene, kandi isibali tsomana esyongebe sy’abandi. Obu ka bwabya buthatsomana kandi buthayira lhwanzo!

11. (a) Omukwenda Paulo mwakangania athi kw’asikirye engebe nga Yehova? (b) Ni kyahi ekikendi thuwathikya erigherererya omuhwa wa Paulo omw’ithulira?

11 Thwanga gherererya thuthi Yehova n’eriyihighulha okw’ibya ng’abakangirirya b’emighambo n’Abafarisayo? Thukakolha eki thukasikya n’eritsomana engebe. Omukwenda Paulo mwakolha eki omw’ihikya engulhu yuwene y’Obwami oko bandu bangyi ngoku angathoka. Ky’ekyaleka iniabugha athi: “Sindiko lhubanza lhw’omundu n’omughuma.” (Soma Emibiri 20:26, 27.) Aliwe mbwino Paulo athulira kundi syabya anzire akabyako lhubanza lhw’omusasi kutse kundi Yehova mwabugha athi akole ekyo? Eyihi. Paulo aby’anzire abandu. Mwalhangira engebe yabu mwa y’obughuli kandi aby’anzire ibabana engebe y’erikotha. (1 Abanya Korinto 9:19-23) Nethu kuthya thutholere ithwalhangira engebe ngoku Yehova akalhangirayo. Anzire obuli mundu iniayisubamu nuku angabyaho. (2 Petero 3:9) Erigherererya Yehova, thutholere ithwanza abandu. Omubere w’olhukeri akendi leka ithwathulira n’omuhwa kandi ithwabana etseme.

12. Busana naki abandu ba Nyamuhanga batholere ibatheya engebe?

12 N’ekindi, erithoka erilhangira engebe nga Yehova, thutholere ithwabya n’amalengekania awuwene okw’itheya engebe. Thutholere ithwayitheya thukaghendya ng’esyomatoka kutse thukakolha emibiiri, nibya thukahimba, erisugha, kutse thukaghenda eya thukaramiraya. Abandu, eritheya engebe, n’obuyingo, bilengire obuthuku kutse esyosente. Nyamuhanga wethu mughulhu wosi akakolha ebihikire, kandi thwanzire ithwabya ng’iyo. Kutsibu-tsibu abasyakulhu batholere ibalengekania okw’itheya engebe yabu n’ey’abandi. (Emisyo 22:3) Omusyakulhu amakw’ibukya omwatsi mulebe ow’ahambire okw’itheya engebe, muhulikirire. (Abanya Galatia 6:1) Lhangira engebe ngoku Yehova akalhangirayo, nuku siwubyeko “olhubanza lhw’omusasi.”

 TSWERA “NG’AMAHAMULHO AYA KW’ALI”

13, 14. Abakulhu b’Abaisraeli babya batholere ibagherererya bathi obulingirirania bwa Yehova?

13 Yehova mwalhaghira abakulhu b’Abaisraeli athi bagherereraye obulingirirania bwiwe. Eky’erimbere, abakulhu babya batholere ibatsuka eriyitheghererya emyatsi ya ndeke. Neryo, babya batholere ibalebya ndeke ekilhubirirwa, amalengekania w’omwithi, n’eby’akolha kera imubathwamu ng’akanganibawe olhukeri kutse eyihi. Abakulhu babya batholere ibalebya ndeke omuthibithi ng’alhue aponire oyulyakwa kandi ng’alyakighenderera erimwitha. (Soma Emiganzo 35:20-24.) Hamabya ihane abalyalhangira, ambi omw’ithi isyatswerawa hathe abalhangire nga babiri.​—Emiganzo 35:30.

14 Abakulhu ibakabya babiriminya okwenene, ibakalengekanaya okwa mundu oyo, butsira okwa ky’alyakolha kisa. Abakulhu babya bakayithagha amenge eriminya ndeke-ndeke n’erilhangira esyonzumwa esiryaleka ikyabya. Ekikulhu kutsibu, ibakayithagha omulimu abuyirire wa Yehova eribawathikya erigherererya amenge, olhukeri, n’obulingirirania bwiwe.​—Eriluayo 34:6, 7.

15. Amalengekania wa Yesu okwa bakolha-nabi abya athi mbaghane okwa w’Abafarisayo?

15 Abafarisayo isibali tswera omwa lhukeri. Ibakahweraya amalengekania w’okwa kya mundu alyakolha butsira nga ni mundu oyuli athi. Abandi Bafarisayo babere bakalhangira Yesu akalira ewa Matayo, mubabulya abigha biwe bathi: “Busana naki omukangirirya wenyu akalya haghuma n’abasolesya n’abakolha-nabi kwehi?” Yesu mwasubirya athi: “Abakalire sibali n’obwagha bw’omunganga, nikwa abalhwere. Nikwa mughende mw’ighe ekisakire kithi: ‘Ngasonda erighanyira, butsira obuhere bw’esyonyama.’ Kusangwa sinasa eribirikira abathunganene, nikwa abakolha-nabi.” (Matayo 9:9-13) Mbwino Yesu abya iniakalhwira okwa bakolha-nabi? Eyihi nahake. Abya anzire ibayisubamu. Oyo w’abya mwatsi mukulhu omo omwatsi ow’abya akathulira. (Matayo 4:17) Yesu mwaminya ngoku abaghuma b’okwa “basolesya bangyi n’abakolha-nabi” babya banzire eribinduka. Sibabya ewa Matayo busana n’erirya lisa. Babyayo kundi babya bakakwama Yesu. (Mariko 2:15) Eky’obulighe, Abafarisayo bangyi mubathalhangira abandu nga Yesu kw’abya akabalhangira. Ibikirirye bathi abandu sibanga binduka, kandi ibakabalhangira ng’abakolha-nabi abathawithe amaha. Babya mbaghane kutsibu oku Yehova, oyuwithe obulingirirania n’olhukeri!

16. Ni kyahi ekya akathunga akakatswera katholere erilebya ndeke?

16 Munabwire abasyakulhu, batholere ibagherererya Yehova, “oyuwanzire obulingirirania.” (Esyonyimbo 37:28 NW) Eky’erimbere, batholere ibatsuka “eribulya n’erisonda-sonda” eriminya kwenene ekibi nga kyanakolirwe. Kyamabya ini kwenene, ibakendi kwama obusondoli bwe Biblia bakathwamu. (Eryibuka Ebihano 13:12-14) Omughulhu bali okwa kathunga akakatswera, batholere ibalebya ndeke oyulyakolha ekibi ng’anamakangania eriyisubamu. Mughulhu mungyi sikyolho eriminya. Eriyisubamu mwamuli amalengekania agho omukolha-nabi awithe okwa kibi kiwe kandi n’ebiri omwa muthima wiwe. (Eribisulirwa 3:3) Omukolha-nabi atholere iniayisubamu nuku aghanyirawe. *​—Lebaya omwatsi ahikwa.

17, 18. Abasyakulhu banga minya bathi ngoku omundu abiriyisubamu kwenene? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

17 Yehova Nyamuhanga na Yesu banasi  ndeke amalengekania n’eriyowa ly’omundu kundi bakaminya ebiri omwa muthima. Aliwe abasyakulhu sibanga minya ebiri omwa muthima. Neryo wamabya iwuli musyakulhu, wanga minya wuthi ngoku omundu abiriyisubamu kwenene? Eky’erimbere, saba amenge n’amaaka w’eriyitheghererya. (1 Abami 3:9) Ekyakabiri, kolesaya Ekinywe kya Nyamuhanga n’ebitabu by’omughombe oyuthaleghulha erikuwathikya erilhangira embaghane eyiri ahakathi-kathi “k’obulighe bw’ekihugho” ‘n’obulighe obo Nyamuhanga akaligha,’ ni bugha ambu eriyisubamu erikalhua okwa muthima. (2 Abanya Korinto 7:10, 11) Lebaya ebye Biblia yikabugha okw’abayisubamu n’abatha yisubamu, wanalebya ndeke eriyowa lyabu, amalengekania wabu, n’emikolere yabu.

18 Ekyakasathu, lengekanaya okwa mundu, butsira eky’akolire. Ni kyahi ekyamaleka iniabya athya? Ni kyahi ekyalekire iniathwamu athya? Ni bitsibu byahi n’erilemererwa lyahi ery’awithe? E Biblia muyabugha yithi Yesu, omuthwe w’ekithunga ky’Ekikristayo, “syendisya tswera busana n’eby’akalholhako omwa meso wiwe kutse syalisoha busana n’ebyo ak’owa omwa mathwe wiwe. Nikwa omwa lithunganene asyatswera abera, n’erisoha ekwenene busana n’abandu abakaghalhawa b’ekihugho.” (Isaya 11:3, 4) Basyakulhu, Yesu abiribasombolha eritheya ekithunga kiwe, kandi akendi bawathikya eritswera omwa bulingirirania n’olhukeri. (Matayo 18:18-20) Ka thutsemire kundi thuwithe abasyakulhu abakathutsomana! Kandi bakathuwathikaya erikangania abandi b’obulingirirania n’olhukeri.

19. N’isomo lyahi erya wam’igha okwa miyi y’obusaghiro eryawutheghekire erihira omwa mikolere?

19 Emighambo ya Musa yiri ‘mw’amenge wosi n’ekwenene.’ Yikathukangiriraya oku Yehova n’emisingyi yiwe. (Abanya Roma 2:20) Emiyi y’obusaghiro eyikanibweko omwa Mighambo yikakangiriraya abasyakulhu ngoku banga “tswera eribanza ly’ekwenene,” n’erikangirirya ithwe bosi ngoku thwanga kangania abandi “b’obubuya n’erighanyira.” (Zekaria 7:9) Nomwakine indi sithuli ahisi sy’Emighambo, Yehova syali athahinduka. Akinalhangira obulingirirania n’olhukeri mwa bindu by’omughaso munene. Ka ni lhusunzo eriramya Nyamuhanga ng’oyu. Kwesi thugherereraye emibere yiwe mibuya n’eribya omwa butheya bwiwe!

^ enu. 16 Lebaya “Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi” omwa Watchtower, ey’Okwomwenda 15, 2006, olhupapura 30.