Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwerikuminakughuma 2017

Wunemukolha Yehova mwa Busaghiro Bwawu?

Wunemukolha Yehova mwa Busaghiro Bwawu?

“Omwami Mukulhu asyalhamya abaghombe biwe, kandi abakamuhikako bathi, ahanganirebo, sibendisyasingwa.”​—ESYONYIMBO 34:22.

ESYONYIMBO: 8, 54

1. Busana n’ekibi, abaghombe ba Nyamuhanga bangyi bakanayowa bathi?

OMUKWENDA Paulo mwahandika athi: “Ingye indi mundu w’obulighe!” (Abanya Roma 7:24) Na munabwire, abaghombe ba Nyamuhanga bangyi abathaleghulha banemuyowa ibabirihwa amani nga Paulo. Busana naki? Kundi nomwakine indi thwanzire eritsemesya Yehova, thwabirisighalya ekibi kandi sithuhikene. Neryo ithwanganayowa nabi thwamalemwa erimutsemesya. Abandi Bakristayo ababirikolha erilholho erikalire bakanayowa Yehova nga syangabaghanyira.

2. (a) Esyonyimbo 34:22 hakakanganaya hathi ngoku sithutholere thukayaghalya omwa maghaniryo w’ebibi ebya thwabirighanyirwa? (b) Thukend’ighaki omwa mwatsi ono? (Lebaya akasanduko “ Amasomo Kutse Bik’imanira Ekindi Kindu?”)

2 Amasako akathukakasaya ngoku thwamakolha Yehova mwa busaghiro bwethu, sithutholere thukathasyayilhuhya omo maghaniryo w’ebya thwakolha kera. (Soma Esyonyimbo 34:22.) Aliwe kikamanyisayaki eriyira Yehova mwa busaghiro? Ni kyahi ekya thutholere ithwakolha thwamanza Yehova athukanganaye olhukeri n’erithughanyira? Thwangana bana eby’erisubirya okwa bibulyo  ebyo omw’igha okwa mitheghekere y’erihiraho emiyi y’obusaghiro eyabya omwa Israeli. Endegheka eyo yabyaho omwa ndaghano y’Emighambo, eyahinduka okwa Pentekote omwaka owa 33. Aliwe Emighambo yalhua oku Yehova. Neryo, endegheka y’emiyi y’obusaghiro yikaleka ithwaminya Yehova ng’akalhangira athi ekibi, abakolha-nabi, n’abakayisubamu. Eritsuka, thuthaminya ekyaleka Abaisraeli ibathunga emiyi y’obusaghiro kandi ngoku yabya yikakolha.

‘MUYIHIRIREHO EMIYI Y’OBUSAGHIRO’

3. Abaisraeli ibatholere ibakolha omwithi yo bathi?

3 Yehova iniakahambawako kutsibu omundu am’ithibwa. Omuisraeli iniakabya am’itha omundu, omuhughu w’obulhume ow’oyulyakwa, oyukanibweko “ng’omukisya w’omusasi,” iniak’itha omw’ithi. (Emiganzo 35:19) Omwa nzira eyi, omw’ithi iniakabya iniamaliha engebe y’omundu oyo aly’ithira bbule. Omw’ithi oyo iniakabya amathend’ithibwa omwa bya lhuba, iniakaleka Ekihugho Ekyalhaghanisibawa ikyabya isikikibuyirire. Yehova mwalhayira athi: “Simusyetsandaya ekihugho mulimo” omw’utha omusasi w’omundu, nibugha ambu er’itha omundu.​—Emiganzo 35:33, 34.

4. Ibikabya bithi Omuisraeli am’itha omundu isyalyakighenderera?

4 Aliwe ibbwa ibikabya bithi Omuisraeli amitha omundu isyalyakighenderera? Nomwakine indi iniakabya isy’alyakighenderera, iniakabya iniane kw’olhubanza lhw’eritha omundu oyuthawithe lhubanza. (Enzuko 9:5) Aliwe Yehova mwabugha athi omwa mibere ng’eyo, omwithi atholere iniaghanyirwa. Oyuly’itha omundu isyalyakighenderera iniakathibitha n’erighenda omwa mughuma w’okwa miyi mukagha y’obusaghiro. Iniakabya amabirilighirwa er’ikalha omwa muyi oyo, iniakabya iniamabya omwa butheya. Aliwe iniakabya iniatholere eribya omwa muyi oyo erihika aho omuhereri mukulhu akendi syaholera.​—Emiganzo 35:15, 28.

5. Busana naki endegheka y’emiyi y’obusaghiro yikathuwathikaya eriyitheghererya Yehova ya ndeke?

5 Endegheka y’erihiraho emiyi y’obusaghiro siyahirawaho n’abandu. Yehova yuwahira yoho. Mwalhaghira Yosua athi: ‘Wubwire abaana ba Israeli wuthi, Muyihirireho emiyi y’obusaghiro.’ Eyi yabya miyi eyisolhwere, kutse  eyibuyirire. (Yosua 20:1, 2, 7, 8) Yehova yuwathwamu athi emiyi eyi yihiraweho. Neryo endegheka eyi yangana leka ithw’igha bingyi ebihambire oku Yehova. Ng’eky’erileberyako, yikathuwathikaya eriyitheghererya ndeke olhukeri lhwa Yehova. Kandi yikathweghesaya nga thwanga kolha thuthi Yehova mwa busaghiro munabwire.

ABWIRE ABAKULHU B’OMUYI “OMWATSI WIWE”

6, 7. (a) Soborera olhukwamirwa lhw’abakulhu omw’itswera oyuwabya ak’itha omundu omw’ithendi kighenderera. (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Busana naki kyabya ky’amenge oyulyathibitha erikania n’abakulhu?

6 Omuisraeli iniakabya am’itha omundu isyalyakighenderera, iniakathibitha omwa muyi w’obusaghiro ‘n’erithulira omwatsi wiwe’ abakulhu b’omuyi abali okwa lhukyo. Abakulhu abo ibakamwangirira. (Yosua 20:4) Enyuma w’obuthuku bulebe, ibakamuthuma okwa bakulhu b’omuyi eyo ithira omundu nuku bamutswere. (Soma Emiganzo 35:24, 25.) Abakulhu abo ibakabya bamalhangira oyuw’itha omundu kwenene isyakighenderera, ibakamusubaya omwa muyi w’obusaghiro.

7 Busana naki oyukathibitha abya atholere iniabwira abakulhu b’omuyi? Abakulhu abo ibakalhangira bathi ekithunga kye Israeli kikabya ikin’erire n’eriwathikya oyuly’itha omundu omw’ithendi kighenderera, erighasirwa omwa lhukeri lhwa Yehova. Omusomi mughuma ow’ebye Biblia mwahandika athi oyulyathibitha oyo iniangan’ithibwa amathendi ghenda eyiri abakulhu b’omuyi. Kandi mw’ongerako athi omuthibithi iniakendibya iyumayilethera olhuholho busana n’erithendi ghendera okwa kya Nyamuhanga abugha athi iniakolha. Erithoka eribyaho, oyuly’itha omundu omw’ithendi kighenderera iniatholere iniasaba obuwathikya n’eribughenderako. Amathendisaghira okwa mughuma w’okwa miyi y’obusaghiro, omuhughu w’omundu oyo itha iniawithe obughabe bw’erimwitha.

8, 9. Busana naki Omukristayo oyuwabirikolha ekibi ekikalire atholere iniahika okwa basyakulhu?

8 Munabwire, erithasyabya n’engolangana eyuwene na Yehova, Omukristayo oyuwabirikolha erilholho erikalire atholere iniahika okwa basyakulhu b’ekithunga nuku banga muwathikya. Busana naki eki ni kikulhu? Eky’erimbere, Yehova yuwahiraho endegheka y’abasyakulhu eritswera oyuwanga kolha erilholho erikalire. (Yakobo 5:14-16) Ekyakabiri, abasyakulhu baliho eriwathikya abakolha-nabi abakayisubamu erithasyasimwa na Nyamuhanga n’eriyitheya okw’ithasyakolha erilholho. (Abanya Galatia 6:1; Abaebrania 12:11) Ekyakasathu, abasyakulhu bawithe ehamuli kandi bathendekirwe erihumulikania abakolha nabi abakayisubamu n’eribaghunza mw’amalengekania w’eriyitsweba. Abasyakulhu ng’abo Yehova akab’ahulha mwa “buwamu bw’embulha nene.” (Isaya 32:1, 2) Endegheka eyi ni nguma y’okwa syonzira esya Yehova akathukanganiraya mw’olhukeri.

9 Abaghombe ba Nyamuhanga bangyi babiribana erihumulikanibwa n’obuwathikya erilhua okwa basyakulhu. Ng’eky’erileberyako, mughalha wethu oyukahulhawa mwa Daniel mwakolha erilholho erikalire, aliwe muhalhaba mezi mangyi isyali athahika okwa basyakulhu. Mwabugha athi: “Habere habirilhaba buthuku bunene, munalengekania indi sinanga thasyabana buwathikya bwosi-bwosi erilhua okwa basyakulhu.” Aliwe, iniakabya inianakwire obuba athi omundu anganasyaminya okw’ilholho liwe eryo, kandi mwayowa iniatholere erisaba Yehova y’ekighanyiro akatsuka obuli musabe. Erighunzerera, mwasaba abasyakulhu b’obuwathikya. Akabya asubya  ameso w’enyuma, akabugha athi: “Omwa kwenene, iningasagha eribahikako. Aliwe enyuma w’aho, munayowa nga hali oyuwany’ikaya ebirithohire kutsibu.” Daniel mwabya iniangana thasyakania na Yehova isyakwire buba. Lino, awithe obunyamuthima-thima obuhenirye kandi abya abiribya mughombe omuwathikya.

“ASYASAGHIRA OKWA MUGHUMA W’EMIYI EYO”

10. Omundu iniakabya am’itha omundu omw’ithendi kighenderera, iniatholere iniakolhaki erithoka erighanyirwa?

10 Erithoka erighanyirwa, oyuly’itha omundu omw’ithendi kighenderera, iniatholere iniathibitha lhuba omwa muyi w’obusaghiro owali hakuhi. (Soma Yosua 20:4.) Engebe yiwe iyiseghemere okw’ingira omwa muyi n’eribya mugho erihika aho omuhereri mukulhu akendi syaholera. Eri lyabya in’iyikasa kutsibu okwa yulyathibitha. Iniakasighanaya emibiiri yiwe, eka, n’eribya isyakiwithe obwiranda bw’erighenda aho anzire. * (Lebaya omwatsi ahikwa.) (Emiganzo 35:25) Nomwabine, iky’ekitholere. Amathwamu erilhua omwa muyi isyathalhaghirwa, iniakendibya iniamakangania ku syatsomene indi mw’itha omundu, kandi iniangana leka ibamw’itha.

11. Omukristayo oyuwabiriyisubamu angakangania athi kw’akasima Nyamuhanga busana n’erighanyira liwe?

11 Namunabwire omukolha-nabi oyuwabiriyisubamu atholere iniakolha bindu birebe Nyamuhanga erimughanyira. Atholere inialeka ebibi ebyo. Eki mwamuli eriyihighulha okwa kyosi-kyosi ekyanga leka iniathasyakolha erilholho erikalire. Omukwenda Paulo mwabugha ekya Bakristayo be Korinto abayisubamu bakolha. Mwahandika athi: “Nyamuhanga mwakolha omwa bulighe bwenyu erileka imwakwa omuhwa kandi imwayihanganira. Mwaleka imwahithana, imwakwa obuba, imwabya n’olhukanda busana nayu, imwayitsinga, imwasuyira ebibi!” (2 Abanya Korinto 7:10, 11) Neryo thwamakolha ekyosi-kyosi eritsira ekibi, Yehova iniakendi lhangira ku thunatsomene kandi ngoku si thuli bugha thuthi, siki akendi thughanyira nomuthwanga kolha amalholho.

12. Ni byahi ebya Mukristayo atholere inialhwika nuku Yehova amughanyire?

12 Ni byahi ebya Mukristayo atholere iniasighania erithoka eribya iniane mughasirwa omwa lhukeri lhwa Yehova? Atholere iniabya inianayitheghekire erileka n’ebikamutsemesaya, byamabya ibyangana mukolya okw’ikolha ekibi. (Matayo 18:8, 9) Ng’eky’erileberyako, banywani bawu bamabya ibakaleka iwakolha ebindu ebikaponesaya Yehova, iwunemwend’ithwa obunywani obo? Kyamabya ikikukalire eriyikakirya okw’inywa obwabu bunene, wunemwendi yihighulha okwa mibere eyangaleka iwayisanga iwabirinywa bunene? Kyamabya ikikukalire erikakirya esyongumbu sy’eby’obusingiri, wunemwendi yihighulha okwa syofilimu, emithahulha ye Intaneti, kutse okw’ikolha ebyangaleka iwasa mw’esyongumbu nyibi? Wibuke, thwamayithalya okwa kyosi-kyosi busana n’erikenga ebihano bya Yehova, n’ithwe thukaghasirawa. Sihali ekikitha obulighe ng’eriyowa Yehova iniabirikusighania. Kandi ibbwa sihali ekilengire Yehova erikukangya olhwanzo lhwiwe olhuthyusa.​—Isaya 54:7, 8.

“YASYABYA BUSAGHIRO BUSANA NENYU”

13. Soborera ekyabya kikaleka omuthibithi iniayowa iniali omwa butheya, obuholho, n’obutseme omwa muyi w’obusaghiro.

13 Oyulyathibitha iniakabya amabirihika  omwa muyi w’obusaghiro, iniakabya iniamabalha. Yehova abya iniabirikania okwa miyi eyo athi: “Yasyabya busaghiro busana nenyu.” (Yosua 20:2, 3) Yehova mwathabugha athi omundu oyo iniathasyatswerwa kandi okwa lhubanza olho. Kandi, n’omukisya w’omusasi isyanga lighirwa eringira omo muyi eriyamwitha. Omughulhu omuthibithi ali omwa muyi, iniakabya buholho, omwa butheya bwa Yehova. Iniakabya isyali omwa ngomo. Iniangana kolha emibiiri, iniawathikya abandi, n’erikolera Yehova omwa buholho. Omwa kwenene iniakabya iniana tsemire kandi iniane omwa ngebe eyuwene!

Wangana yikethera ngoku Yehova akakughanyira (Lebaya enungu 14-16)

14. Ni kyahi ekya Mukristayo oyulyayisubamu atholere iniaminya?

14 Abandi bandu ba Nyamuhanga ababirikolha amalholho awakalire bakanabya ibanemuyitsweba nabi nibya ibabirinayisubamu. N’abandi bakanayowa Yehova nga syendisy’ibirirwa ebyo bakolha. Wamabya iwukayowa wuthya, kisi minya ngoku Yehova akabya amakughanyira, bikabya ibyamahwa. Siwutholere wukathasyayowa nabi nahake. Eki ky’ekyanabya oku Daniel, oyo thulyakanayako. Abasyakulhu mubabya babirimuhabulha n’erimuwathikya erithasyabya n’obunyamuthima-thima obuhenirye, mwabana obuholho bunene. Akabugha athi: “Munabya isinanga thasyayowa nabi. Erilholho lyamabirighanyirwa, iryabirighanyirwa. Ngoku Yehova akanabugha, akathulhusaya kw’ebibi byethu n’eribighusa haali okw’ithwe. Siwangathasya bilhangira kandi.” Omuthibithi iniakabya abir’ingira omwa muyi w’obusaghiro, iniakabya isyangathasya sagha athi omukisya w’omusasi akendi mw’itha. Kuthya, Yehova amabirighanyira ebibi byethu, sithutholere thukasagha  thuthi akendithasya by’ibuka n’erithusuyira.​—Soma Esyonyimbo 103:8-12.

15, 16. Eriminya ngoku Yesu mwayihayo ng’embanulho, kandi ku ni Muhereri wethu Mukulhu, kikaghumaya kithi eriyikethera lyawu omwa lhukeri lhwa Nyamuhanga?

15 Nibya ithwe, kwilhaba Abaisraeli, thuwithe enzumwa ngulhu ey’eriyikethera olhukeri lhwa Yehova. Paulo abere abiribugha athi akayowa ini “mundu w’obulighe” busana n’eribya isyanga kenga Yehova ya ndeke-ndeke, mwabugha athi: “Wasingya oku Nyamuhanga n’Omukama wethu Yesu Kristo!” (Abanya Roma 7:25) Amanyisayaki? Nomwakine indi Paulo abya inianemurwanisya esyongumbu nyibi kandi iniabirikolha amalholho, abya iniabiriyisubamu. Mwayikethera ngoku Yehova abirimughanyira busana n’embanulho y’ekihongwa kya Yesu. Kundi Yesu mwathuha embanulho, thwanganabya n’obunyamuthima-thima obuhenirye n’obuholho. (Abaebrania 9:13, 14) Ng’Omuhereri wethu Mukulhu, Yesu “akathoka erilhamya lino n’ebiro byosi abakahika oku Nyamuhanga busana nayu. Kandi akakotha busana n’erisabirabo.” (Abaebrania 7:24, 25) Kera, omuhereri mukulhu iniakawathikaya Abaisraeli eriminya ngoku Yehova akendi ghanyira ebibi byabu. Yesu eribya ini Muhereri wethu Mukulhu, thuwithe nzumwa ngulhu nibya eyikathukakasaya ngoku thwangana “thoka eribana erighanyira, kandi thwangirire olhukogho lhw’erithuwathikya okwa mughulhu w’obwagha.”​—Abaebrania 4:15, 16.

16 Eriyira Yehova mwa busaghiro bwethu, thutholere ithw’ikirirya ekihongwa kya Yesu. Isiwalengekanaya wuthi ekihongwa kya Yesu kikaghasira obuli mundu. Ibya n’erikirirya ngoku iwe wukaghasirawa omwa mbanulho. (Abanya Galatia 2:20, 21) Ibya n’erikirirya ngoku busana n’embanulho, Yehova akaghanyira ebibi byawu. Ibya n’erikirirya ngoku iwe embanulho yikakuha amaha w’erisyabyaho kera na kera. Ekihongwa kya Yesu ni kihembo okw’iwe erilhua oku Yehova!

17. Busana naki wanzire erikolha Yehova mwa busaghiro bwawu?

17 Emiyi y’obusaghiro yikathuwathikaya eriyitheghererya olhukeri lhwa Yehova. Endegheka ya Nyamuhanga eyi yikathweghesaya ngoku engebe yibuyirire. Kandi yikawathikaya eriminya abasyakulhu omwa kithunga ngoku banga thuwathikya, thukaminya ekya kikamanyisaya eriyisubamu omo kwenene, kandi nga ni kyahi ekyangaleka ithwakakasya ndeke ngoku Yehova akathughanyira. Wunemukolha Yehova mwa busaghiro bwawu? Sihali ahandi aha thwangabana obutheya! (Esyonyimbo 91:1, 2) Omwa mwatsi ow’akakwamako, thukendisya lebya emiyi y’obusaghiro nga yangathuwathikya yithi erigherererya Yehova, oyuli ky’erileberyako kikulhu ky’obulingirirania n’olhukeri.

^ enu. 10 Abasomi Abayuda bakabugha bathi ab’eka y’oyulyathibitha, ibakasa omwa muyi w’obusaghiro erisyabya haghuma nayu.