Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwerikumi 2017

Egazeti eno yiri mw’emyatsi ey’erigha biro 27 Okwerikuminakughuma erihika biro 24 Okwerikuminibiri, 2017.

“Thwanze Omwa Mibiiri n’Ekwenene”

Thwanga kangania thuthi ngoku olhwanzo lhwethu silhuli mw’eritheba?

Ekwenene Siyiriletha “Obuholho, Nikwa Omuyali”

“Omuyali” ogho Yesu abugha athi anganaletha niki, kandi angakuhambako athi?

Esyonzoli sya Zekaria​—Ngoku Sikakuhambako

Omukunzo anemughulhuka, omukali anakuningire omwa kithiri, n’abkali babiri bane omwa kyanya. Ni kyahi ekyaleka Nyamuhanga iniakangania Zekaria y’esyonzoli esikathikaya esi?

Esyoggali n’Embitha Bikakutheghaya

Ebithwa by’emiringa, ebiggali ebitheghekirwe busana n’amalhwa, n’omuhereri mukulhu akayirawa mwa mwami. Esyonzoli sya Zeakaria esy’erighunzerera sikaha abandu ba Nyamunga b’erikakasya lyahi munabwire?

ERIYIKANIAKO

Erikolha Ebya Yehova Akayithagha Mukalhua Emighisa

Omwa 1952, Olive Matthews na mwira wiwe mubaligha erikolha ng’abatemburi e kabunu ke Ireland. Yehova mwabatsumulha athi?

Ekindu Ekya Kanganaya Olhukeri lhw’Ekikristayo

Ekindu ekya kanganaya olhukeri mukyawathikya kithi oyuwabya akahakanisya eriligha ekwenene ye Biblia?

Wunalhue Wasi?

Ni byahi ebya Abayuda babya bakakolha ebyaleka Yesu iniatsweba omubere w’erilhahirya?