Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwakabiri 2017

Egazeti eno yiri mw’emyatsi y’erisoma omwa Kwakani 3-30, 2017.

Ekighendererwa kya Nyamuhanga Kikendisya Bererera!

Nyamuhanga abya awithe kighendererwaki erimbere busana n’ekihugho n’abandu? Muhabya kitsibuki? Busana naki embanulho ya Yesu ky’ekiboholi ekikaleka ebighendererwa bya Nyamuhanga ibyabererera?

Embanulho—Ni “Lhusunzo Lhuwene” Erilhua oku Thatha

Endegheka ya Nyamuhanga eyi siyirisubulira okw’ithulethera emighisa mibuyanga, aliwe kandi yihambire okwa mwatsi w’omughaso ow’ehamuli y’erithabalha.

Yehova Akasondolha Abandu Biwe

Omwa buthuku bwa kera Yehova mwakolesya abandu erisondolha abandu biwe. Ni byahi ebikaleka ithwaminya kwenene ku yuwabya akasighika abandu abo?

Nindi Oyukasondolha Abandu ba Nyamuhanga Munabwire?

Yesu mwalhagha athi akendisyabya n’abigha biwe abathaleghulha erihika okw’ihwererera ly’emighulhu. Anemusondolha athi munabwire abandu ba Nyamuhanga abali okwa kihugho?

ERIYIKANIAKO

Muthwakanganibwa Olhukogho Lhwa Nyamuhanga Omwa Nzira Nyingyi

Douglas na Mary Guest bakakanganibawa olhukogho lhwa Nyamuhanga ibanemukolha obutemburi omo Kanada n’erikolha obumisani omwa Brazil n’omwa Portugal.

Ebibulyo Erilhua omwa Basomi

Omukwenda Paulo mwahandika athi Yehova “syendi syaligha mukalengwako kwilhaba amaaka wenyu.” Mbwino eki kikamanyisaya kithi Yehova akasangwa alhangirira haali ebya thwanga thoka eriyiyinirya neryo iniathusombolera ebitholere ibyathuhikako?