IWE WUKALENGEKANAYA WUTHIKI?

Omundu amakubulya elhubulha nga yiri yithi iwukendi subirya wuthiki?

Yesu mwabugha athi: “Sinandaghalha erilhua elhubulha erikolha erianza lyaghe, nikwa nandaghalha erikolha erianza ly’oyo wanyithuma.”Yoane 6:38.

Egazeti y’Akaleberyo eno yikakanaya okwa by’elhubulha ebya Yesu na Thatha wiwe babirithubisulira.