Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

“Wuleke Thughende Nawu”

“Wuleke Thughende Nawu”

‘Wuleke thughende nawu, kusangwa thwabiriowa Nyamuhanga kw’ali haghuma nawu.’ZEK. 8:23.

ESYONYIMBO: 65, 122

1, 2. (a) Ni kyahi ekya Yehova abugha athi ekikendisyabya omwa biro byethu bino? (b) Ni bibulyo byahi ebya thukendi kaniako? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

YEHOVA mwabugha athi omwa buthuku bwethu buno ‘abandu ikumi abakalhua okwa buli bihanda by’obuli mubughe, basyahamba oko musike w’olhukimba lhw’Omuyuda, n’eribugha bathi: ‘Wuleke thughende nawu kusangwa thwabiryowa Nyamuhanga kw’ali haghuma nawu.’ (Zek. 8:23) Abalhume ikumi abo bak’imanira abawithe amaha w’erisyabya okwa kihugho, kandi babirihamba buthalhwika, “oko lhukimba lhw’Omuyuda.” Ni bugha ambu bakayisyetha erikolha haghuma n’abahakabibwa, kundi banasi ngoku Yehova anemutsumulha abahakabibwa biwe abo.

2 Ng’omuminyereri Zekaria kw’anabugha, na Yesu mwakangania obughuma obuwene obuli ahakathi-kathi k’abandu ba Nyamuhanga. Mwakania okwa bigha biwe ng’esyogurupu ibiri, “ekihyo kike” “n’esindi mbuli,” aliwe mwabugha athi abosi ni “kihangulho kighuma n’omulisya mughuma.” (Lk. 12:32; Yn. 10:16) Aliwe obughuma obu bukaleka ihabya ebibulyo bino: (1) Mbwino ab’esindi mbuli banayithaghire eriminya amena w’abahakabibwa abosi munabwire? (2) Abahakabibwa batholere ibayilhangira bathi? (3) Omwa kithunga kyenyu mwamabanika oyukalya okwa biminyisyo by’Ekihulho ky’Omukama ky’Erigholho,  wutholere iwamulhangira wuthi? (4) Kinatholere ikyakw’itha obuba wukalhangira omughanzo w’abakalya akongera? Thutha subirya okwa bibulyo ebi.

THUNAYITHAGHIRE ERIMINYA AMENA W’ABAHAKABIBWA ABOSI MUNABWIRE?

3. Busana naki sithwanga thoka eriminya abakendi syabya b’okwa 144,000?

3 Mbwino ab’esindi mbuli banayithaghire eriminya amena w’abahakabibwa abosi munabwire? Omwa bikuhi, eyihi. Busana naki? Kundi omundu akabya amahakabibwa, akabya iniamathabirikirwa buyira, aliwe isy’ali abana erihamibwako ly’erighunzerera ery’erihebwa olhuhembo. Ky’ekikaleka Sitani iniahiraho “abaminyereri b’amabehi . . . busana n’erithalya nibya abayisoghawa ba Nyamuhanga kyamathokekana.” (Mt. 24:24) Sihali oyuwasi omuhakabibwa ng’anemwendi syathunga olhuhembo lhwiwe lhw’erighenda elhubulha erihika aho Yehova akendi syathwiramu athi atholere erithunga olhuhembo olho. Yehova akabya abirimuhamyako, neryo akamuhira kw’akaminyikalho k’erighunzerera athali aholha kutse iniasyamuhira k’oko “obulighe bunene” buthe bwatsuka. (Erib. 2:10; 7:3, 14) Neryo kwesi, sihali ekyanga leka ithwanza eriminya nga ni bahi omwa baghombe ba Nyamuhanga abakendi syabya b’okwa 144,000. [1]

4. Thwanga ‘ghenda’ thuthi n’abahakabibwa thwamabya isithwasi amena wabu?

4 Ab’esindi mbuli banga thoka bathi ‘erighenda’ ne Israeli ya Nyamuhanga bamabya isibasi amena wabu? Wibuke ngoku omwa buminyereri bwa Zekaria, abalhume ikumi bakakanibawako ng’abakahamba okwa lhukimba lhw’Omuyuda, n’eribugha bathi: ‘Wuleke thughende nawu kusangwa thwabiryowa Nyamuhanga kw’ali haghuma nawu.’ Omuyuda oyukanibweko hano si mundu mughuma, ak’imanira abahakabibwa abosi! Neryo kwesi si kikulhu eritsuka eriminya obuli mughuma w’okwa Bayuda b’obunyakirimu aba erithoka erighenda nabu. Aliwe erighenda nabu, thutholere ithwabaminya ng’egurupu, neryo ithwa basighika ndeke. Nibya n’Amasako syalithubwira athi ithwakwama omundu. Yesu ya Musondoli wethu.Mt. 23:10.

ABAHAKABIBWA BATHOLERE IBAYILHANGIRA BATHI?

5. N’ikunga lyahi erya bahakabibwa batholere ibaghaniryako ndeke, kandi busana naki?

5 Abakalya okwa biminyisyo by’okw’Ibuka batholere ibaghanirya ndeke okw’ikunga eriri omwa 1 Abanya Korinto 11:27-29. (Soma.) Hano omukwenda Paulo amanyisayaki? Omuhakabibwa amalya isyawithe engolangana mbuya na Yehova, iniakendibya iniamakikolha isyatholere. (Ebr. 6:4-6; 10:26-29) Erikunga ng’eri lik’ibukaya abahakabibwa eriminya ngoku sibali bathunga olhuhembo lhwabu. Batholere ibalholha embere buthaleghulha erithoka erisyabana “olhuhembo lhw’eribirikirwa endatha na Nyamuhanga erimathana na Kristo Yesu.”Fil. 3:13-16.

6. Abahakabibwa batholere ibayilhangira bathi?

6 Omukwenda Paulo mwabwira abahakabibwa ngoku batholere “ibakwama emibere y’olhulengo olho Nyamuhanga ababirikirira.” Eki batholere ibakikolha bathi? Paulo mwongera athi: “Muyikehaye, mubye n’omuthima mwolho, muyibombeke, mughanyirane omo lhwanzo. Mulenge eribya n’obughuma obukalhua okwa mulimu abuyirire, kandi mubye n’obuholho obukabamathanaya haghuma.” (Efe. 4:1-3) Omulimu wa Yehova akaha eriyikehya butsira emiyiheko. (Kol. 3:12) Abahakabibwa banasi ngoku eribya n’olhusunzo olho sibugha indi n’ibo bali n’omulimu abuyirire munene kwilhaba abali n’amaha w’erisyabya  okwa kihugho. Sibali yithwalha ng’abawithe amenge w’embaghane kutse eribisulirwa emyatsi; kutse eribya nga bakayikanganaya bathi balengire abandi. Kandi sibanga bwira abandi bathi nabo banganabya ini bahakabibwa neryo bathi batsukireho eribya bakalya. Aliwe omw’iyikehya bakaminya ngoku Yehova yukabirikira abahakabibwa.

7, 8. Ni kyahi ekithatholere kikasa omwa malengekania w’abahakabibwa, kandi busana naki?

7 Nomwakine indi eribirikirwa elhubulha ni lhusunzo lhubuya, ekyo isikyaleka abahakabibwa bakalengekania bathi batholere ibahebwa ekitsumbi ky’embaghane. (Efe. 1:18, 19; soma Abanya Filipi 2:2, 3.) Kandi sibatholere bakasweka hamabya oyukathika-thika athi sibahakabibwa kundi Yehova abere akabaha olhusunzo olhu muhathabya kirango. Yehova mwabaminyisyakyo ibobene. Erithwalira haghuma, banasi ngoku Amasako akabugha athi omundu syalighe lhuba-lhuba owosi-wosi oyuwangabugha athi amasombolhwa na Nyamuhanga. (Erib. 2:2) Busana n’ekyo, sibatholere bakakolesya olhusunzo olho ng’ekitsumbi eky’eriyisoborera bakanza eriyiminyisya okwa bandi. Mughulhu mungyi, sibanganza n’eriyikaniako ng’abahakabibwa, nuku abandi sibabathwale ng’ab’embaghane; kandi sibalianza eribya ng’abakayipipa busana n’olhuhembo olho.1 Kor. 1:28, 29; soma 1 Abanya Korinto 4:6-8.

8 Eryongera okw’ekyo, abahakabibwa sibatholere bakalengekania bathi batholere ibabya bakabya n’abandi abakabugha bathi ni bahakabibwa, eribya nga bamayikolha mwa kithongole, erilengekania bathi batholere ibabya bak’ighira e Biblia ya haghuma. (Gal. 1:15-17) Ekyo ikyangana leka ekithunga ikyaghabana, kundi ekyo kikasighanaya obusondoli bw’omulimu abuyirire ow’akaletha obuholho n’obughuma.Soma Abanya Roma 16:17, 18.

WUTHOLERE IWABALHANGIRA WUTHI?

9. Busana naki wutholere iwayitheya okwa mibere wukathwalira mw’abakalya okwa biminyisyo by’okw’Ibuka? (Lebaya omwatsi, “ Olhwanzo ‘Silhulibulha Erisikya.’”)

9 Abakalya okwa biminyisyo eby’okw’Ibuka wutholere iwabalhangira wuthi? Yesu mwabwira abigha biwe athi: “Inywe bosi muli balikyethu.” Amongera athi: “Oyowasyayihamya asyakehibwa, n’oyowasyayikehya asyahamibwa.” (Mt. 23:8-12) Kwesi ni kibi erihamya omundu nomwangabya ini muhakabibwa. E Biblia yikabya yikakania okwa basyakulhu, yikathuhira mw’omuhwa w’erigherererya erikirirya ly’abakasondolha, aliwe siyiri bugha yithi thutholere ithwakolha omundu wosi-wosi mwa mukulhu wethu. (Ebr. 13:7) Ni kwenene Amasako akanakanaya ngoku hane abatholere “erihembwa kabiri.” Aliwe batholere erihembwa kabiri kundi “bakasondolha ndeke,” kandi “ibakolha kutsibu omubiiri w’erithulha engulhu n’erikangirirya,” butsira indi ni bahakabibwa. (1 Tim. 5:17) Neryo kwesi, abahakabibwa ibangana bulha obuholho abandi bamabapipa. Kandi ibbwa eky’akabi, abandi bamabathwalha nga bambaghane ikyangana leka ikyabakalira eriyikehya. (Abar. 12:3) Sihali okw’ithwe oyuwanganza erithwikalya baghalha b’obu Kristo!Lk. 17:2.

Abakalya okwa biminyisyo wutholere iwabalhangira wuthi? (Lebaya enungu 9-11)

10. Thwanga kangania thuthi ku thuna sikirye eriyowa ly’abahakabibwa?

10 Thwanga kangania thuthi ku thunasikirye eriyowa ly’abo Yehova akasombolha eribya bahakabibwa? Sithutholere thukababulya nga mubahakabibwa bathi. Neryo sithuli yingiraya omwa bithathuhambireko. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Kandi isithwalengekanaya thuthi mbwino ababuthi b’omuhakabibwa, kutse oyo bali nayu omwa butheke, kutse abandi ab’okw’iyo nabu ni bahakabibwa. Ebyo sibiwithe ku bihambire okw’ibya muhakabibwa. (1 Tes. 2:12)  Kandi ambi ithwayitheya okw’ibulya omukali kutse mwira w’omuhakabibwa ng’akayowa athi eriminya ngoku syendi syabya n’omwanze wiwe omwa Paradiso. Omwakanya k’eribulya eby’angaletha obulighe ebi, thutholere ithwabya ithunasi ngoku Yehova akendi syughuthya obwagha bw’obuli mundu.Esy. 145:16.

11. Erithendi “yighomba abandu” kikathutheghaya kithi?

11 Kikathutheghaya thwamathendi lhangira abahakabibwa ng’abandu b’embaghane. Kundi Amasako akathubwira athi “abakayahulha mo balikyethu” kwesi ini b’amabehi, bangan’ingira omwa kithunga mwa bubiso-biso. (Gal. 2:4, 5; 1 Yn. 2:19) Abathebya ng’aba nibya ibangana bugha bathi nabu ni bahakabibwa. Eryongera okw’ekyo, n’oyunalhue muhakabibwa angana leghulha. (Mt. 25:10-12; 2 Pet. 2:20, 21) Thwamayitheya ‘okw’ihamya’ abandu kutse eriyighombabo, isithwangalhua omo kwenene busana n’abandu ng’abo; kandi erikirirya lyethu isiryendi hambwako nomukyangabya indi oyo thulhue thusikirye, kutse oyuwabirighunza myaka mingyi omwa kithunga amaleghulha.Yuda 16.

KANDI IBBWA OMUGHANZO W’ABAKALYA ERYONGERA?

12, 13. Busana naki sikitholere kikathwitha buba omughulhu thukalhangira omughanzo w’abakalya akongera?

12 Omwa myaka y’ahanyuma, omughanzo w’abakalya okwa muggati n’erinywa okwa vini abya akasuba ahisi. Lero hathya obuli mwaka bakayongera. Eki kinatholere ikyathw’itha buba? Eyihi. Thuthaghanirya okwa nzumwa hino.

13 Yehova anasi abiwe. (2 Tim. 2:19) Okwa kiro ky’Eryibuka, abakahandika omughanzo w’abakalya ibo sibanga minya oyulyalya omwa kwenene. Omughanzo w’abakalya mukabya imune abakalengekanaya bathi mbwino ni bahakabibwa. Hane ababya bakalya erimbere, aliwe endambi yamahika bamaleka. N’abandi bakanabya ibanalhwere omwa bwongo, neryo ikyaleka ibalengekania bathi mbwino bakendi syathabalha na Kristo elhubulha. Neryo busana n’ekyo, omughanzo w’abakalya munabwire si w’omughanzo owenyine-nyine w’abahakabibwa abamathasighalira okwa kihugho.

14. E Biblia yikabugha yithiki okwa mughanzo w’abahakabibwa abakendi syabya ibakine okwa kihugho obulighe bunene bukayatsuka?

 14 Abahakabibwa bakendisyabya ibane omwa bitsweka bingyi by’ekihugho Yesu akasyabathwalha elhubulha. E Biblia yikabya yikakania okwa buthuku obo, yikabugha oku Yesu yithi: “Asyathuma abamalaika biwe n’omulenge munene w’engubi, nabo basyahindania abayisoghawa ba Nyamuhanga erilhua okwa bihandi bbini by’ekihugho, eritsuka okwa nduli nguma y’ekyanya erihika oko yindi nduli.” (Mt. 24:31) Kwenene n’Amasako akakanganaya athi okwa kihugho kukendi syabya ikune emisighalira y’okwa bahakabibwa omwa biro by’enyuma-nyuma. (Erib. 12:17) Aliwe e Biblia siyiri bugha nga ni bangahi abakendi syabya ibakine okwa kihugho obulighe bunene bukayatsuka.

15, 16. Thutholere ithwabya ithun’ibukireki okwa basombolhwa ba Yehova 144,000?

15 Yehova iyo yukathwamu obuthuku bw’erisombolha abahakabibwa. (Abar. 8:28-30) Yehova atsuka erisombolha abahakabibwa Yesu abirilhubuka, kandi Abakristayo b’omwa kighonye ky’erimbere bakabya abosi nga babya bahakabibwa. Eritsuka omwa kighonye ky’erimbere erihika okw’itsuka ly’ebiro by’enyuma-nyuma, abangyi ababya bakabugha bathi bakwamire Kristo babya Bakristayo b’amabehi; Yesu mwabasosekania ‘n’ebithi.’ N’omwa buthuku obo, Yehova abya iniane musombolha abathaleghulha balebe eribya bahakabibwa kandi ibo mubalhangirika ngoku ‘y’engano’ eya Yesua akanayako. (Mt. 13:24-30) N’omwa biro by’enyuma-nyuma bino, Yehova akinasombolha ab’okwa 144,000. [2] Iyo amathwamu erisombolha abandi b’okw’aba ebiro by’enyuma-nyuma bikayahwayo, iwe iwuli ndi erighania erithwamu liwe? (Isa. 45:9; Dan. 4:35; soma Abanya Roma 9:11, 16.) [3] Thutholere ithwayitheya okw’ibya ng’abahingyi abayineghenaya okwa mibere mukama wabu akolera abahinga linyuma oku saha 11.Soma Matayo 20:8-15.

16 Si bugha ambu abosi abawithe amaha w’erisyaghenda elhubulha ni b’okwa “mughombe oyuthereghulha n’owamenge.” (Mt. 24:45-47) Ngoku kyanabya omwa kighonye ky’erimbere, Yehova na Yesu banemulisya abangyi erilhabire omwa bake. Abahakabibwa bake basa omwa kighonye ky’erimbere babakolesibawa erihandika Amasako w’Ekigiriki. Namunabwire, abahakabibwa bake babirisombolhwa erithuha ebyalya by’obunyakirimu okwa “mughulhu ow’atholere.”

17. Wam’ighaki omo mwatsi ono?

17 Ni byahi ebya thwam’igha omwa mwatsi ono? Yehova abirithwamu eriha abandu biwe b’olhuhembo lhw’engebe y’erikotha omwa nzira ibiri esy’embaghane—okwa Bayuda b’obunyakirimu, elhubulha, n’abangyi abak’imanira abalhume ikumi erisyabanayo okwa kihugho. Aliwe abosi batholere ibabya inina bathaleghulha okwa lhulengo lhughuma. Abali omwa gurupu syosi ibiri batholere ibayikehya. Kandi batholere ibabya omwa bughuma n’erikulha-kulhania obuholho omwa kithunga. Enduli yinemuseghera hakuhi, ithwe bosi ng’ekihangulho kighuma thuthwemu erikolera haghuma n’erighendera okwa busondoli bwa Kristo.

^ [1] (enungu 3) Esyonyimbo 87:5, 6 hakakanganaya ngoku omwa buthuku bw’embere amena w’abakendi syathabalha haghuma na Yesu elhubulha anganasyaminywa.Abar. 8:19.

^ [2] (enungu 15) Nomwakine indi omwa Emibiri 2:33 hakakanganaya hathi na Yesu anawithe eky’akakolha omw’isombalha eri, Yehova yukasombolha abahakabibwa.

^ [3] (enungu 15) Eriminya bingyi, lebaya “Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi” omwa Watchtower, ey’Okwakathano 1, 2007, olhup. 30-31.