Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwokubanza 2016

 OMWATSI W’OKWA KIDIPA | IBYA MW’OKWENENE!

Omughaso w’Eribya mw’Okwenene

Omughaso w’Eribya mw’Okwenene

‘Thunasi ku thuwithe obunyamuthima-thima obuwene, thwanzire erikolha ebibuya omo myatsi yosi.’Abaebrania 13:18.

Omwa Biblia, ekinywe ky’Ekigiriki ekyahindulhawa mwa “erikolha ebibuya” ly’eribya mw’okwenene, ekikamanyisaya “erilhuyirirana ndeke.”

Abakristayo batsomene kutsibu ebinywe ebya Mukwenda Paulo abugha bino, athi: ‘Thwanzire erikolha ebibuya omo myatsi yosi.’ Ekyo mwamuliki?

OBULEMWA BWETHU

Abangyi bakanatsuka eriyileberya omwa ndeberwamu bathe baghenda omwa bandu. Habwaki? Kundi bakanza ibalhangirika ndeke. Aliwe hane eky’eritsomana kutsibu kwilhaba emikolere mirebe ey’esyonzwiri kutse omulembe mulebe ow’esyongyimba. Ekikulhu, y’emibere yethu, kundi yangana leka obubuya bwethu ibwakanibwako ndeke kutse nabi.

Ekinywe kya Nyamuhanga kikakanganaya ndeke-ndeke ngoku amalengekania wethu ahengemere okw’ikolha ekibi. Enzuko 8:21 hakabugha hathi: “Amalengekania w’omuthima w’omundu ni mabi eritsuka omwa bulhwana.” Neryo kwesi eribya mw’okwenene thutholere ithwarwanisya omubere w’erianza erikolha ekibi owa thukabuthawa nagho. Omukwenda Paulo mwakania ndeke okwa kaghalha kiwe k’erirwanisya ekibi, akabugha athi: “Ngaligha n’obutseme omughambo wa Nyamuhanga omw’isi w’omuthima waghe, nikwa ngabana owundi mughambo ow’akakolha omwa mubiri waghe ow’akalhwa n’omughambo w’obulengekania bwaghe kandi ngayirawa mwa mundu w’omuliki w’ebibi ebikere omwa bitsuko byaghe.”Abanya Roma 7:22, 23.

Ng’eky’erileberyako, omuthima wethu amathubwira athi thukole ekibi kandi iniane muthuhathikana erithendibya mw’okwenene, sibugha ambu thutholere ithwalighiragho. Thwangana thwamu erikolha ekihikire. Thwamathwamu erighana amalengekania mabi, ithukendibya mw’okwenene nomwakine indi thuthimbirweko n’abathe mw’okwenene.

EKYANGA THUWATHIKYA

Eribya n’omuthima w’erikolha okwenene, thutholere ithwakwama-kwamania emibere y’esyongeso eyitholere. Eky’obulighe, abangyi bakaghunza buthuku bunene bakathwamu okwa by’eryambalha kwilhaba erilengekania okwa mibere yabu. Neryo ekyo kikaleka ibathalhangira erithendibya mw’okwenene nga kitsibu, lyamabya irikendibaghasira. Okwa mwatsi oyu, ekitabu The (Honest) Truth About Dishonesty mukyabugha kithi: “Kutsibu-tsibu, thukanakolha ebithe mw’okwenene erihika okwa lhulengo olhwangaleka ithwabya ithukinalhangirwe ng’abandu abali mw’okwenene.” Mbwino hane ekyanga thuwathikya eriminya nga kinatholere erithendibya mw’okwenene okwa lhulengo lhulebe? Ee, kineho.

Esyomiliyoni sy’abandu omwa kihugho babiriminya ngoku e Biblia yikawathikaya ndeke okw’ekyo. E Biblia yiri mw’ebihano by’esyongeso ebirengire ebindi byosi. (Esyonyimbo 19:7) Yikaha obusondoli obw’eriyikethera, ng’okwa myatsi y’eby’amaka, eby’emibiiri, eby’esyongeso, n’ebihambire oku Nyamuhanga. Yabirisondolha abandu habw’emyaka mingyi. Ebihano byayu bikaghasira abandu b’emisindo yosi, n’ebihanda byosi. Thwamasoma e Biblia, thukaghanirya okwa bya yikabugha, n’erighendera okwa busondoli bwayu, ithukendi kangirirya omuthima wethu eribya mw’okwenene.

Eryongera okw’iminya ekwenene eyiri omwa Biblia, hane n’ekindi ekyanga thuwathikya eriyitheya okw’ithendibya mw’okwenene. Nibya thuli omwa kihugho ekiri mw’esyongeso mbi ekikabya ikinemuthuthebererya erikwama ebihano byakyo. Neryo busana n’ekyo, thutholere ithwasaba Nyamuhanga y’obuwathikya. (Abanya Filipi 4:6, 7, 13) Erikolha ekyo irikendi thuwathikya eribya n’obuthubaha bw’er’imanira okwa kihikire n’eribya b’okwenene omwa myatsi yosi.

EKIBUYA KY’ERIBYA MW’OKWENENE

Hitoshi, oyukanibweko omwa mwatsi owakatsuka, mwaghasirwa busana n’eriminywa ng’omukoli oyuli mw’okwenene. Lino oyo akakolerako ni mundu oyukatsemera omubere wiwe w’eribya mw’okwenene. Hitoshi akabugha athi, “Ngasima kutsibu eribya inabiribana omubiiri owakaleka inabya ingane n’obunyamuthima-thima obuhenirye.”

N’abandi babirighasirwa omwa nzira ng’eyo. Thuthalebya abandi ababirighasirwa omw’ighendera okwa musingyi we Biblia ow’eribya mw’okwenene omo myatsi yosi.

 • Obunya Muthima-thima Obuhenirye

  “Munalhua omwa sukuru ingane w’emyaka 13, nam’ingira omwa kigurupu ky’abibi. Busana n’ekyo, hakuhi obuli kindu ekyo nabya ngwithe kyabya ky’obwibi. Enyuma w’aho, munathahibwa, neryo ingye na mwira waghe muthwatsuka erigha e Biblia n’Abema ba Yehova. Muthw’igha ngoku Nyamuhanga Yehova * akapona abathe mw’okwenene, neryo muthwathwamu erihindulha emibere yethu. Omwa 1990 muthwayihayo oku Yehova n’eribatizibwa, thwamabya Bema ba Yehova.”Emisyo 6:16-19.

  “Kera, omwaghe mwabya muswire eby’obwibi, lero hathya ebindu ng’ebyo sibirimu; kandi eki kikaleka inabya n’obunya muthima-thima obuhenirye. Ngabya namathalengekania okwa myaka mingyi eya nakolera mw’ebithe mw’okwenene, ngasima Yehova busana n’obughanyiri bwiwe. Obuli kiro kikanyihumulikanaya ingayakesya inganasi ngoku hathya Yehova anyanzire.”—Cheryl, owa Ireland.

  “Oyo ngakolera abere aminya ngoku mungaghana esyosente sy’erihemberera, mwambwira athi: ‘Nyamuhanga wawu kwenene abirileka iwabya muyisiwa! Thuli b’omughisa eribya nawu ng’omukoli wethu.’ Eribya w’okwenene omwa myatsi yosi kikaleka inabya n’obunya muthima-thima obuhenirye embere sya Yehova. Kandi kikaleka inathoka eriwathikya ab’okw’ingye n’abandi eribya mw’okwenene.”—Sonny, owe Hong Kong.

 • Obulengekania Obuthekene

  “Ngakolera omwa banka eyiri omwa bihugho bingyi. Omwa mubiiri oyu, erikolha okwenene likanasegheribawa lhuhandi busana n’erithanza erithunga esyosente nene. Abangyi bawithe amalengekania anu, ‘Hali kitsibuki erithabugha amabehi make kyamabya ikikendi leka iwathunga kutse eriwathikya omwa mingirirye y’erihanga?’ Aliwe, eribya mw’okwenene lyabirileka inabya n’obulengekania obuthekene. Nabirithwamu indi mbulha haliki, ngendisyabya inganemukolha omwa kwenene. Abo ngakolera banasi ngoku sinanga babwira amabehi kutse eribabughiragho.”—Tom, owe Amerika athya.

 • Wukasikibawa

  “Okwa mubiiri ebindu mubyabulha neryo mukama waghe amabugha athi ngabughe amabehi, aliwe munaghana. Ababiba babere baminywa, oyukathukolesaya mwanyisima busana n’eribya mw’okwenene. Kikayithagha obuthubaha eribya mw’okwenene omwa kihugho ekithe mw’okwenene. Aliwe erighunzerera, eribya mw’okwenene likaleka abandi ibakusikya n’erikuyikethera.”—Kaori, owe Japan.

Eribya n’obunya muthima-thima obuhenirye, obulengekania obuthekene, n’erisikibwa—ebyosi ebi ni mighaso y’eribya mw’okwenene. Kwa bithe?

^ enu. 18 Yehova ni rina lya Nyamuhanga ngoku kiri omwa Biblia.

Thasyaminya Bingyi

ENGULHU YUWENE ERILHUA OKU NYAMUHANGA!

Emisingyi ye Biblia Yikathughasira Yithi?

Yesu mwasoborera ekikaleka ithwayithagha obusondoli kandi nga ni misingyi yahi ibiri eye Biblia emikulhu-mikulhu.