Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwokubanza 2016 | Ibya mw’Okwenene!

Abandu bangyi bakabya ibabiribugha amabehi hakiri ngendo nguma bamakania habw’esyodakika ikumi. Kyangaghasaki eryanza eribya w’embaghane?

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Eribya mw’Okwenene Likinatholere?

Ekyabya oku Hitoshi kyangana leka iwayowa nga sikikitholere eribya mw’okwenene.

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Ngoku Erithendibya mw’Okwenene Likakuhambako

Minya ebihambire okwa mabehi.

OMWATSI W'OKWA KIDIPA

Omughaso w’Eribya mw’Okwenene

Ebya bandu bakayibughira bikakanganaya omughaso w’eribya mw’okwenene.

“Mwanzane Ebiro Byosi ng’Abalikyethu”!

Erisako ly’omwaka erya 2016 lyangana thuwathikya eriyitheghekera ebikayabya ahambere aha.

Kanganaya ku Wukasima Ekihembo kya Nyamuhanga eky’Obughuli

Olhwanzo lhwa Nyamuhanga lhukaleka lhuthi ithwakwama olhughobe lhwa Yesu, ithwakangania balikyethu b’olhwanzo, n’erighanyira abandi?

Omulimu wa Nyamuhanga Akathulira Ekirimu Kyethu

Omundu eribya muhakabibwa kikamanyisayaki? Omundu akahakabibawa athi?

“Wuleke Thughende Nawu”

Ni kyahi ekyathutholere ithwabya ithunasi okwa 144,000?

Erikolha Haghuma na Nyamuhanga—Likathulethera Etseme

Erikolha haghuma na Yehova likathulethera lithi etseme n’erithutheya bunyakirimu?