Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomunani 2016

Wunemulhangira Ekiyithawa ky’Eribya Iwutholere Erikulha-kulhana Bunyakirimu?

Wunemulhangira Ekiyithawa ky’Eribya Iwutholere Erikulha-kulhana Bunyakirimu?

“Wuyihe okwa mubiiri w’erisomera abandu ekitabu kya Nyamuhanga, okw’ihana, n’erikangirirya.”1 TIM. 4:13.

ESYONYIMBO: 45, 70

1, 2. (a) Ebiri omu Isaya 60:22 binemubererera bithi omwa biro by’enyuma-nyuma bino? (b) Ni buyithawaki obuli lino omwa kithunga kya Yehova okwa kihugho?

“OMUKE asyabya kihanda, n’omuke kutsibu asyabya kihanda kikalire.” (Isa. 60:22) Obuminyereri obo bunemubererera munabwire. Nawu thalebya, omwa mwaka w’omubiiri owa 2015, muthwahikire bathuliri 8,220,105 abakathulhughanaya engulhu y’Obwami omwa kihugho kyosi! Ebinywe by’erighunzerera omwa buminyereri obo ebya Thatha wethu w’elhubulha abugha bitholere ibyahamba okwa buli Mukristayo, kundi bikabugha bithi: “Ingye Mwami mukulhu nasy’anguhyabyo okwa mughulhu wabyo.” Ngoku abali omwa matoka bakan’owa ematoka ku yinemughenda yik’ongera erithibitha, nethu thunemw’owa ngoku omutsundu w’eriyira abigha anemwongera. Omutsundo oyo nethu thunemusighikagho thuthi? Mbwino thunemukolha ekyosi-kyosi ekya thwanga thoka ng’abathuliri b’Obwami ab’omuhwa? Balikyethu bangyi banemukolha obutemburi bw’obuwathikya kutse obw’omughulhu wosi. Mbwino kandi sikirithutsemesaya thukalhangira balikyethu bangyi bakayihayo eriyathulira eyiri obuyithawa kutse eriwathikya omwa yindi mibiiri y’ekiteokrasi?

 2 Nomwabine, thukalhangira obuyithawa ibukinayongera. Obuli mwaka, thukabya ithwabiribana ebithunga bihya-bihya nga 2,000. Obuli kithunga kyamabya kitholere eribya mw’abasyakulhu 5, obo ambi obuli mwaka baghalha bethu abaghombe abawathikya 10,000 ibatholere ibakulha-kulhana eribya basyakulhu. Eki kikakanganaya ngoku baghalha bethu bangyi kutsibu batholere ibakulha-kulhana eribya baghombe abawathikya. Eryongera okw’ekyo, ithwe bosi abalhume n’abakali omwa kithunga thuwithe bingyi by’erikolha “omwa mubiiri w’Omukama.”1 Kor. 15:58.

KIKAMANYISAYAKI ERIKULHA-KULHANA BUNYAKIRIMU?

3, 4. Kikamanyisayaki erikulha-kulhana bunyakirimu?

3 Soma 1 Timoteo 3:1. Ekinywe “amanza” omwa mulhondo oyu kyahindulhawa erilhua omwa kinywe ky’Ekigiriki ekikamanyisaya “erisimbirira,” n’ibugha ambu eriyikakya wukanza erimya ekiri haali okw’iwe. Omw’ekyo, omukwenda Paulo akanganaya ngoku erikulha-kulhana bunyakirimu likayithagha erihira h’akaghalha. Thalengekania mughalha wethu inianemughanirya kw’akangakulha-kulhana omwa kithunga. Akanza abye mughombe omuwathikya, aliwe akalhangira iniatholere eritsuka erithunga emibere y’obunyakirimu eyuwene. Neryo erimbere, akalhangira athi atsuke eritholera eribya mughombe omuwathikya. Anasi ngoku endambi yikendi hika iniatholera eribya musyakulhu omwa kithunga. Akahira h’akaghalha erilhangira athi okwa buli lhusunzo akatholera nuku athoke olhukwamirwa olhw’amahebwa.

4 Kuthya na baghalha bethu na bali bethu abanzire erikolha ng’abatemburi, kutse erikolera okwa Beteli, kutse eriwathikya omwa buhimbe bw’Ebisenge by’Obwami, batholere ibahira h’akaghalha erihika okwa bilhubirirwa ebyo. Thulebaye ngoku Ekinywe kya Nyamuhanga kikahira omw’ithwe bosi mw’omuhwa ow’erikulha-kulhana omw’iramya ly’ekwenene.

IBYA N’EKILHUBIRIRWA KY’ERYONGERA ERIKULHA-KULHANA BUNYAKIRIMU

5. Abalere banga kolesya bathi akaghalha kabu omwa mubiiri w’Obwami?

5 Eminyethu yiwithe akaghalha k’erikolha bingyi omwa mubiiri wa Yehova. (Soma Emisyo 20:29.) Eyindi minyethu okwa Beteli bakakolera omwa byuma ebikahulhukaya ebitabu. N’abandi bangyi bakawathikaya omwa buhimbe bw’Ebisenge by’Obwami n’eribisugha. Hamabya ng’ekitsinduli, eminyethu yikawathikanaya n’abakulhu omw’ihikya okwa balyahambawako kw’obuwathikya. Kandi abalere bangyi ababiribya batemburi bakawathikaya omw’ithwalha engulhu yuwene omwa bitsweka muthina-muthina.

6-8. (a) Omunyethu mughuma mwahindulha athi amalengekania aw’abya awithe okw’ikolera Nyamuhanga, kandi mumwalhwiririraki? (b) Thwanga thoka thuthi ‘erilenga n’erilebya Omwami Mukulhu kw’ali mubuya’?

6 Wanganabya obundi iwukatsemera obubuya bw’erikolera Nyamuhanga n’omuthima wosi. Kandi ibbwa wamayowa nga mulikyethu oyukahulhawa mwa Aaron? Nomwakine indi eka wabu babya Bema ba Yehova, iyo akabugha athi, “Emihindano n’omubiiri w’erithulira isibirimba mani.” Abya iniananzire iniakolera Nyamuhanga n’etseme, aliwe iniakabulha ekikaleka iniathatsema nga niki. Wunasi eky’abya athwiremu erikolha?

7 Aaron mwayihiriraho endegheka y’obunyakirimu, omuli erisoma e Biblia, erithegheka emihindano, n’erisubirya. Mwatsuka n’eribya akasaba obuli kiro. Olhwanzo lhwiwe oku Yehova lhwabere lhukaghenda lhukakanya, mwatsuka erikulha-kulhana ndeke bunyakirimu. Eritsuka-tsukana n’aho, Aaron abiribya mutemburi, eriwathikania n’abandi omw’iwathikya abakawako ebitsinduli, n’erithulira omwa bindi bihugho. Hathya Aaron akakolera okwa Beteli kandi ni musyakulhu w’ekithunga. Wunasi ng’akayowa athi okw’ithwamu liwe? Akabugha athi, “Nabirilebya n’eriyilhangirira ngoku Yehova ni mubuya.’ Busana n’erinyitsumulha, ngayowa ingali mw’eribanza liwe neryo ikyambira mw’omuhwa w’erikolha bingyi omwa  mubiiri wiwe, kandi eki kikalhwiririra mw’emighisa mingyi.”

8 Omwimbi w’esyonyimbo mw’imba athi: “Abakasonda-sonda Omwami Mukulhu sibebulha kindu kibuya.” (Soma Esyonyimbo 34:8-10.) Kandi kwenene, Yehova syali lekeranaya abakamukolera n’omuhwa. Thukathoka ‘erilenga n’erilebya Omwami Mukulhu kw’ali mubuya’ omughulhu thukakolha ekyosi-kyosi ekya thwanga thoka omwa mubiiri wiwe. Kandi thukabya thwamaramya Yehova n’omuthima wosi, thukabana etseme eyithe yanga banika handi.

LHOLHA EMBERE KANDI SIWULHUHIRIRE

9, 10. Busana naki ni kikulhu eribya n’omubere ‘w’erilindirira’?

9 Wukendibya wunemulengaho eriberererya ebilhubirirwa byawu, kanganaya omubere ‘w’erilindirira.’ (Mika. 7:7) Mughulhu wosi Yehova akasighika abaghombe biwe abathaleghulha, nomw’anga leka hakabya nga hamalhaba buthuku isiwuli wathunga olhusunzo kutse ihatsuka eribya esyombinduka ndebe esitholere. Simwalhaghanisya Abrahamu y’omwana, aliwe omulhume oyu mwakangania erikirirya n’erilinda. (Ebr. 6:12-15) Nomwakine indi mwalinda habw’emyaka Isaka isyali abuthwa, Abrahamu mwathalhuhirira, kandi Yehova mwathamulhabirya ahisi.Enz. 15:3, 4; 21:5.

10 Si kyolho eribya n’omubere w’erilinda. (Emi. 13:12) Thwamayihira omwa bitunturo busana n’ebya thubereko, ikyangana thughunza amani. Omwa kanya k’ekyo, ni ky’amenge erikolesya obuthuku obo eryuwania emibere yethu y’obunyakirimu eyanga thuhikya okw’itholera. Hano hane esyonzira isathu esyanga thuwathikya erikolha ekyo.

11. Ni mibere yahi y’obunyakirimu eya thwanga kulha-kulhania, kandi busana naki ni y’omughaso munene?

 11 Kulha-kulhanaya emibere mibuya y’obunyakirimu. Omw’isoma Ekinywe kya Nyamuhanga n’erikighaniryako, ithukendi thunga amenge, erikenga, erithwamu ndeke, eriminya, amaka w’erilengekania ndeke okwa myatsi, n’obuyitheghererya. Emibere ng’eyo ni y’omughaso munene okw’abo abakasondolha omw’iramya ly’ekwenene. (Emi. 1:1-4; Tito 1:7-9) Kandi omughulhu thukasoma ebitabu byethu ebiseghemere okwa Biblia, ithwangana minya amalengekania wa Yehova okwa myatsi mingyi. Obuli kiro, ni bingyi ebikathuyithaghako erithwamu ndeke. Mwamuli ng’eby’eriyitsemesya, emyambalire n’emiyipambire, emikoleserye y’esyosente, n’erikolongana n’abandi. Thwamakolesya ebya thuk’igha omwa Biblia, ebya thukathwamu ibikendi tsemesya Yehova.

12. Abali omwa kithunga banga kangania bathi ku ni bayiketherwa?

12 Kanganaya ku wuli muyiketherwa. Mbulha thuli balhume kutse bakali omwa kithunga, thutholere ithwalengaho kutsibu erikolha ndeke omubiiri wosi-wosi w’ekithunga owa thukahebawa. Ng’omusondoli, Nehemia mwasombolha abanga hebirwe esyongwamirwa omwa bandu ba Nyamuhanga. Mwasombolha bahi? Mwasombolha ababya bak’ubaha Nyamuhanga, abayiketherwa kandi abathereghulha. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Na munabwire, ambi omutheya iniabanika “ng’oyuthereghulha.” (1 Kor. 4:2) Emibiiri yuwene siyangabya yithethaminywa.Soma 1 Timoteo 5:25.

13. Wanga ghendera wuthi okwa ky’erileberyako kya Yozefu abandi bamakukolha nabi?

13 Leka Yehova akweraye. Wanga kolhaki abandi bamakukolha nabi? Obundi iwangana letha h’obuholho omwa bya lhuba. Aliwe okwa bundi buthuku, wamathwamu eritsuruma, wukakalhaya emyatsi. Baghalha bobu Yozefu mubamukolha nabi, aliwe mwathababika kw’ekinigha. N’enyuma w’aho, mwathulhwa kw’amabehi amahirwa omwa ngomo isyaliko lhubanza. Aliwe mwaleka Yehova amusondole omwa bitsibu ebyo. Ekya lhwiririramu? “Ekinywe kya Yehova kyekya mweraya.” (Esy. 105:19, NW) Yozefu abere abirilhaba omw’irengwako eryo, mwatholera erihebwa olhusunzo lhw’embaghane. (Enz. 41:37-44; 45:4-8) Omughulhu wukalhaba omwa bitsibu ebikatsimitha ng’amahwa, saba Yehova y’amenge, kolha n’eribugha omwa bwolho, n’erisaba Yehova y’akaghalha. Yehova akendi kuwathikya.Soma 1 Petero 5:10.

KULHA-KULHANA OMWA MUBIIRI W’ERITHULIRA

14, 15. (a) Busana naki thutholere ithwatheya emibere y’erithulira lyethu? (b) Thwanga ghenda-ghendania thuthi n’emibere eyiriho omw’ithulira lyethu? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka n’akasanduko aka “ Mbwino Wangana Lengesya Erikolesya Eyindi Nzira?”)

14 Paulo mwahana Timoteo athi: “Wuyihe okwa mubiiri w’erisomera abandu ekitabu kya Nyamuhanga, okw’ihana, n’erikangirirya. Wuyitheghaye kandi wutheghaye erikangirirya lyawu.” (1 Tim. 4:13, 16) Okwa buthuku obo, Timoteo abya iniabirinabya muthuliri oyuwasi ndeke erithulha engulhu y’Obwami. Nomwabine, emibere y’erikangirirya liwe yangabere y’omughaso ‘amatheya erikangirirya liwe.’ Syabya atholere erilengekania athi mbwino emibere yiwe y’erithulira eya buli kiro ya bandu bakendi hulikirira misa-misa. Erithoka erihika okwa mithima yabu, abya atholere eribya iniane muhindulikania erithulira liwe erikwamana n’emibere yabu. Nethu ekyo kya thunatholere ithwakolha ng’abathuliri b’Obwami.

15 Mughulhu mungyi, abandu bakabya isibali eka thukathulira nyumba okwa nyumba. Omwa bindi bitsweka, mukanabya imune esyonyumba esiri kw’esyogeti esya thuthe thwanga hikamu lhuba-lhuba. Byamabya ikwabiri bithya ewenyu, mbwino siwanga lengesya esindi nzira sy’erithulira?

16. Erithulira ahakabya bandu bangyi lyangana wathikya lithi?

16 Erithulira ahakabya bandu bangyi ni nguma y’okwa syonzira esyuwene esy’erithulha engulhu yuwene. Abema ba Yehova bangyi banemughasirwa omw’ikolesya enzira eyi. Bakasondaya obuthuku bw’erihika okwa bandu ahak’imana esyotreyini n’esyobbasi, omwa hithali, n’eyindi  myanya eyik’usulha mw’abandu. Omwa menge, iwangana tsuka omukania n’omundu omw’ikania okwa byabere omwa makuru, erikania ndeke okwa baana biwe, erimubulya okwa by’omubiiri wiwe. Omukania akabya anemulholha embere, iwangana letha erisako n’erimubulya ng’akalibughako athiki. Mughulhu mungyi, ebya mundu akasubiraya bikaleka omukania inialholha embere.

17, 18. (a) Wangahwamu wuthi obuba bw’erithulira ahakabya bandu bangyi? (b) Omuhwa wa Dawudi ow’eripipa Nyamuhanga akakughasira athi wukasangira omw’ithulira?

17 Erithulira ahakabya bandu bangyi lyamabya irikakulira, siwulhuhirire. Eddie, omutemburi omwa tawuni ye New York, iniakasagha erikania n’abandu abali omwa myanya ng’eyo. Aliwe endambi muyahika amahwa mw’obuba. Ni kyahi ekya muwathikaya? Akabugha athi: “Omw’iramya lyethu ly’eka, ingye na mukali waghe thukasekulhaya okwa bya thwanga bugha omw’isubirya ebikabughawa n’abathanzire erihulikirira n’abakabugha amalengekania wabu. Kandi thukasaba amenge n’okwa bandi balikyethu.” Hathya Eddie abiryanza erithulira ahakabya bandu bangyi.

18 Wukendibya wunemuhwa mw’obuba n’erithoka erithulira ndeke, kikendi lhangirika okwa bosi ngoku wunemukulha-kulhana bunyakirimu. (Soma 1 Timoteo 4:15.) Kandi eki ikikendi leka iwaha ewasingya oku Thatha wethu w’elhubulha nga Dawudi oyuwimba athi: “Nasyaha Owami Mukulhu y’ewasingya mighulhu yosi, obuno bwaghe bwasyamupipa mighulhu yosi. Nasyayihalhamba omo Mwami Mukulhu; abandu bolho bowe, batseme.” (Esy. 34:1, 2) Kandi obundi busana n’erithulira lyawu, abolho ibangana kuyiyungako omw’iramya ly’ekwenene.

IHA NYAMUHANGA Y’OLHUKENGERWA OMW’IKULHA BUNYAKIRIMU

19. Busana naki omughombe muthaleghulha wa Yehova atholere iniatsema, nomwangabya iniali omwa mibere eyikalire?

19 Dawudi mwathasyimba athi: “Ebihangikwa byawu byosi, iwe Mwami Mukulhu, byasyakupipa, n’abandu bawu basyakuha ewasingya. Basy’ahulha olhukengerwa lhw’Obwami bwawu n’erikania obuthoki bwawu, neryo abandu bosi basyaminya emibiiri yawu eyikalire n’olhukengerwa lhw’obusinge bw’obwami bwawu.” (Esy. 145:10-12) Omwa kwenene, ebinywe ebyo bikakanganaya eriyowa ly’Abema ba Yehova abathaleghulha. Kandi ibbwa, obulhwere kutse obukulhu byamabya isibyanga thasyakulighira erikolha bingyi omw’ithulira? Ambi iwabya iwun’ibukire ngoku wukabya wukathulira abathwaniri n’abandi, ekyo kikaha Nyamuhanga wethu y’olhukengerwa. Wamabya iwuli omwa ngomo busana n’erikirirya lyawu, obundi wukabya iwunemuthulira kyamathokekana, ekyo nakyo kikatsemesaya omuthima wa Yehova. (Emi. 27:11) Kwa bine bithya, wamabya iwuli omw’eka eyiri mw’abatheramaya Yehova aliwe iwe iwabya iwunemukwama-kwamania esyondegheka sy’obunyakirimu. (1 Pet. 3:1-4) Nibya n’omwa mibere eyikalire, wangana pipa Yehova kandi iwakulha-kulhana bunyakirimu.

20, 21. Wamahebwa bingyi by’erikolha omwa kithunga kya Yehova, wanga ghasira wuthi abandi?

20 Yehova akendi kutsumulha wamalholha embere erikulha-kulhana bunyakirimu. Obundi wamakolha esyombinduka ndebe omwa ndegheka syawu kutse omwa ngebe yawu, iwangana wathikya kutsibu omw’ihikya ekwenene ya Nyamuhanga okwa bakayithagha amaha. Kandi iwe erikulha-kulhana bunyakirimu n’eriyihayo lyawu lyangana ghasira kutsibu n’abaramya balikyenyu. Kandi busana n’akaghalha akawukahiraho omo myatsi y’ekithunga, balikyethu ibakendi kwanza, ibakusima, n’erikusighika.

21 Mbulha wamabirighunza myaka mingyi kutse mezi make omwa mubiiri wa Yehova, ithwe bosi thutholere ithwalholha embere erikulha-kulhana omw’iramya ly’ekwenene. Aliwe ibbwa Abakristayo abakulire banga wathikya bathi abahyaka erikulha-kulhana bunyakirimu? Ekyo thukendi syakikaniako thuk’igha omwatsi owakakwamako.