Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomukagha 2016

Wukin’ibukire?

Wukin’ibukire?

Wune wasoma ndeke esyogazeti sya Akaleberyo esya lino-lino? Thalebyanu nga wangana subirya okwa bibulyo bino:

Busana naki Nyamuhanga mwalighira esyonyuhi esy’omwa buthuku bw’Abaisraeli?

Yehova awithe olhwanzo. Aliwe ihakanayira iniahamulha olhuhi hamabya obubi kutse abakanubaya abandu biwe. Nyamuhanga iyukathwamu omughulhu w’eriyalhwa n’abatholere erilhwa.—w15 11/1, olhup. 3-4.

Ni bindu bikulhu byahi ebyo ababuthi banga kolha eryeghesya abaana babu erikolera Yehova?

Ni kikulhu ababuthi eryanza abaana babu n’eribahirira h’eky’erileberyako omw’ikangania eriyikehya. Kandi ni kikulhu ababuthi erikangania amenge n’erilengaho eriyitheghererya emyusuko yabu.—w15 11/15, olhup. 14-16.

Ni byahi eby’erilengekaniako thuthe thwakania?

Erikolesya ndeke olhulimi lhwethu, ambi ithwabya ithun’ibukire (1) omughulhu w’erikania (Omu. 3:7), (2) ebya thutholere erikania (Emi. 12:18), na (3) ngoku wanga kania (Emi. 25:15).—w15 12/15, olhup. 19-22.

Abakalya okwa muggati n’evini wutholere iwabalhangira wuthi?

Abakristayo sibali halhamba abakalya. Oyuli muhakabibwa kwenene syanganza erihamibwa okwa bandi; kutse n’eryanza erirangirira kw’ali muhakabibwa. (Mt. 23:8-12)—w16.01, olhup. 23-24.

Thuk’ighiraki okwa mibere Abrahamu aberamu munywani wa Nyamuhanga?

Abrahamu angabya iniaminya Nyamuhanga erilhabira omu Semu. Angabya imwigha bingyi okwa mibere eyo Nyamuhanga akolanganiramu nayu n’abeka yiwe. Nethu ekyo kya thwangana kolha.—w16.02, olhup. 9-10.

Esyosura n’emilhondo byabanika bithi omwa Biblia?

Omukulhu we dini Stephen Langton ow’omwa kighonye kye 13 E.K., yuwahira omwa Biblia mw’esyosura. Abahandiki Abayuda ba batsuka erihira omwa Biblia y’Ekihebrania mw’emilhondo, omwa kighonye kye 16, omulhume oyusomire kutsibu, iya Robert Estienne nayu mwahirayo omwa Masako w’Ekigiriki.—wp16.2, olhup. 26-27.

Erithulira liri lithi ng’ekime?

Ekime kikatsuka lyolho-lyolho, kandi kikaheheraya n’eritheya engebe. Ekime ekyonyine-nyine ni mughisa erilhua oku Nyamuhanga. (Ebi. 33:13) Omubiiri w’abaghombe ba Nyamuhanga abosi haghuma nawu kw’ane athya.—w16.04, olhup. 4.