Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwomukagha 2016

Omw’ibererera erya munabwire, omulhume oyuwabya n’erihembe ery’obwino ak’imanira Yesu Kristo oyune muhira okwa bakendisyalhama kw’akaminyikalho

Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi

Ebibulyo Erilhua Omwa Basomi

Omo nzoli sya Ezekieli, omulhume oyuli n’engunza y’erisaka ebaruha (erihembe ery’obwino) n’abalhume mukagha abali n’ebindu ebik’itha bak’imanira bahi?

Bak’imanira amahe w’elhubulha aw’awathikaya omw’iherya omuyi we Yerusalemu kandi n’aw’akendi syawathikya omw’iherya omughulhu mubi wa Sitani ono okwa Harmagedoni. Busana naki eriyitheghererya lihya-lihya eri litholere?

Ezekieli abere abirilhangira ebindu bibi bikakolhwa omwa Yerusalemu yithe yahika okw’iheribwa lyayu omwa 607 E.K.K., mwakanganibwa omwa nzoli ebikendibya yikayaheribwa. Mwalhangira abalhume mukagha ibane n’ebik’itha. Kandi mwalhangira ibane n’owundi mulhume oyuwabya ambere “ekitani” kandi iniane “n’engunza y’erisaka ebaruha” kutse erihembe ery’obwino. (Eze. 8:6-12; 9:2, 3) Omulhume oyu mwalhaghirwa athya: “Wulhabe omo muyi, . . . wuhire ekiminyikalho oko mbumo sy’abandu abakasimba busana n’esyonye syosi esikakolhawa omo kathi-kathi kagho.” Neryo abalhume ababya n’ebik’itha abo babya batholere erighenda bak’itha abosi ababya omwa muyi abathabya kw’ekiminyikalho. (Eze. 9:4-7) Esyonzoli esi sikathweghesayaki, kandi omulhume oyuli n’erihembe ly’obwino ak’imanira ndi?

Obuminyereri obu bwahebawa omwa 612 E.K.K., kandi eribererera ery’erimbere lyabya irikayabya myaka ithanu buyira embere amahe we Babeli akathoghothya e Yerusalemu. Nomwakine indi Abanya Babeli, abathabya bakaramya Yehova ba bathoghothayayo, bakolha ng’omughombe wa Yehova. (Yer. 25:9, 15-18) Ekyo kiri kithya kundi mwabakolesya erisuyira abandu biwe abamughana. Aliwe omw’ithoghothya eri, mubath’itha oyo banameya. Abathunganene babya isibangakwa n’ababi. Busana n’olhwanzo, Yehova mwahira h’emitheghekere y’erilhangira athi Abayuda ababya baponire eby’esyonye ebyabya bikakoleka omwa muyi bakalhama.

Ezekieli iyo mwathakolha omubiiri w’erihira okwa bandu kw’ekiminyikalho kutse erithoghothya. Aliwe omubiiri oyo abya w’erisondolhwa n’abamalaika. Neryo erilhabira omwa buminyereri obu, thukathunga akaghisa k’erilhangira eritheghekania eryabya elhubulha erikwamana n’obuminyereri obu. Yehova mwaha abamalaika biwe b’omubiiri w’erilhangira bathi ababi bakathoghothibawa n’erihira okwa bathunganene kw’ekiminyikalho ky’omulhamu. *

Eritsuka enyuma thwabya thukasoborera thuthi omw’ibererera ly’obuminyereri obu erya munabwire, omulhume oyuli n’erihembe ery’obwino akimanira emisighalira y’okwa bahakabibwa. Kandi muthwabugha thuthi abak’angirira ndeke omwatsi owa thukathulha bane muhirwako ekiminyikalho ky’omulhamu. Aliwe omwa myaka ya lino-lino mukyalhangirikire ngoku hatholere ihabya embinduka omw’isoborera eri. Erikwamana n’ebiri omu Matayo 25:31-33, Yesu yukatswera abandu. Eritswera liwe ly’erighunzerera likendi syabya omwa buthuku bw’obulighe bunene, akaghabulha abali ng’esyombuli abakendi syalhama, okwa bali ng’esyombene abakendi syathoghothibwa.

Omw’iyitheghererya lihya-lihya eri, ni byahi ebya thukigha omwa nzoli sya Ezekieli? Ni bindu nga bithanu:

  1.  Omwa buthuku e Yerusalemu yabya iyikayathoghothibwa, Ezekieli mwakolha ng’omutheya haghuma na Yeremia, nga Isaya kwanabya enyuma. Munabwire Yehova akakolesaya egurupu nyike ey’abaghombe biwe abahakabibwa abakalisaya abandu biwe n’erighusa okwa bandi kw’akasali obulighe bunene buthe bwatsuka. Neryo n’abosi ab’enyumba ya Kristo ibasangira omw’ighusa okwa bandu kw’akasali.—Mt. 24:45-47.

  2.  Nga Ezekieli, abandu ba Yehova munabwire sibo bakahira okwa bakendi syalhama kw’akaminyikalho. Ibo ekya bakakolha ly’eribwira abandu b’omwatsi wa Yehova, ekindu ekikakolhawa omwa mubiiri  w’erithulira ow’akasondolhawa n’abamalaika.—Erib. 14:6.

  3.  Omwa biro bya Ezekieli, sihali oyuwahirawa kw’akaminyikalho hene-hene okwa mbumo yiwe. Ku bine bithya na munabwire. Abandu batholere ibakolhaki nuku bahirawe kw’akaminyikalho k’omulhamu ak’obunyakirimu? Batholere ibaligha omwatsi ow’akathulhughanibawa lino, eryambalha omundu muhya-muhya, eriyihayo oku Yehova, n’erisighika buthaleghulha baghalha bobu Kristo. (Mt. 25:35-40) Abakakolha ebi bakendi syahiribwa kw’akaminyikalho k’omulhamu omwa buthuku bw’obulighe bunene.

  4.  Omw’ibererera erya munabwire, omulhume oyuwabya n’erihembe ery’obwino ak’imanira Yesu Kristo oyukendi syahira okwa bakendisyalhama kw’akaminyikalho. Ab’omwa ndeko nene bakendi syathunga akaminyikalho bakatswerwa mwa mbuli omwa bulighe bunene. Eki kikendi syaleka ibatholera erithunga engebe y’erikotha okwa kihugho kwa hano.—Mt. 25:34, 46. *

  5.  Omw’ibererera erya munabwire, abalhume mukagha ababya n’ebyuma ebik’itha bak’imanira amahe wa Yesu w’elhubulha nayu imwane ng’oyukasondolhagho. Bakisiya ibathoghothya ebihanda n’erighunzaho obubi bwosi.—Eze. 9:2, 6, 7; Erib. 19:11-21.

Ebya thukigha omwa nzoli esi bikaghumaya eriyikethera lyethu ngoku Yehova syangaherya abathunganene akaherya ababi. (2 Pet. 2:9; 3:9) Kandi bikaleka ithwabya ithun’ibukire ngoku erithulira ni ly’omughaso munene omwa biro byethu bino. Obuli mundu atholere iniowa omwatsi enduli yithe yahika!—Mt. 24:14.

^ enu. 6 Nomwakine indi sikyabya kiminyikalho ekilhangirikire okwa mbumo syabo, abandu nga Baruku (omusakangyi wa Yeremia), Ebedi-meleki Omuetiopia, n’Abarekabu mubalhama. (Yer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Babya ibabirihiribwa kw’akaminyikalho k’omulhamu ak’obunyakirimu.

^ enu. 12 Abahakabibwa abathaleghulha sibendi syayithagha erihirwa kw’akaminyikalho ak’omulhamu ako. Aliwe ibo banawithe akabo kaminyikalho k’erighunzerera akabakahirawako bathe baholha kutse obulighe bunene buthe bwatsuka.—Erib. 7:1, 3.