Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Sighalha Isiwuwithe Lhuhandi Omwa Kihugho Ekighabene

Sighalha Isiwuwithe Lhuhandi Omwa Kihugho Ekighabene

“Mulihe Nyamuhanga ebindu bya Nyamuhanga.”—MT. 22:21.

ESYONYIMBO: 33, 137

1. Thwanga kenga thuthi Nyamuhanga n’esyogavumente?

EKINYWE KYA NYAMUHANGA kikathubwira kithi thukenge abathabali, aliwe kandi kithi thutholere ithwakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu. (Emib. 5:29; Tito 3:1) Mbwino aho kikabya ikyamayighania? Eyihi nahake! Omusingyi ow’eriha abathabali b’ekitsumbi kyabu ekibatholere akathuwathikaya eriyitheghererya n’erighondera ebihano ebi. Omusingyi oyu Yesu mwabugha kugho omwa bikuhi athi: “Mulihe Kaisari ebindu bya Kaisari, kandi mulihe Nyamuhanga ebindu bya Nyamuhanga.” [1] (Mt. 22:21) Thukaghendera thuthi okwa busondoli bwa Yesu obu? Thukaghondera obuthoki bw’egavumente omw’ighendera okwa bilhaghiro byayu, erisikya ab’ehamuli abo yikahiraho n’erithuha emisolho. (Abar. 13:7) Aliwe egavumente yamathughania erikenga Nyamuhanga, thukaghana aliwe omw’isikya.

2. Thukakanganaya thuthi ngoku thuthawithe lhuhandi omwa by’ekipolitiki?

2 Thukaliha Nyamuhanga y’ebiwe omw’ithendibya na lhuhandi omwa myatsi y’ekipolitiki ey’ekihugho kino. (Isa. 2:4) Neryo sithuli hakanisaya amathabali kundi Yehova analekereregho erithabalha; aliwe kandi sithuli yingiraya omwa by’ekipolitiki. (Abar. 13: 1, 2) Sithuli sonderaya abandu b’obululu, erikoma, eriyitsimba, kutse erilengesya erihindulha egavumente.

3. Busana naki sithutholere thukabya na lhuhandi?

3 E Biblia yikathuha esyonzumwa nyingyi esikaleka Nyamuhanga iniabugha athi isithwabya na lhuhandi. Ng’eky’erileberyako, thukaghendera okw’ikangirirya n’eky’erileberyako kya Mughalha wiwe, Yesu Kristo, omw’ithendibya “b’ekihugho,” eriyihighulha okwa by’ekipolitiki n’amalhwa. (Yn. 6:15; 17:16) Erithoka eribya ndulhani sy’Obwami bwa Nyamuhanga, sithutholere thukabya na lhuhandi. Eki kikaleka ithwabya n’obunyamuthima-thima obuhenirye thukathulha engulhu yuwene ngoku Obwami bwa Nyamuhanga busa bwa bukendi syaghunza h’ebitsibu by’abandu. Eryongera okw’ekyo, erithendibya ng’amadini w’amabehi aw’akaleka abandu ibayighaba-ghaba busana n’eriyingirya omwa by’ekipolitiki, eriramya ly’okwenene likaleka ithwabya ng’abasubeneko omwa kihugho kyosi omw’ithuwathikya erithendibya na lhuhandi.—1 Pet. 2:17.

4. (a) Thukaminya thuthi ngoku erithendibya na lhuhandi kikendyongera erikalha? (b) Busana naki thutholere ithwayithegheka lino erithendibya na lhuhandi?

4 Obundi egavumente y’ekihugho ekya thw’ikeremo yithekene, eribya nga siyiri kwama-kwamanaya abaramya b’okwenene. Nomwabine, omughulhu mubi wa Sitani ono akayahwaho, ambi ithwaminya ngoku omwatsi w’erithendibya n’olhuhandi anganongera erikalha. Ekihugho kyoswire mw’abandu ‘abatheghanyira’ kandi “ab’omuthwe abimbire,” neryo kikendyongera eribya mw’erighabulhana. (2 Tim. 3:3, 4) Balikyethu omwa bindi bihugho babiritsuka eribana ebitsibu busana n’erithendibya na lhuhandi hakabya embinduka eyikasa kitsumbukirania omwa by’ekipolitiki. Wanamalhangira omughaso ow’erisangwa thwaghumya erithwamu lyethu ery’erithendibya na lhuhandi? Thwama lindirirya erihika aha thwangabanira ekitsibu, ithwangana yisanga ithwabirileghulha. Neryo ibbwa thwanga yithegheka thuthi erithendibya na lhuhandi omwa kihugho ekiri mw’erighabulhana? Thulebaye ebindu bbini ebyanga thuthokesya.

LHANGIRA AMATHABALI W’ABANDU NGOKU YEHOVA AKALHANGIRAGHO

5. Yehova akalhangira athi amathabali w’abandu?

5 Eky’erimbere ekyangaleka ithuthabya na lhuhandi ly’erilhangira eby’ekipolitiki ngoku Yehova akabilhangira. Nomwakine indi esindi gavumente syanganabya nga syuwene, ambi ithwaminya ngoku sikyabya kighendererwa kya Yehova abandu erithabalha abandi. (Yer. 10:23) Esyogavumente sy’abandu sikahira omwa bandu mw’omuthima w’erihalhamba erihanga, neryo ikyaleka abandu ibaghabulhana. Nibya n’abathabali abuwene kutsibu, sibangathoka erighunza h’ebitsibu by’abandu ebyosi. Eryongera okw’ekyo, eritsuka 1914, amathabali w’abandu abiribya nzighu sy’Obwami bwa Nyamuhanga, obukendi tsweragho omw’ighunza woho.—Soma Esyonyimbo 2:2, 7-9.

6. Abali omwa buthoki bw’egavumente thutholere ithwabathwalha thuthi?

6 Nyamuhanga akabya inianalekireho esyogavumente esya munabwire kundi sikanahiraho obuli nga buholho obukaleka ithwathoka erithulhughania engulhu y’Obwami. (Abar. 13:3, 4) Nibya Nyamuhanga akathuhana athi ambi ithwasabira n’abathabali, kutsibu-tsibu erithwamu lyabu lyamabya irikendi hamba okw’iramya lyethu. (1 Tim. 2:1, 2) Mughulhu mungyi thukanasaba abanya buthoki erithendi thukolha nabi, ng’omukwenda Paulo kw’akolha. (Emib. 25:11) E Biblia nomuyikanabugha yithi Sitani, enzighu ya Nyamuhanga, yuthabere eby’ekipolitiki, aliwe siyiribugha yithi yukasondolha obuli muthabali. (Lk. 4:5, 6) Neryo thutholere  ithwayihighulha okw’ibugha thuthi omuthabali mulebe akasondolhawa na Sitani. Aliwe omughulhu thuli embere ‘sy’abathabali n’ab’ehamuli,’ sithuli “tsuma mundu.”—Tito 3:1, 2.

7. Thutholere ithwayitheya okwa malengekaniaki?

7 Thukaghondera Nyamuhanga omw’ithendibya na lhuhandi omw’isighika omunya politiki, ekitebe, kutse esyondegheka ndebe esy’ekipolitiki, nomusyangabya nga sikasighika ebighendererwa byethu. Thwanga lengwako thuthi omwa mwatsi oyu? Thuthabugha thuthi obundi hamabanika abakanza erilhusya h’egavumente eyabirinubya abandu nethu ng’abandu ba Nyamuhanga imwathune. Nomuthwangabya isithuli nabu bakayibalhangya, mbwino sithwangabya ithunemubasighika omwa muthima mw’eyo? (Efe. 2:2) Thwamakangania erithendibya na lhuhandi omwa binywe n’omwa mikolere, ambi ikyabya n’omwa muthima.

MUBYE “N’AMENGE” ALIWE IMUNE “BOLHO”

8. Thwangabya thuthi “n’amenge” kandi ithune “bolho” hakabya ebyanga thulengako eriyingirya omwa by’Ekipolitiki ?

8 Ekyakabiri ekyanga thuwathikya erithendibya na lhuhandi ly’eribya “n’amenge ng’esyonzoka” n’eribya “bolho ng’ehirikuku.” (Soma Matayo 10:16, 17.) Thukakanganaya amenge omw’isangwa thwaminya ahangasira akabi, kandi omwa bwolho isithwanga ligha eriyingirya omwa by’Ekipolitiki . Thuthalebya aha butsibu bwangasira kandi ngoku thwanga burwanisya.

9. Ambi ithwayitheya okuki thukakania n’abandi?

9 Thukakania n’abandi. Ambi ithwakangania amenge ebikakanibawako byamabya ini by’ekipolitiki. Ng’eky’erileberyako, omughulhu wukathulha omwatsi w’Obwami, iwayitheya okw’ihalhamba kutse eritsweba emithabalire y’omundu kutse ekitebe kirebe. Lhangira wuthi mukalighirana n’omuhulikiriri omw’ihira omuwathu okwa kikaleka ekitsibu kirebe ikyabyaho butsira okwa kya gavumente yitheghekire erikolha okwa kitsibu ekyo. Neryo omw’ikolesya e Biblia, mukanganaye Obwami bwa Nyamuhanga nga bukendi syaghunzaho buthi ndeke-ndeke ekitsibu ekyo. Mwamakania okwa myatsi ng’ey’erithahangania ly’ab’olhubutho lhughuma kutse ey’eriha mw’obukule, iwe wutholere iwalhwira ebihano bya Nyamuhanga okw’eki n’erisoborera ithwe nga thukaghendera kuyo kwa thuthi. Mukakania, siwutholere wukabya na lhuhandi okwa bikabughawa n’abanya politiki okwa myatsi eyi. Sithuwithe ekya thwanga bugha bakahiraho ebilhaghiro birebe, eribilhusyaho, kutse eribihindulha, kandi sithuli kaka abandi erighendera okwa malengekania wethu.

10. Thwangayitheya thuthi okw’ibya n’olhuhandi omughulhu thukalebaya amakuru?

10 Eby’amakuru. Emyatsi “y’amakuru” mughulhu mungyi yikanabya iyinahengemere okwa lhuhandi lhulebe. Ebindi binimba by’amakuru bikanabya ibiriho habw’erisighika eby’ekipolitiki. Omwa syogavumente esikalebereraya kutsibu abanya makuru, amakuru iniangana ghemera lhuhandi lhughuma. Aliwe, n’Abakristayo abikere omwa bihugho ebikabya nga biri omwa bwiranda, batholere ibayitheya okw’ighendera okwa malengekania w’oyukabughira okwa radio. Thayibulya, ‘Nganatsemera erihulikirira omundu mulebe kundi ngalighirana n’ebyakabugha okwa by’Epolitiki?’ Kyamabya ikwakiri kithya, iwanganathwamu erisonda ahandi h’erisonderya amakuru. Nibya kyuwene erithendibya wukahulikirira kutsibu eby’amakuru ebikakanaya kutsibu okwa by’ekipolitiki, kandi kyuwene eribya iwunemulebya ndeke ebya wukowa nga bihambene bithi ‘n’ebinywe by’ekwenene’ ebiri omwa Biblia.—2 Tim. 1:13.

11. Ikyangana thukalira kithi eribya butsira lhuhandi thwamabya ithwanzire kutsibu ebindu?

11 Erianza ebindu bya kutsibu. Erihira  amalengekania wethu wosi okwa bindu ebya thuwithe, ikyangana leka ithwabya n’olhuhandi omwa by’ekipolitiki. Ruth, owe Malawi, mwalhangira balikyethu bangyi bakakolha ekyo bakendereribwa omwa myaka eya 1970. Akabugha athi: “Mubathanza bakasighania engebe eyuwene eya babyamu. Abandi muthwathibitha nabu, aliwe enyuma waho mubathwamu eryingira omwa kitebe ky’ekipolitiki n’erisuba ewabu kundi mubayowa isibangabeghera engebe eyithuwene ey’omwa kambu y’abathibithi.” Aliwe abangyi omwa bandu ba Nyamuhanga babirisighalha isibali na lhuhandi omwa by’ekipolitiki nomubangaghalhwa bathi omwa by’emingirirye kutse eriherya ebyosi bawithe.—Ebr. 10:34.

12, 13. (a) Yehova akalhangira athi abandu abosi? (b) Thwanga minya thuthi ngoku thwabiryasa mw’emiyiheko busana n’ekihugho kyethu?

12 Emiyiheko. Mughulhu mungyi, abandu bakahalhamba emisosere yabu, emibere y’ewabu, etawuni yabu, kutse ekihugho kyabu. Aliwe, thunasi ngoku eribya mw’emiyiheku busana n’ebindu ebyo ni kindu kiseghere haali okwa malengekania agho Yehova awithe okwa mathabali w’abandu n’emibere akathwalira mw’abandu abosi. Ni kwenene, Nyamuhanga syalibugha athi ithwayighana aha thulhuire. Erithwalira haghuma, kyabya kighendererwa kya Nyamuhanga abandu erithendi sosana omwa mibere mingyi eyikatsemesaya. Nomwabine, ambi isithw’ibirirawa ngoku embere sya Nyamuhanga, abandu abosi bingene.—Abar. 10:12.

13 Eriyiheka busana n’ekihugho ekya thulhuiremu ni mubere w’eriyihalhambira erihanga, kandi amalengekania ayo anganaleka iwabya n’olhuhandi. Emiyiheko eyo yangana hika n’omwa Bakristayo, kundi n’omwa kighonye ky’erimbere, abandi omwa kithunga mubanasolholha balikyabo busana n’ekihugho ekya balhuiremu. (Emib. 6:1) Thwanga minya thuthi ngoku emiyiheko yabiritsuka erithwasamu? Thuthabugha thuthi mulikyethu oyulhuire omwa kindi kihugho amakuha ekirengekanio. Iwunemwendi kighana, n’erilengekania wuthi, ‘Ewethu n’ithwe thwasi erikolha ndeke ebindu’? Ekyo kyamakuhikamu, ambi iwalengekania okw’isako lino: “Muyikehaye, imukaghanza obuli mundu mo mubuya kwilhaba inywe.”—Fil. 2:3.

BANA AMAAKA ERILHUA OKU YEHOVA

14. Erisaba lyanga thuwathikya lithi, kandi ni ky’erileberyako kyahi omwa Biblia ekikakanganaya eki?

14 Ekindu ekyakasathu ekyanga thuwathikya erithendibya na lhuhandi ly’eribana amaaka erilhua oku Yehova. Saba erihebwa omulimu abuyirire, ow’akendi kuha omubere w’erighuma n’eriyikakirya, kundi ni mibere eyikawathikaya erighumira egavumente eyiri mw’obulibathangania n’obuthe bulingirirania. Kandi wangana saba Yehova amenge w’eriminya n’erirwanisya emibere eyanga leka iwabya n’olhuhandi. (Yak. 1:5) Wamabya iwuli omwa ngomo kutse erikolhwa nabi busana n’erisighika eriramya ly’okwenene, saba Yehova y’amaaka w’erilhwira erikirirya lyawu omwa buthubaha n’erithoka eriyiyinirya eriendereribwa lyosi-lyosi erya wanga bana.—Soma Emibiri 4:27-31.

15. E Biblia yanga thuwathikya yithi erithendibya na lhuhandi? (Lebaya n’akasanduko “Ekinywe kya Nyamuhanga Mukyaghumya Erithwamu Lyabu.”)

15 Yehova angana kuha amaaka erilhabira omwa Kinywe kiwe. Ghaniraya okwa masako awanga kuwathikya erithendibya na lhuhandi. Hambiragho omwa muthwe lino, nuku anga syakuwathikya omughulhu wasyabya isiwangabana e Biblia. Kandi Ekinywe kya Nyamuhanga kyangana ghumya amaha wawu omwa bya Bwami bukendi syakolha. Amaha aya w’angathuwathikya erighumira eriendereribwa. (Abar. 8:25) Sombolha emilhondo mirebe eyikakanaya okwa bya wukakandira erisyalhangira bikabererera, n’eriyilhangira iwunemutsemera emighisa eyo omwa Paradiso.

 GHASIRAWA OMWA KY’ERILEBERYAKO EKY’ABANDI BATHALEGHULHA

16, 17. Thwang’ighaki omwa by’erileberyako by’abaghombe ba Nyamuhanga abathaleghulha abathwamu erithendibya na lhuhandi? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.)

16 Ekyakani ekyanga thuwathikya erithendibya na lhuhandi b’abaghombe ba Yehova abathaleghulha. Eby’erileberyako byabu byangana thuha amenge n’amaaka w’eriyiyinia. Ng’eky’erileberyako, Sadiraki, Mesaki, na Abedenego mubaghana eriramya esanamu eyabya yik’imanira Ekihugho kye Babeli. (Soma Danieli 3:16-18.) Erisoma okwa buthubaha bwabu kyabiriha abandi Bema ba Yehova munabwire amaaka w’erithendi ramya ebbendera. Na Yesu mwathayingirya nahake omwa by’ekipolitiki n’amalhwa w’ekihugho. Eriminya ngoku eky’erileberyako kiwe kikendi syawathikya abandi, mwabwira abigha athi: “Muhande emithima! Nabirikinda ekihugo!”—Yn. 16:33.

17 Abema ba Yehova bangyi omwa biro byethu bino babirisighalha isibawithe lhuhandi. Abandi babirikolhwa nabi n’erihirwa omwa ngomo nibya n’erithibwa busana n’erikirirya lyabu. Eby’erileberyako byabu byangana kuwathikya ngoku byawathikaya Barış, owe Turkey, oyuwabugha athi: “Franz Reiter abya mughalha wethu omulere oyuwithawa busana n’erighana eryingira omwa mahe wa Hitler. Ebaruha ey’ahandikira mama wiwe omwa kiro athali aholha muyakangania erikirirya linene n’eriyikethera Yehova, naghe nganzire erimugherererya namabana ekitsibu ng’ekyo.” [2]

18, 19. (a) Ab’omwa kithunga kyenyu banga kuwathikya bathi erithendibya na lhuhandi? (b) Erithwamu lyawu ni ryahi?

18 Balikyethu abali omwa kithunga kyenyu bangana kuwathikya. Ambi iwamanyisya abasyakulhu b’ekithunga okwa bitsibu ebya wulimo busana n’erithendibya na lhuhandi n’eribasaba erihano eriseghemere okwa Biblia. Balikyethu ibakendi kuhimba bamaminya ebitsibu ebya wulimu. Babwire wuthi bakuhire omwa misabe. Aliwe thwamabya thwanzire balikyethu bathuwathikaye n’erithuhira omwa misabe, nethu ekyo ikya thwanabakolera. (Mt. 7:12) Omwa misabe yawu ahulha amena wa balikyethu, abo wasi kutse aba wowireko, abali omwa ngomo busana n’erithendibya na lhuhandi. Saba Yehova wuthi abahe obuthubaha nuku banga sighalha ibane bathaleghulha.—Efe. 6:19, 20.

19 Amathabali w’abandu akayahwaho, neryo isikyathuswekaya thukalhangira isyatsomene obuthaleghulha bwethu oku Yehova n’Obwami bwiwe. Busana n’ekyo, lino thutholere ithwaghumya erithwamu lyethu ery’erithendibya na lhuhandi omwa kihugho ekighabene kino.

^ [1] (enungu 1) Hano Yesu mwakolesya erina Kaisari, ekitsumbi ekyabya kilengethukireyo okwa buthuku obo, erimanira obuthabali, kutse egavumente.

^ [2] (enungu 17) Lebaya ekitabu Jehovah’s Witnesses—Proclaimers of God’s Kingdom, olhup. 662; n’akasanduko “Mwaholha Busana n’Eriha Nyamuhanga y’Olhukengerwa” Sura 14 omwa kitabu God’s Kingdom Rules!