Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Akaleberyo—ey’Erigha  |  Okwakani 2016

“Muleke Eriyiyinia Lighunzerere Omubiiri Walyo”

“Muleke Eriyiyinia Lighunzerere Omubiiri Walyo”

“Muleke eriyiyinia lighunzerere omubiiri walyo, nuku mwangalhuyirirana n’eribya ndeke omwa myatsi yosi, isimuwithe ekyo mubulirweko.”—YAK. 1:4, NW.

ESYONYIMBO: 135, 139

1, 2. (a) Thuk’ighaki okw’iyiyinia lya Gideoni n’abalhume biwe 300? (Lebaya ekisasani ekiri okw’itsuka.) (b) Erikwamana n’ebiri omu Matayo 24:13, busana naki eriyiyinia ni ry’omughaso?

OLHUHI lhwabya ilhwabirikalha, n’abalhwi ibabirilhuha. Omutsweri Gideoni yuwabya akasondolha amahe w’Abaisraeli bakathibithania esyonzighu syabu—abasirikali b’Abamidiani n’abayiyunga okw’ibo. Mubabahambya omwa kiro ekyosi, olhughendo lhw’esyokilomita nga 32! E Biblia yikathubwira ekya kwamako: “Neryo Gideoni mwahika e Yorodani, mwasokera eyisirya, iyo n’abandu 300 ababya haghuma nayu ibamabirilhuha.” Aliwe, Gideoni n’abalhume biwe babya isibali basingura olhuhi, kundi habya ihakine esyonzighu 15,000. Abaisraeli mubalhangira isibatholere erilhuhirira kundi Abamidiani babya ibabiribanubya ahabw’emyaka mingyi. Neryo erithoka erighunzaho esyonzighu syabu, mubabakwamirira n’erikinda e Midiani.—Abat. 7:22; 8:4, 10, 28.

2 Nethu thuli omwa lhuhe olhuthethulera. Esyonzighu syethu mwamuli Sitani, ekihugho kiwe kino, n’obuthahikana bwethu. Abandi omw’ithwe bamabirilhwa habw’emyaka mingyi, kandi busana n’obuwathikya bwa Yehova thukabya ithunemusingura. Aliwe hangana yira ithwalhuha thukarwanisya esyonzighu syethu n’erilhuha busana n’erilindirira enduli y’omughulhu mubi ono. Kandi kwenene olhuhi olhu silhuli lhwahwererera. Yesu mwasangwa abugha athi ithwe thuli omwa  biro by’enyuma-nyuma thukendisyabana ebitsibu ebikalire n’erikolhwa nabi kutsibu, aliwe kandi mwabugha athi thwamayiyinia ithukendi syasingura. (Soma Matayo 24:13.) Eriyiyinia niki? Ni byahi ebikendi thuwathikya eriyiyinia? Thwang’ighaki okwa babiriyiyinia? Kandi thwanga leka thuthi “eriyiyinia lighunzerere omubiiri walyo”?—Yak. 1:4, NW.

ERIYIYINIA NIKI?

3. Eriyiyinia niki?

3 Omwa Biblia, eriyiyinia siry’erikwama kya ghumira ebitsibu lisa, mwamuli n’emibere eya wukakanganiraya mw’erighuma, ng’erikangania obuthubaha, erisika, n’eriyitsingirira. Ekitabu kighuma kikabugha kithi, eriyiyinia “w’omuthima w’erighuma, ahathe eribikyako, kandi iwune n’amaha manene. Ni muthima ow’akaleka omundu in’imanira malhume-lhume ekyosi-kyosi ekyangamwasira. Ni mubere ow’akaleka n’ekitsibu ekikalire ikyalhangirwa mw’isingura kundi akalhangira ekilhubirirwa, obulhumi iniabukyurukya ameso.”

4. Busana naki ithwabugha thuthi eriyiyinia lyethu likasa busana n’olhwanzo?

4 Eriyiyinia lyethu ng’Abakristayo likasa busana n’olhwanzo. (Soma 1 Abanya Korinto 13:4, 7.) Olhwanzo olhwa thuwithire Yehova lhukaleka ithwayiyinirya ekyosi-kyosi ekinahambene n’erisonda liwe. (Lk. 22:41, 42) Olhwanzo olhwa thuwithire balikyethu lhukaleka ithwaghumira obuthahikana bwabu. (1 Pet. 4:8) Olhwanzo olhwa thuwithire abo thuli nabu omwa butheke lhukaleka ithwaghumira “amalighe” awanganabya nibya n’omwa wandi matheke awatsemire kandi lhukaghumaya obutheke.—1 Kor. 7:28.

NI KYAHI EKYANGA KUWATHIKYA ERIYIYIYINIA?

5. Busana naki Yehova musa yuwanga thoka ndeke erithuha amaaka w’eriyiyinia?

5 Saba Yehova akuhe akaghalha. Yehova ni “Nyamuhanga oyukaha eriyiyinia n’erihanda omuthima.” (Abar. 15:5) Iyo musa yuwasi ndeke ebitsibu byethu kandi ngoku thukanabya n’emibere mirebe erikwamana n’aho thwikere, eriyowa lyethu, n’obuhangiranwa bwethu. Ekyo ky’ekikaleka iniabya iyuwangana thuthokesya eriyiyinia. E Biblia yithi, “Akaberereraya obwagha bw’abosi abakamubaha. Ak’owa erilhaka lyabu, akalhamayabo.” (Esy. 145:19) Aliwe Nyamuhanga anga subirya athi thwamamusaba amaaka w’eriyiyinia?

6. Ngoku e Biblia yikabugha, Yehova anga thuhiriraho athi “enzira y’eribalha” okwa bitsibu?

6 Soma 1 Abanya Korinto 10:13. Thukabya thukasaba Yehova y’obuwathikya bw’erighumira ebitsibu, akathuhiriraho “enzira y’eribalha.” Mbwino thubughe thuthi kwesi Yehova anawithe eky’akakolha erithulhusya omwa kitsibu? Obundi. Aliwe mughulhu mungyi, akathuha “amaaka w’eriyiyinia.” Kwenene, Yehova akathughumaya nuku “thuthoke eriyiyinia omo myatsi yosi.” (Kol. 1:11) Kandi kundi anasi aha thukalemerawa omwa kaghalha n’amenge, syangaligha nahake thukahikwa kw’ekyanga leka thukaleghulha.

7. Thaha eky’erileberyako erikangania ngoku thukayithagha ebyalya by’obunyakirimu erithoka eriyiyinia.

7 Ghumaya erikirirya lyawu omwa byalya by’obunyakirimu. Erithoka erihethuka Ekithwe Everest, ekiri-kiri omwa kihugho kyosi, wutholere iwalya ebyalya ebya wanganalya omwa biro bisathu kutse bbini omwa kiro kighuma. Bithe bithya isiwendi thoka eriyiyinia n’eriberererya ekilhubirirwa kyawu. Abakahethuka ebithwe, batholere ibalya ebyalya ebikaghunza ebyanga baha akaghalha erithoka eriyiyinia nuku bahike eyo bakaya. Nethu erithoka eriyiyinia omwa lhughendo lhwethu lhw’Ekikristayo, n’erihika eyo thukaya, thutholere ithwabya ithunemulya ebyalya ebikaghunza eby’obunyakirimu. Thutholere ithwayikakirya kutsibu erithoka eribana obuthuku bw’erisoma, eriyeghesya, n’erighenda okwa mihindano yethu y’Ekikristayo. Ebi bikaghumaya erikirirya lyethu omw’ithuha “ebyalya ebikabyaho erihika okwa ngebe y’erikotha.”—Yn. 6:27.

8, 9. (a) Erikwamana n’ebiri omu Yobu 2:4, 5, ni mwatsi wahi owa thutholere ithwalhwira thukabana ebitsibu? (b) Omughulhu wuli omwa bitsibu, ambi iwabya nga wunalhangireki?

 8 Ibuka omwatsi ow’obuthaleghulha oku Yehova. Omughombe wa Yehova akabya akabana ekitsibu, kwenene anganabya omwa bulhumi, aliwe hane n’ekindi eky’atholere inialhwirako kutsibu. Emibere thwanga thwalira mw’ebitsibu byethu, ithukendi kangania nga thukanalhangira Yehova ng’oyuwithe ehamuli yosi y’erithabalha. Sitani, enzighu eyikahakanisaya ehamuli ya Yehova ey’erithabalha, mwasiningulira Yehova athi: “Omundu anganaha ebyosi awithe busana n’engebe yiwe. Nikwa lino, wukakaye ebyalha byawu wuthule ahali erikuha liwe [erya Yobu] n’omubiri wiwe, nayu akendi kutsuma embere w’obusu bwawu.” (Yobu 2:4, 5) Sitani iyo akabugha athi sihali oyuwanga kolera Yehova busana n’erimwanza isyathamuhaki. Sitani ane athahinduka ah’akathabughira ekyo? Eyihi nahake! Kundi myaka mingyi enyuma w’aho, Sitani iniabirinathibithwako elhubulha, abya inianemwahulhwa mwa “mutsongeri w’abalikyethu . . . , oyukahandikirira balikyethu embere sya Nyamuhanga omwa musibo n’omwa kiro!” (Erib. 12:10) Sitani sy’ali ath’ibirirwa omwatsi ow’obuthaleghulha oku Yehova. Anzire inialhangira thukaleghulha n’erileka erisighika ehamuli ya Yehova y’erithabalha.

9 Omughulhu wunemwaghalhwa omwa bitsibu, thabya nga wunalhangire kino; Sitani n’esyombinga siwe isine okwa lhuhandi lhughuma, inianemubugha athi ebitsibu ebyo bikendi leka iwaleghulha. N’okwa lhundi lhuhandi ikune Yehova, Mughalha wiwe, abahakabibwa ababirilhubuka, n’esyongumi n’esyongumi sy’abamalaika. Banemukuhira mw’omuhwa, ibanatsemire busana n’eriyiyinia lyawu ery’obuli kiro n’erisighika ehamuli ya Yehova ey’erithabalha. Ambi iwabya nga wun’owire Yehova akakubwira ebinywe bino: “Mughalha waghe, wubye n’amenge n’eritsemesya omuthima waghe, inathoka erisubirya oyukanyitsuma.”—Emi. 27:11.

10. Wanga gherererya wuthi Yesu omw’ilengekania okwa bibuya ebyanga lhwiririra omw’iyiyinia?

10 Lengekanaya okwa bibuya ebikalhwiririra omw’iyiyinia. Thuthabugha thuthi wuli omwa nzira eyikalhaba omwa kithaka, aliwe wukahika ahakathi-kathi, iwath’imana hake. Wukasamalira enyuma n’embere, ehosi ini mwirimya. Aliwe iwayikethera ngoku wamalholha embere wukahika okwa buhulhukiro, iwukendi thasyalhangira ekyakakalha. Kuthya, ihangana yira wukasamalira enyuma n’embere, iwuli omwa bitsibu bisa-bisa. Na Yesu angabya imwanayowa athya. Iniathimbirweko “obuyighu bw’abakolha nabi,” erikolhwa nabi, n’erihanikwa okwa muthi omwa bulhumi bunene—oyu kwenene abya mughulhu w’omwirimya oku Yesu! Aliriryo, Yesu mwayiyinirya ebyosi ebyo kundi “abya asi obutseme obwasyabya bwiwe.” (Ebr. 12:2, 3) Mwahira amalengekania w’okwa bibuya ebyanga lhwiririre omw’iyiyinia liwe, kutsibu-tsibu erilengekania ngoku eriyiyinia likendi leka iniasangira omw’iyira erina lya Yehova mwa libuyirire n’erisighika ehamuli ya Yehova y’erithabalha. Omwirimya w’ebitsibu ebya Yesu abyamu abya w’obuthuku buke, aliwe olhukengerwa olho angathungire elhubulha lhwabya ini lhw’eribyaho kera na kera. Munabwire ebitsibu ebya wukalhabamu byangana lhuma kutsibu n’erileka iwayowa nga wukakwa. Aliwe ambi iw’ibuka ngoku ebitsibu ebya wukalhabamu wukalholha eyiri engebe y’erikotha ni by’akathuku kake.

“ABAYIYINAYA”

11. Busana naki thutholere ithwaghanirya okwa bihambire okwa “abayiyinaya”?

11 Sithuliyiyinaya ithw’ibene. Omukwenda Petero abere akanza erihira omwa Bakristayo mw’omuhwa w’eriyiyinirya ebitsibu ebyo Sitani akabahirako, mwahandika athi: “Mulhwe nayu imunasikire omw’ikirirya lyenyu kusangwa munasi balikyenyu abali muna-kihugho ku bakaghalhawa bathya.” (1 Pet. 5:9) Ebihambire okwa bandi “abayiyinaya” bikathukangiriraya ngoku thwangana sighalha ithunasikire, ibyathukakasya ngoku thwangana singura,  kandi ibyathwibukya ngoku thukendi syahembwa omwa lhughendo lhwethu. (Yak. 5:11) Thuthalebya abaghuma ba kubo. [1]

12. Eky’erileberyako ky’abakerubi abahirawa omw’irima ly’Edeni kikathweghesayaki?

12 Abakerubi. Eky’erileberyako ekya bihangikwa by’ekirimu ebyatsuka eribanika omwa bandu byahiraho, kyangana thweghesya eriyiyinirya olhukwamirwa olhukalire. Yehova ‘mwahira amakerubi okwa lhuhandi lhw’endatha olhw’eririma lye Edeni, n’omuyali w’ekirimi ky’omuliro ow’akathimba ehosi busana n’eritheya enzira eyikaya eyiri omuthi w’engebe.’ [2] (Enz. 3:24) Omo kwenene, okw’itsuka, abakerubi abo sibahangikawa ini b’erisyakolha olhukwamirwa olho! Kundi nibya ekibi n’eriyisamambulha sibyabya omwa bya Yehova abya atheghekere abandu. Aliwe sihali ahakakanganaya indi abakerubi—abamalaika b’ekitsumbi kinene aba—mubana yihania bathi ni b’ekitsumbi okw’ikolha omubiiri oyo. Mubathalhuhirira bakabikyako. Aliwe omwa bwowa mubakolha omubiiri wabu, bamayiyinia erihika aho ahwera, obundi okwa buthuku bw’erighunga ly’amaghetse, emyaka eyilhabire omu 1,600!

13. Ni kyahi ekya thokesaya Yobu eriyiyinirya ebitsibu ebikalire?

13 Yobu. Omuthima amabya inianemulhuma busana n’ekinywe ekya munywani kutse omuhughu alyabugha buthalengekania, kutse obundi wulhwere obulhwere obukalire, kutse obundi wabiriholerwa, eky’erileberyako kya Yobu ikyangana kuhumulikania. (Yobu 1:18, 19; 2:7, 9; 19:1-3) Yobu nomwanabya isyasi eriaghalhwa liwe aha likalhua, mwathakwama kyahwa amaha n’eriyilekerania. Ekyaleka niki? Kundi, “iniakakenga Nyamuhanga.” (Yobu 1:1) Yobu abya anzire eritsemesya Yehova omwa mighulhu eyuwene n’eyithuwene. Busana n’obuwathikya bwa Nyamuhanga, Yobu mwaghanirya okwa by’eriswekya ebya Yehova abya iniabirikolha erilhabira omwa mulimu wiwe abuyirire. Yobu mwayikethera kutsibu ngoku Yehova anga mughunzire kw’ebitsibu okwa buthuku obutholere. (Yobu 42:1, 2) Kandi ekyo ky’ekyanabya kyabere. “Omwami Mukulhu mwasubulya omughisa wa Yobu. Neryo Omwami Mukulhu mwaha Yobu yo kabiri kwilhaba ebyo aby’awithe erimbere.” Yobu “mwaholha iniamabirikulha n’eribugha ebiro bingyi.”—Yobu 42:10, 17.

14. Ngoku kiri omo 2 Abanya Korinto 1:6, eriyiyinia lya Paulo mulyawathikya lithi abandi?

14 Omukwenda Paulo. Mbwino wunemubana erihakanisibwa erikalire, nibya n’eryendererya erikalhua okwa bakarwanisaya eriramya ly’okwenene? Mbwino wuli musyakulhu w’ekithunga kutse mulebererya w’omuthimbo oyulithoherwe busana n’emibiiri minene? Ghaniraya okwa ky’erileberyako kya Paulo. Mwabana n’ebindi ebyabya bikamwaghalya kinyamubiri ebikalhua okwa bakendereraya, kandi obuli kiro iniakabya n’erihangya-hangya busana n’abalikyethu omwa bithunga. (2 Kor. 11:23-29) Nomubyanabya bithya, mwathalhuhirira, neryo  eky’erileberyako kiwe kyamaghumya abandi. (Soma 2 Abanya Korinto 1:6.) Omughulhu wukaghumira ebitsibu, ambi iwaminya ngoku eky’erileberyako kyawu kyanganabya ikinemuwathikya n’abandi erighuma.

ERIYIYINIA LINEMWENDI “GHUNZERERA OMUBIIRI WALYO” OMW’IWE?

15, 16. (a) Ni “mubiiri” wahi owa eriyiyinia litholere iryaghunzerera? (b) Iha eby’erileberyako ngoku thwanga leka “eriyiyinia lighunzerere omubiiri walyo.”

15 Yakobo mwasondolhwa n’omulimu erihandika athi: “Muleke eriyiyinia lighunzerere omubiiri walyo.” Ni “mubiiri” wahi owa eriyiyinia litholere iryaghunzerera? Likathuwathikaya eribya ‘ithunalhuyirirene n’eribya ndeke omwa myatsi yosi, isithuwithe ekyo thubulirweko.’ (Yak. 1:4, NW) Mughulhu mungyi ebitsibu ebya thukalhabamu bikanakanganaya ahathukalemererawa, n’emibere yethu eya thutholere eryuwania. Thwamayiyinirya ebitsibu ebyo, emibere yethu y’Ekikristayo iyikendyuwana. Ng’eky’erileberyako, ithukendyongera eribya n’omubere w’eriyitsingirira, erisima, n’eribya n’olhukeri.

Thwamayiyinirya ebitsibu, emibere yethu y’Ekikristayo yik’ongera eryuwana (Lebaya enungu 15, 16)

16 Kundi eriyiyinia likathubumba-bumba ndeke eribya Bakristayo babuya, sithutholere thukathwa ebihano bya Nyamuhanga busana n’eryanza erilhua omwa bitsibu. Ng’eky’erileberyako, amalengekania awathuwene anganabya iniane mukulyambya. Omwakanya k’eriyilekerania wutholere iwasaba erirwanisya amalengekania ayo. Neryo ikikendi ghumya omubere wawu w’eriyikakirya. Wune mwendereribwa n’omuhughu oyuthe Mwema wa Yehova? Isiwalhuhirira, wutholere iwathwamu erilholha embere erikolera Yehova. Ekyo ikikendi ghumya eriyikethera lyawu omu Yehova. Wibuke kino: Erisimwa na Nyamuhanga thutholere ithwayiyinia.—Abar. 5:3-5; Yak. 1:12.

17, 18. (a) Iha eky’erileberyako ekikakanganaya omughaso w’eriyiyinia erihika okwa nduli. (b) Enduli yinemuseghera hakuhi, thutholere ithwabya n’eriyikethera lyahi?

17 Thutholere ithwayiyinia erihika okwa nduli, butsira habw’akathuku kake. Ng’eky’erileberyako: Thalengekania oko bwathu obukadikira. Abalimubo erithoka erilhama, batholere ibaziha erihika okwa musike w’engetse. Omuzihi oyukalhuha iniakisiya iniahika okwa musike alingene n’oyukalhuha akanatsuka. Nethu, thwanzire eriyiyinia erihika ahathukendi syingirira omwa kihugho kihya-kihya. Engebe yethu yiseghemere okw’iyiyinia. Thuwithe amalengekania awali ng’aw’omukwenda Paulo oyuwabugha ngendo ibiri athi: “Sithweremerawa.”—2 Kor. 4:1, 16.

18 Thwangana yikethera ndeke-ndeke ngoku Yehova akendi thuwathikya eriyiyinia erihika okwa nduli. Thuwithe eriyikethera eriri ng’erya Paulo eriri omwa Abanya Roma 8:37-39 lino: “Omo myatsi yosi thukakinda ndeke busana n’oyo wathwanza. Kusangwa nyinasi ndeke ngoku hathe kindu ekyangathoka erithughabulha oko lhwanzo lhwa Nyamuhanga olhuli omw’isi wa Kristo Omukama wethu. Sihali kindu, sihali olhuholho, kutse engebe, sihali abamalaika, kutse abathabali b’omo kyanya, sihali emyatsi ya sesene, kutse emyatsi eyikendi syasa, sihali eby’amaaka, kutse eky’endatha, kutse eky’eyikwa, sihali n’ekighuma ekya hangikawa, ekyangathoka erithughabulha oko lhwanzo olho lhwa Nyamuhanga, olhuli omw’isi wa Kristo Yesu Omukama wethu.” Ni kwenene hakanayira ithwalhuhirira. Aliwe thuthayiyinia erihika okwa nduli, thwanasyakanibwako ngoku Gideoni n’abalhume biwe bakanibawako ng’abalholha embere “Ibakinakwamirira.”—Abat. 8:4.

^ [1] (enungu 11) Ikikendi kughumya wamaminya n’ebyalholirweko by’abandu ba Nyamuhanga abanemuyiyinia omwa mughulhu ono. Ng’eky’erileberyako, omwa Yearbook eya 1992, 1999, n’eya 2008 muli emyatsi eyikaghumaya erikirirya eyihambire oku baghalha bethu abe Ethiopia, Malawi, n’abe Russia.

^ [2] (enungu 12) E Biblia siyiri kanganaya nga ni bakerubi bangahi abahirawa okwa mubiiri oyo.