Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

AKALEBERYO—EY’ERIGHA Okwakasathu 2018

Egazeti eno yiri mw’emyatsi ey’erigha biro 30 Okwakani erihika biro 3 Okwomukagha, 2018.

Omwa Bakristayo​​—⁠Ni Kilhaghiro Eribatizibwa

E Biblia yikabugha yithiki okwa lhubatizo? Ni byahi ebya omundu atholere iniakolha athali abatizibwa? Kandi busana naki Omukristayo oyukeghesaya atholere iniabya n’ekilhubirirwa ky’olhubatizo ak’eghesya abaana biwe kutse abandi bigha be Biblia?

Ababuthi, Mune Muwathikya Omwana Wenyu Erikulha-kulhana Erihika okw’Ibatizibwa?

Ababuthi Abakristayo bakanza erikakasyaki abaana babu bathebabatizibwa?

Omubere Mubuya ow’Erikokya​​—⁠Akayithaghisibawa Kutsibu!

Ni kyahi ekikaleka Amasako iniathuhira mw’omuhwa w’erikokania? Ni highisa hyahi ehyathuwithe ehy’erikokya? Thwangasingura thuthi ebikathulemesaya erikokya?

Erikunga​​—⁠Likakanganaya Olhwanzo Lhwa Nyamuhanga

Thwang’ighaki okw’abo Yehova akunga okwa buthuku bwa kera? Thukakunga, thwangagherererya thuthi Yehova na Mughalha wiwe?

“Muhulikirire Erikangirirya, Mubye n’Amenge”

Yehova akathukangiriraya athi eriyikunga? Kandi thwangaghasirwa thuthi omw’ikunga lyosi-lyosi erya thwangathunga omwa kithunga ky’Ekikristayo?