Ghenda ahali omwatsi

Mbwino Eriaghalhwa Linemwendi Syahwaho?

Mbwino Eriaghalhwa Linemwendi Syahwaho?

Mbwino iwukendi bugha wuthi . . .

  • ee?

  • eyihi?

  • obundi?

 EKYA BIBLIA YIKABUGHA

‘Nyamuhanga asyasangulha emisonia yosi oko meso wabo, kandi olhuholho silhwendi syasabyaho, erisusumana, eririra, kutse eriaghalhwa.’Eribisulirwa 21:3, 4, e Biblia eye Kinandi eya 1980.

OMUGHASO W’ERIKIRIRYA EKI

Kikaleka ithwakakasya ngoku Nyamuhanga yuthethulethera ebitsibu.Yakobo 1:13.

Thukahumulikana thukaminya ngoku Nyamuhanga syalitsema thukaghalhwa.Zekaria 2:8.

Thukabya n’amaha indi eriaghalhwa likendi syahwaho.Esyonyimbo 37:9-11.

 KWENENE THWANGANA LIGHA EBYA BIBLIA YAMABUGHA EBI?

Ee, habw’esyonzumwa ng’ibiri:

  • Nyamuhanga akapona eriaghalhwa n’erinubibwa ly’abandu. Thalengekania ngoku Yehova Nyamuhanga ayowa omughulhu abandu biwe omwa buthuku bwakera banubibawa. E Biblia yikabugha yithi abandu babere ‘bakaghalyabo,’ mwapona.Abatsweri 2:18.

    Nyamuhanga akaghanira ighuma abakaghalhaya abandi. Ng’eky’erileberyako, e Biblia yikabugha yithi ‘ebyalha ebikutha omusasi owathe ko lhubanza’ ninye okw’iyo. Emisyo 6:16, 17.

  • Nyamuhanga akatsomana omundu ng’omundu. Yehova akathubwira athi thumughusire erihangya-hangya lyethu lyosi ‘kusangwa akathutheghaya.’1 Petero 5:7.

Yehova akisiya iniakolesya Obwami bwiwe erighunzaho eriaghalhwa ly’obuli mundu. (Matayo 6:9, 10) Ekyo kithe kyabya, anemuhumulikania abakamusonda-sonda omwa kwenene.Emibiri 17:27; 2 Abanya Korinto 1:3, 4.

 EKY’ERITHASYA LENGEKANIAKO

Ekikaleka Nyamuhanga inialekereraho eriaghalhwa niki?

E Biblia yikasubiraya okwa kibulyo ekyo omwa ABANYA ROMA 5:12 na 2 PETERO 3:9.