Eribya munywani wa Nyamuhanga kya kindu ekisingire obubuya erikubanikaku. Nyamuhanga akendikukangirirya ngokwa wangatsema kandi n’eribya n’obulindi; akendi kuboholha erilhwa omwa nyikirirya esiwire kandi n’emitse eyangahuthalya. Inyakendi hulikirira emisabe yaghu. Inyakendi kuwathikya eritsemera obuholho obw’omwakathi kandi n’obuyisiwa. (Esyonyimbo 71:5; 73:28) Nyamuhanga inyakendikuha obuwathikya emighulhu ey’obutsibu. (Esyonyimbo 18:18) Kandi Nyamuhanga aka kulhaghanisaya olhuhembo lhwiwe olhw’engebe ey’erikotha.​—Abanya Roma 6:23.

Wamathunga obunywani na Nyamuhanga, iwukendibya iwamathunga obunywani n’abanywani biwe. Nabo ibakendibya banywani baghu nibya. Omwa kwenene, ibakendibya nga baghalha benyu na bali benyu eyawuli. Ibakenditsema erikukangirirya oku Nyamuhanga kandi ibakendi kuwathikya kandi n’erikuhimba.

Sithw’ingene-ngene na Nyamuhanga. Omughulhu wukarondekanaya obunywani na Nyamuhanga, wutholere iwaminya ekindu kikulhu kutsibu. Obunywani na Nyamuhanga si bunywani obuli ahakathi-kathi ak’abingene-ngene. Iyo athulengirye obukulhu kutsibu kandi ni w’amenge mangi kandi nibya athusingirye akaghalha. Iyo yutholere eribya Muthabali wethu. Neryo thwamanza eribya banywani biwe, thutholere ithwamwowa n’erikolha eby’akathubwira athi thukole. Kino ikikendibya busana n’erithughasa emighulhu yosi.​—Isaya 48:18.