Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 12

Niki Ekikabya Ikyamabya Olhuholho Lhwamawaho?

Niki Ekikabya Ikyamabya Olhuholho Lhwamawaho?

Olhuholho ly’erithendibya na ngebe. Olhuholho lhuli ng’othulho thungi. (Yoane 11:11-14) Abaholi sibangathasy’owa, erilhangira, eribugha, kutse erilengekania kindu kyosi-kyosi. (Omugambuli 9:5, 10) Edini ey’amabehi yika kangiriraya yithi abaholi bakaya omwa kihugho eky’ebirimu eriyikalha n’ab’isekulhu babo. E Biblia kwayithe kangiriraya yithya.

Abaholi sibangathuwathikya, kandi sibangathuhuthalya. Nikya bulikiro abandu bakakolha emibalha n’erihonga ebya bakalengekanaya bathi bikendi tsemesya abaholi. Kino sikye tsemesaya Nyamuhanga kusangwa kiseghemere okwa kighuma eky’amabehi a Sitani. Sikya ngatsemesya n’abaholi nibya, kundi sibawithe ngebe. Isithwasagha kutse eriramya abaholi. Thutholere eriramya Nyamuhanga musa.​—Matayo 4:10.

Abaholi basyabyaho kandi. Yehova akendi syabukya abaholi bangasyabyaho omwa kihugho ekye paradiso. Endambi eyo yikine embere. (Yoane 5:28, 29; Emibiri 24:15) Nyamuhanga angana bukya abaholi ngokwa wangana bukya omundu y’omwa thulho.​—Mariko 5:22, 23, 41, 42.

Ekirengekanio eky’eribugha ambu sithwe holha ni mabehi atsatsangirwe na Sitani Diabolo. Sitani n’esyambinga siwe bakaleka abandu ibalengekania bathi ebirimu eby’abaholi bineho kandi bika lhwalhaya kandi ibyaletha n’ebindi bitsibu. Sitani akatheba-theba abandu, eyindi mighulhu erilhabira omw’ilhotha kandi n’eribakangya ebindu omw’obulime. Yehova akatsweba abo abakalengesaya erikania n’abaholi.​—Eryibuka Ebihano 18:10-12.