Yesu Kristo ni Mughalha wa Yehova kandi ni munywani wiwe kundu, oyumuli hakuhi. Athali asa ng’omundu okwa kihugho, Yesu abya e lhubulha nge kihangikwa eky’ekirimu eky’akaghalha. (Yoane 17:5) Neryo mwasa okwa kihugho eri syakangirirya abandu b’ekwenene eyihambire oku Nyamuhanga. (Yoane 18:37) Kandi mwahayo engebe yiwe ey’ekimundu erilhamya abandu abowa erilhwa omwa kibi n’olhuholho. (Abanya Roma 6:23) Yesu lino ya Mwami ow’Obwami bwa Nyamuhanga, obuthabali obw’elhubulha obukendisyaletha e Paradiso okwa kihugho kino.​—Eribisulirwa 19:16.

Abamalaika nabo ni banywani ba Nyamuhanga. Abamalaika mubathatsuka eribya okwa kihugho ng’abandu. Bahangirawa elhubulha Nyamuhanga athali akolha ekihugho. (Yobu 38:4-7) Hali obukekulhu n’obukekulhu obwa bamalaika. (Danieli 7:10) Abanywani ba Nyamuhanga ab’elhubulha aba banzire abandu ib’igha ekwenene eyihambire oku Yehova.​—Eribisulirwa 14:6, 7.

Nyamuhanga kandi awithe abanywani okwa kihugho; akabahulha mw’abema biwe. Omwema omw’itswerero aka kanaya ebyasi okwa mundu kwitse okwa kindu. Abema ba Yehova bakabwira abandi ebyabasi oku Yehova n’ebighendererwa biwe. (Isaya 43:10) Ng’abamalaika, Abema banzire erikuwathikya eri’gha ekwenene oku Yehova. Banzire nawu wubye munywani wa Nyamuhanga.