Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

Wanganabya Munywani wa Nyamuhanga!

Omwatsi ono atheghekirwe eriminya nga wanga thoka wuthi ekyo.

ERISOMO 1

Nyamuhanga aka Kukokaya Eribya Munywani Wiwe

Abandu erilhua omwa kihugho kyosi babiribya banywani ba Nyamuhanga. Nawu wanganabya munywani wa Nyamuhanga.

ERISOMO 2

Nyamuhanga ya Munywani Kundu oyu Wangabya Nayu

Akendi kuwathikya eribana etseme n’obuholho.

ERISOMO 3

Wutholere Er’igha oku Nyamuhanga

Ekyo kikendi kuwathikya eriminya ebyanzire n’ebyathanzire.

ERISOMO 4

Ngokwa Wang’igha oku Nyamuhanga

Abirilhangira athi thukaminya eby’abirikolha emighulhu eyilhabire, eby’akakolha hathya, n’eby’akendisyakolha obuthuku bw’embere.

ERISOMO 5

Abanywani ba Nyamuhanga Basy’ikalha Omwa Paradiso

E paradiso siyendisyabya ng’ekihugho ekya

thwikeremo hathya. Yikendisyasosa yithi?

ERISOMO 6

E Paradiso Yiri Hakuhi!

Thwanga kakasya thuthi?

ERISOMO 7

Erikunga Erilhwire Okwa Ebyabiri Lhaba

Omwatsi we Biblia owahambire oku Noa akathweghesayaki munabwire?

ERISOMO 8

Esyanzighu sya Nyamuhanga ni Bahi?

Wanganaminyererasyo neryo iwayitheya okw’ithebibwa.

ERISOMO 9

Abanywani ba Nyamuhanga ni Bahi?

Kandi banzire abandu ibaminya byahi ebihambire oku Yehova?

ERISOMO 10

Ngokwa Wangabana Edini ey’Okwenene

Hali bindu bingyi ebyanga kuwathikya eriminyererayo.

ERISOMO 11

Ghana Edini ey’Amabehi!

Wanga minyerera wuthi edini y’amabehi? Busana naki ni nyibi kutsibu?

ERISOMO 12

Niki Ekikabya Ikyamabya Olhuholho Lhwamawaho?

E Biblia yikathughunzamo erithika-thika lyosi.

ERISOMO 13

Erilhaghulha n’Obulhoyi ni Bibi

Busana naki Nyamuhanga akabighanaya?

ERISOMO 14

Abanywani ba Nyamuhanga Bakayihighulha Okwa Kibi

Ebighuma by’okwa bya Nyamuhanga aponire ni byahi?

ERISOMO 15

Abanywani ba Nyamuhanga Bakakolha Ebibuya

Ebighuma by’okwa bibuya ebyanga thuwathikya eribya banywani biwe ni byahi?

ERISOMO 16

Kanganaya Olhwanzo Lhwaghu oku Nyamuhanga

Erilinda obunywani n’omundu, anguli iwabya iwunamukanirania nayo, iwamuhulikirira, n’erimukaniako ebindu bibuya eyiri abandi. Kwa kine kithya n’eribya munywani wa Nyamuhanga.

ERISOMO 17

Erithendithwa Obunywani, Wutholere Iwabya Munywani

Eya wuk’ighira bingi oku Yehova, ya lhwanzo lhwawu busana nayu lhuka kanyirira.

ERISOMO 18

Ibya Munywani wa Nyamuhanga Emighulhu Yosi!

Engebe y’erikotha ni kihembo ekya Nyamuhanga asyaha abanywani biwe.