‘Simuli b’ekihugho.’​—YOANE 15:19.

1. Ni kyahi ekya Yesu ahira k’omuwatho omw’ithumbi liwe ery’erighunzerera ery’eribya okwa kihugho?

OMW’ITHUMBI ery’erighunzerera ery’eribya okwa kihugho kwa hano, Yesu mwakangania ngoku atsomene kutsibu emibere eya abigha biwe bangaberemu omwa buthuku obw’embere. Nibya mwasaba Thatha wiwe busana n’omwatsi oyo, athi: ‘Sindi kubulhaya nyithi wulhusayebo omwa kihugho, nikwa nga kubulhaya nyithi wutheghayebo. Si b’ekihugho, ngoku nyithe w’ekihugho.’ (Yoane 17:15, 16) Omwa musabe wiwe oyu, Yesu mwakangania ngoku anzire abigha biwe ba kutsibu n’erikangania omughaso w’ebinywe ebyo asangawa iniabiribwira abaghuma b’okw’ibo omw’ithumbi eryo athi: ‘Simuli b’ekihugho.’ (Yoane 15:19) Ahathe erithika thika, Yesu mwakilhangira ini kikulhu kutsibu abigha biwe eriyihighulha okwa myatsi y’ekihugho!

2. ‘Ekihugho’ ekya Yesu akanayako niki?

2 ‘Ekihugho’ ekya Yesu akanayako kikamanyisaya abandu abosi ababiriyighabulha oku Nyamuhanga, abo Sitani athabereko, n’abali omwa bukobe obw’eribya n’omuthima ow’eriyanza n’ow’eriyiheka owakalhua oku Diabolo. (Yoane 14:30; Abanya Efeso 2:2; 1 Yoane 5:19) Omwa kwenene, ‘obwira bw’ekihugho ni buyighu oku Nyamuhanga.’ (Yakobo 4:4) Ibbwa kwesi, abosi abanzire eriyibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga bangabya bathi omwa kihugho kandi ibana yihiwire kukyo? Thukendi lebya esyonzira ithanu: omw’ibya bathaleghulha oko Bwami bwa Nyamuhanga obuli omwisi sya Kristo n’erithendibya n’olhuhandi omwa by’ekithabale, omw’ighana ekirimu ky’ekihugho, omw’ibya n’emyambalire n’emiyipambire  eyitholere, omw’ibya n’engebe nyolho, n’eriambalha ebyambalho byethu eby’amalhwa eby’obunyakirimu.

ERIBYA BATHALEGHULHA N’ERITHENDIBYA N’OLHUHANDI

3. (a) Yesu mwalhangira athi eby’ekithabale eby’omwa buthuku bwiwe? (b) Busana naki kyanga buwa indi abigha ba Yesu abahakabibwa bakakolha ng’abakwenda? (Kanaya n’oko mwatsi ahikwa.)

3 Omwakanya k’erisangira omwa by’ekithabale eby’omwa buthuku bwiwe, Yesu mwathulhughania engulhu y’Obwami bwa Nyamuhanga, obuthabali obw’elhubulha obwanga beremu ng’Omwami omwa buthuku obw’embere. (Danieli 7:13, 14; Luka 4:43; 17:20, 21) Busana n’ekyo, abere ane embere sy’Omuthabali we Roma Pontio Pilato, Yesu mwabugha athi: ‘Obwami bwaghe si bw’ekihugho kino.’ (Yoane 18:36) Abigha biwe abathaleghulha bakagherereraya eky’erileberyako kiwe omw’ibya bathaleghulha oku Kristo n’Obwami bwiwe n’omw’ithulhughania Obwami obo omwa kihugho. (Matayo 24:14) Omukwenda Paulo mwahandika athi: ‘Neryo thuli bakwenda busana na Kristo.’ ‘Thukabalemba-lemba busana na Kristo thuthi, Musanganibawe oku Nyamuhanga.’ *​—2 Abanya Korinto 5:20.

4. Abakrisitayo ab’ekwenene babirikangania bathi ngoku sibali leghulha okw’Obwami bwa Nyamuhanga? (Lebaya akasanduku  Erithendibya n’Olhuhandi ery’Abakristayo ab’Erimbere.)

4 Abakathumawa omwa kindi kihugho erimanira obuthabali bw’ekihugho ekyo bakalhuamu, sibali yingiraya omwa myatsi y’ekihugho ekyo balyathumawamu; sibalibya na lhuhandi. Aliriryo bakasighika obuthabali obw’ekihugho ekyo bakimanira. Kwabine bithya n’okwa bigha ba Kristo abahakabibwa kusangwa ‘ewabu y’elhubulha.’ (Abanya Filipi 3:20) Bakasimawa busana n’omuhwa owababiri kangania omw’ithulhughania  Obwami, babiriwathikya esyomiliyoni ‘esy’esindi mbuli’ sya Kristo ‘erisanganibwa oku Nyamuhanga.’ (Yoane 10:16; Matayo 25:31-40) Esindi mbuli esi sikasighika baghalha bobu Yesu abahakabibwa omw’ikolha haghuma nabu. Ng’ekihyo kighuma ekikasighika Obwami bw’Ekimasiya, esyondeko esyosi ibiri  esi sisiwithe lhuhandi omwa myatsi ey’ekithabale ey’ekihugho.​—Soma Isaya 2:2-4.

5. Ekithunga ky’Ekikrisitayo ni ky’embaghane kithi okwa Israeli eya kera, kandi embaghane eyi yikalhangirika yithi?

5 Erithendi leghulha oku Kristo si y’enzumwa nyisa eyikaleka Abakrisitayo ab’ekwenene ibathabya na lhuhandi omwa by’ekithabale. Erithendi sosana ne Israeli eyakera, eyabya yiwithe ekihugho ekya Nyamuhanga abaha, ithwe thuli lhughanda lhughuma olhw’ekihugho kyosi. (Matayo 28:19; 1 Petero 2:9) Busana n’ekyo, thwamasighika ebitebe eby’ekithabale, isithwendibya n’obwiranda obw’erikania oko mwatsi w’Obwami n’obughuma bwethu obw’Ekikrisitayo. (1 Abanya Korinto 1:10) Eryongera okw’ekyo, omughulhu w’olhuhi, ithukendibya ithukalhwa n’abikirirya balikyethu, abo thukahanawa erianza. (Yoane 13:34, 35; 1 Yoane 3:10-12) Kwesi, busana n’enzumwa mbuya, Yesu mwabwira abigha biwe athi bahire emiyali y’ahisi. Kandi mwababwira athi banze esyonzighu syabu.​—Matayo 5:44; 26:52; lebaya akasanduku “ Mbwino Ngane Mukangania Ngoku nga Thawithe Lhuhandi?” okwa lhupapura 55.

6. Eriyihayo lyawu oku Nyamuhanga likahamba lithi okwa nkolangana yawu na Kaisari?

6 Ng’Abakrisitayo ab’okwenene, thwabiriyihayo oku Nyamuhanga, butsira oku mundu wosi-wosi, kutse kithunga ky’abandu, kutse erihanga. Omwa 1 Abanya Korinto 6:19, 20: hakabugha hathi: ‘Simuli benyu, muli ba Nyamuhanga, abiribaghulha omo bughuli.’ Busana n’ekyo, abigha ba Yesu banemuha “Kaisari” y’ebiwe omw’imusikya, eriliha omusolho, n’erimukenga okwa lhulengo lhulebe, kandi bakaha ‘Nyamuhanga y’ebindu bya Nyamuhanga.’ (Mariko 12:17; Abanya Roma 13:1-7) Eki mwamuli erimuramya, erimwanza n’omuthima wosi, n’erimwowa omwa buthaleghulha. Kyama yithaghisibwa, bana yitheghekire eriherya engebe yabu busana na Nyamuhanga.​—Luka 4:8; 10:27; soma Emibiri 5:29; Abanya Roma 14:8.

ERIGHANA ‘EKIRIMU KY’EKIHUGHO’

7, 8. ‘Ekirimu ky’ekihugho’ niki, kandi ‘kikasondolha’ kithi abandu abathyowa?

7 Eyindi nzira eyo Abakrisitayo bakayihighuliramu okwa  kihugho ly’erighana ekirimu kibi ky’ekihugho. Paulo mwahandika athi: ‘Ithwe sithwathangirira ekirimu ky’ekihugho, nikwa thwabiriangirira omulimu owa Nyamuhanga athuma.’ (1 Abanya Korinto 2:12) Mwabwira Abanya Efeso athi: ‘Okwa mughulhu oyo mwabya mukalendera omwa nzira nyibi ey’ekihugho kino; mwabya mukowa omuthabali w’obuthoki bw’obwami bw’ekyanya. Nayo ni kirimu ekikasondolha abandu abathyowa Nyamuhanga.’​—Abanya Efeso 2:2, 3.

8 Ekirimu ky’ekihugho kutse “ekyanya” k’akaghalha akathelhangirawa akakaleka abandu ibathowa Nyamuhanga kandi kakaleka ibabya ‘mw’esyongumbu sy’omubiri, n’esyongumbu esy’ameso.’ (1 Yoane 2:16; 1 Timoteo 6:9, 10) Ekirimu eki kiwithe ‘Obuthoki’ kundi kikatsemesaya omubiri w’ekibi, sikiri lhangirika, kikayongera, kandi ng’omuyagha kiri ehosi-hosi. Kandi ‘kikasondolha’ abandu abathyowa omw’ibahira lyolho-lyolho mw’emibere mibi, ng’eriyitsomana kutsibu, emiyiheko, omururu, n’omuthima ow’erighana emisingyi ya Nyamuhanga ey’esyongeso n’ow’eriyisamambulha. * Ni bugha mbu, omwa bwolho-bwolho ekirimu ky’ekihugho kikaleka emibere ya Diabolo iyabya omwa mithima y’abandu.​—Yoane 8:44; Emibiri 13:10; 1 Yoane 3:8, 10.

9. Ekirimu ky’ekihugho kyang’ingira kithi omw’amalengekania wethu n’emithima yethu?

9 Mbwino ekirimu ky’ekihugho eki kyangan’ingira omwa malengekania wawu n’omuthima wawu? Ee, aliriryo kikakwingiramu wamathendi yitheya. (Soma Emisyo 4:23.) Ekirimu eki kikatsuka eringira omwa mundu omwa nzira eyithelhangirawa, obundi omw’inywana abandu abawukalhangira nga bawithe emibere eyuwene, aliriryo isibanzire Yehova. (Emisyo 13:20; 1 Abanya Korinto 15:33) Kandi kyangana kw’ingiramu omw’isoma ebitabu ebithuwene, erilebya eby’obutswatswa kutse eby’abakangirirya b’amabehi okwa Intaneti, eby’eriyitsemesya ebithuwene, n’emisathu eyiri mw’amalingwatha awalhabirirenie​—omwa kwenene, kikakw’ingiramu erilhabira omwa mundu wosi-wosi kutse ekindu  kyosi-kyosi ekikakanganaya emibere ya Sitani kutse emikolere yiwe.

10. Thwanga rwanisya thuthi ekirimu ky’ekihugho?

10 Thwanga rwanisya thuthi ekirimu kibi eky’ekihugho kandi ithwabya ithuna yibikire omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga? Kighuma kisa, omw’ikolesya ndeke esyondegheka sya Yehova esy’obunyakirimu n’erimusaba omulimu wiwe abuyirire mughulhu wosi. Yehova awithe akaghalha kanene akalengire aka Diabolo kutse ekihugho ekibi kino ekiri omwa buthoki  bwa Sitani. (1 Yoane 4:4) Kwesi, ka ni kikulhu eriyithunda hakuhi na Yehova erilhabira omwa musabe!

EMYAMBALIRE N’EMIYIPAMBIRE EYITHOLERE

11. Ekirimu ky’ekihugho kyabiri lhangirika kithi omwa myambalire?

11 Ebindu ebikalhangirika ebikakanganaya ekirimu ekikasondolha omundu y’emyambalire, emiyipambire n’obuyitsotse. Omwa bitsweka binene, emyambalire y’abandu yabirisubirira ahisi indi omulhume mughuma oyukakolera okwa tivi mwabugha athi omwa buthuku obuthe bwahali kikendi kalha eriminyerera omumalaya n’oyuthe mumalaya. N’abaana b’obukali abakine balere nabo babirikwama emibere eyi​—omusaki w’amakuru mwabugha athi, “bakambalha esyongyimba esikakanganaya ebitsuku by’emibiri yabu, ibambalha esyongyimba esitheha ekitsumbi.” N’eyindi myambalire y’ey’eriambalha kithya-kithya erikangania ekirimu ky’eriyisamambulha, n’erithendi anza eriyisikya kutse eriyiha ekitsumbi.

12, 13. Ni misingyi yahi eyitholere erithusondolha omwa myambalire n’emiyipambire yethu?

12 Kundi thuli baghombe ba Yehova, thwanzire ithwalhangirika ndeke, ni bugha ambu eriambalha esyongyimba esiyithondire ndeke, esihenirye, esikatsemesaya, n’esitholere busana n’omukonga owathuliko. Mughulhu wosi, emyambalire yethu yitholere iyakangania ‘eriyitheya omwa mwatsi w’eriyisugha,’ eyikayithagha ‘emikolere mibuya’ eyitholere obuli mundu​—abalhume kutse abakali​—‘abakayahulha mw’abandu abakakenga Nyamuhanga.’ Ekighendererwa kyethu, si ry’erianza thulhangirawe n’abandi, aliriryo ‘ly’eriyibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga.’ (1 Timoteo 2:9, 10; Yuda 21) Omwa kwenene, thwanzire eriyisugha lyethu eryuwene iryabya ‘iw’omuthima owali omwisi syethu, ow’obughuli bunene embere sya Nyamuhanga.’​—1 Petero 3:3, 4.

13 Kandi, wukiminye wuthi, emyambalire n’emiyipambire yethu yangana hamba okwa mibere eyo bandu bakalhangirira mw’eriramya ly’ekwenene. Ekinywe ky’Ekigiriki ekikabindulhawa ‘mw’eriyitheya,’ kikabya kyamakolesibwa  omwa myatsi ey’eby’esyongeso kikamanyisaya erisikya, n’erikenga eriyowa ly’abandi kutse amalengekania wabu. Busana n’ekyo, ekilhubirirwa kyethu kitholere ikyabya iry’eritsomana kutsibu obunya muthima-thima bw’abandi omw’akanya k’eritsomana obughabe obwa thuwithe. Ekikulhu kutsibu, thwanzire erisikya Yehova n’abandu biwe n’eriyikangania ng’abaghombe ba Nyamuhanga, erikolha ‘ebyosi busana n’eriha Nyamuhanga y’olhukengerwa.’​—1 Abanya Korinto 4:9; 10:31; 2 Abanya Korinto 6:3, 4; 7:1.

Emyambalire yaghe yikanaha Yehova y’ekitsumbi?

14. Ni bibulyo byahi ebya thutholere ithwa yibulya ebihambire okwa myambalire n’obuyitsotse bwethu?

14 Emyambalire, emiyipambire, n’obuyitsotse bwethu bikathasya yithaghisibawa kutsibu omughulhu thukasangira omwa mubiiri ow’erithulira kutse omughulhu thukaghenda okwa mihindano ey’Ekikrisitayo. Yibulhaye: ‘Mbwino emyambalire n’obuyitsotse bwaghe bikana leka abandu ibanyisamalira kutsibu? Bikan’itha abandi b’esisoni? Mbwino ngana yowa obughabe obwa ngawithe omwa bindu ebi nga bulengire esyonzunzo esyonanga hebwa omwa kithunga?’​—Esyonyimbo 68:6; Abanga Filipi 4:5; 1 Petero 5:6.

15. Busana naki ekinywe kya Nyamuhanga sikiri thondogholha ebihano kighuma okwa kighuma ebihambire okwa myambalire, emiyipambire, n’obuyitsotse?

15 E Biblia siyiri thondogholha ebihano kighuma okwa kighuma ebya Abakrisitayo banga kolesya ebihambire okwa myambalire, emiyipambire, n’obuyitsotse. Yehova syali thuthanga erikolesya obughabe bwethu obw’erithwamu kutse  amaaka wethu aw’erilengekania. Aliriryo, anzire ithwabya bandu abakulire abangana ghanirya okwa misingyi ye Biblia kandi “ababirikangirirya amaaka wabu w’obulengekania omw’ibegheresyagho erithoka erighabulha ekibuya n’ekibi.” (Abaebrania 5:14, NW) Ekikulhu kutsibu, anzire olhwanzo ilhwathusondolha​—erianza Nyamuhanga n’abaliranwa. (Soma Mariko 12: 30, 31.) Omw’ikolesya emisingyi eyi, thwangana thoka eribya n’emyambalire n’emiyipambire muthina-muthina. Eki kyangana lhangirika omwa myambalire mibuya omughulhu abandu ba Yehova bakahindana haghuma omwa bitsweka muthina-muthina eby’ekihugho.

ERIBYA N’ENGEBE NYOLHO

16. Ekirimu ky’ekihugho kikahukana kithi n’ebya Yesu akangiriraya, kandi ni bibulyo byahi ebya thutholere ithwa yibulya?

16 Ekirimu ky’ekihugho kikathebaya n’erileka abandu bangyi ibalhangira esyosente n’ebindu by’omubiri ngabya bikaletha  obutseme. Aliriryo, Yesu mwabugha athi: ‘Engebe y’omundu sibusana n’obungyi bw’ebindu biwe.’ (Luka 12:15) Nomwakine indi Yesu syamanyisaya athi omundu atholere iniabya omwa ngebe ey’erithendibya n’ebindu, mwakangirirya athi ‘abasi kwa bali n’obwagha obwa Nyamuhanga’ n’abakabya ibane ‘n’eriso erikakoleraya’ kutse engebe nyolho eyikahira eby’obunyakirimu by’embere, babakendi syabana obutseme obw’okwenene. (Matayo 5:3; 6:22) Yibulhaye: ‘Kwenene ngan’ikirirye ebya Yesu akangiriraya, kutse “ise w’amabehi” abirinyithebya? (Yoane 8:44) Ebinywe byaghe, ebilhubirirwa byaghe, ebindu ebyanga hira embere n’emibere ey’engebe yaghe bikakanganayaki?’​—Luka 6:45; 21:34-36; 2 Yoane 6.

17. Ahulha emighisa eyo abawithe engebe nyolho bakabana.

17 Yesu mwabugha athi: ‘Amenge wa Nyamuhanga akaminyikalha omwa mibiiri yagho.’ (Matayo 11:19) Thuthalebya emighisa mike eyo abandi babiribana busana n’eribya n’engebe nyolho. Omubiiri w’Obwami akabalhuhukaya ndeke. (Matayo 11:29, 30) Bakayihighulha okw’ibya n’amaghaniryo manene, neryo ikyaleka ibahumulikana omwa birengekanio n’omwa muthima. (Soma 1 Timoteo 6:9, 10.) Kundi bakatsemera ebyabawithe omwa ngebe, bakaghunza endambi eyitholere ibane haghuma n’ab’eka yabu n’Abakrisitayo balikyabo. Ekikalhwiririramu bakabana othughotseri othukaghunza. (Omugambuli 5:12) Bakabana obutseme obukalhua omw’ihithya, erikolha ekyo ngoku bangathoka. (Emibiri 20:35) Kandi bawithe ‘amaha awakanyirire’ n’erihumulikana omwa mithima n’eriyowa isibawithe ekyababulirwe. (Abanya Roma 15:13; Matayo 6:31, 32) Omwa kwenene, emighisa eyi ni y’obughuli bunene!

ERIAMBALHA ‘EBINDU BYOSI EBY’AMALHWA’

18. E Biblia yikakanaya yithiki okwa nzighu yethu, emibere eya akakolesaya, n’emibere eya thukalhwiramu?

18 Kandi abakayibika omo lhwanzo lhwa Nyamuhanga bakatheghibawa bunyakirimu oku Sitani, oyuthanzire Abakrisitayo bakabana obutseme n’engebe y’erikotha. (1 Petero 5:8) Paulo mwabugha athi ‘sithulilhwa n’abandu nikwa thukalhwa n’abathabali, n’ab’amaaka, n’ab’ehamuli b’omwirimya muna kihugho, n’emilhondo y’ebirimu by’ebibi ebiri omwa kyanya.’  (Abanya Efeso 6:12) Ekinywe ky’Ekigiriki ekikabindulhawa mwa ‘erilhwa’ sikirimanyisaya erilhwa n’owundi iniane hali, aliriryo kikamanyisaya erilhwa ebigwa. Eryongera okw’ekyo, ebinywe ‘abathabali,’ ‘ab’amaaka,’ ‘ab’ehamuli ab’ekihugho,’ bikakanganaya bithi amalhwa awakalhua okwa birimu bibi aya atheghekirwe ndeke.

19. Kanaya okwa bindu by’amalhwa eby’obunyakirimu eby’Omukristayo.

19 Nomwakine indi sithuhikene kandi thukalemererawa, thwangana singura. Thuthi? Omwi ambalha ‘ebindu byosi by’amalhwa bya Nyamuhanga.’ (Abanya Efeso 6:13) Ekitabu ekya Abanya Efeso 6:14-18 kikakanaya okwa bindu eby’amalhwa kithi: ‘Muhangane, musike, muhire omwatsi w’ekwenene ng’omukoba omwa mbindi syenyu. Mwambale erithunganene ng’ekindu ky’amalhwa ekikatheghaya ekikuba. Kandi mwambale ebiryathu by’engulhu yuwene y’obuholho. Kandi okwa mighulhu yosi muhambe engabo y’erikirirya erikathoka eririmya emisoha yosi y’omuliro w’omubi. Kandi muhambe akakira [“esapeho,” NW] k’omulhamu. Kandi muhambe ekinywe kya Nyamuhanga ng’omuyali w’omulimu abuyirire. Musabe kutsibu n’eribulya Nyamuhanga eribawathikya.’

20. Emibere eya thulimu ni y’embaghane yithi okwa y’omusirikali hene-hene?

20 Kundi Nyamuhanga yukathuha ebindu by’amalhwa eby’obunyakirimu ebi, thwama byambalha mughulhu wosi ibikendi thutheya. Erithendi sosana n’abasirikali hene-hene abanga ghunza mughulhu muuli isibali okwa malhwa, Abakrisitayo bawithe amalhwa aw’olhuholho n’omulhamu awathe ang’imana erihika aha Nyamuhanga akendi syathoghotherya ekihugho kya Sitani n’erihira emirimu yosi emibi y’omwa buhya. (Eribisulirwa 12:17; 20:1-3) Kwesi, wamabya iwune murwanisya amatseke kutse esyongumbu nyibi, siwulhuhirire, kundi thutholere ‘ithwayaghalya’ imuthwabya bathaleghulha oku Yehova. (1 Abanya Korinto 9:27) Omwa kwenene, omughulhu thwangabya isithuli omwa malhwa, w’omughulhu owathutholere ithwa yithegheryamu kutsibu!

21. Thwanga singura thuthi amalhwa wethu aw’obunyakirimu?

21 Nomwabine, sithwanga singura amalhwa aya omw’akaghalha  kethu kasa. Busana n’ekyo, Paulo akathw’ibukaya ekiyithawa eky’erisaba Yehova ‘mughulhu wosi ngoku mulimu abuyirire akathusondolha.’ Thune mukolha thuthya, thutholere ithwa hulikirira Yehova omw’igha Ekinywe kiwe n’eribya ithune ‘n’abasirikali’ balikyethu mughulhu wosi, kundi sithuli ithwibene omw’amalhwa aya! (Filemono 2; Abaebrania 10:24, 25) Abatheleghulha omwa myatsi yosi eyi bakendi thoka erisingura n’erithoka erilhwira kutsibu erikirirya lyabu omughulhu bakahakanisibawa.

WUBYE IWUNA YITHEGHEKIRE ERILHWIRA ERIKIRIRYA LYAWU

22, 23. (a) Busana naki thutholere ithwabya ithuna yitheghekire mughulhu wosi erilhwira erikirirya lyethu, kandi ni bibulyo byahi ebya thutholere ithwa yibulya? (b) Ni mwatsi wahi owakendi syakanibwako omwa sura eyikakwamako?

22 Yesu mwabugha athi, kundi ‘simuli b’ekihugho, kikaleka ekihugho ikyabakwa obusu.’ (Yoane 15:19) Busana n’ekyo, Abakrisitayo batholere ibabya ibana yitheghekire erilhwira erikirirya lyabu omwa mibere y’erisikya kandi ibana hehere. (Soma 1 Petero 3:15, 16.) Yibulhaye: ‘Nganasi ekikaleka Abema ba Yehova okwa bundi buthuku ibaghana ebindu ebya bandu banene bakaligha? Omughulhu nga kanganaya emimanire yaghe omwa mibere ng’eyi, ngana lighire ndeke-ndeke ngoku e Biblia n’ebya mughombe oyuthaleghulha akabugha ngoku bihikire? (Matayo 24:45; Yoane 17:17) Kandi omughulhu nanga kolha ekikatsemesaya Yehova, nganabya ingana yitheghekire eribya wambaghane n’eritsema busana n’erikolha eki?’​—Esyonyimbo 34:2; Matayo 10:32, 33.

23 Nomwabine, mughulhu mungyi, eriyisunza lyethu ery’eriyihighulha okwa kihugho likalengawako omwa sindi nzira nyingyi esithelhangirika. Ng’eky’erileberyako, ngoku kikanibweko enyuma, Diabolo akalengesaya erithegha abaghombe ba Yehova omw’ikolesya eby’eriyitsemesya ebiri omwa kihugho. Thwanga sombolha thuthi eby’eriyitsemesya ebitholere ebikendi thuhumulikania n’erileka ithwabya ithune n’obunya muthima-thima obuhenirye? Omwatsi oyu akendi kanibwako omwa sura eyikakwamako.

^ enu. 3 Erilhua Pentekote 33 C.E., Kristo ane muthabalha ng’Omwami okwa kithunga eky’abigha biwe abahakabibwa abali okwa kihugho. (Abanya Kolosai 1:13) Omo mwaka owa 1914, Kristo mwa hebwa ehamuli ng’omwami erithabalha ‘oko bwami bw’ekihugho.’ Busana n’ekyo, Abakristayo abahakabibwa bakakolha ng’abakwenda ab’Obwami bw’Ekimasiya.​—Eribisulirwa 11:15.

^ enu. 8 Lebaya ekitabu Reasoning From the Scriptures, olhupapura 389-393, eky’Abema ba Yehova.