Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

“Muyibike Omo Lhwanzo lhwa Nyamuhanga”

 ESURA 4

Busana Naki Ithwasikya Abakathwembembethaya?

Busana Naki Ithwasikya Abakathwembembethaya?

“Musikaye abandu bosi.”​—1 PETERO 2:17.

1, 2. (a) Busana naki sikyolho erisikya abakathwembembethaya? (b) Ni bibulyo byahi ebya thukendi lebya?

WUNE wathalhangira ngoku omwana akabya bakamubwira bathi akole ekindu ekya athanzire erikolha? Obusu bw’omwana oyo bwangana kukangania ndeke-ndeke ngoku syanzire. Akowa omulenge w’omubuthi wiwe, kandi anakyasi ngoku atholere iniamusikya. Lero lino, syanzire erihulikirira. Eky’erileberyako eki, kikakanganaya emibere eyathukabera eribana.

2 Mughulhu wosi sikyolho erisikya abakathwembembethaya. Okwa bundi buthuku kikana kukalira erisikya ababirihebwa obuthoki obw’erikusondolha? Kyamabya ikwa kiri kithya, is’iwe musa. Obuthuku obwa thulimu buno, erisikya abakathwembembethaya likabya nga likehire. Aliriryo, e Biblia yikabugha yithi thutholere ithwa sikya abawithe obuthoki obw’erithusondolha. (Emisyo 24:21) Erithwalira haghuma, erikolha ekyo ni kikulhu thwamabya thwanzire eriyibika omwa lhwanzo lhwa Nyamuhanga. Neryo ekyo kikaleka ihabuthuka ebibulyo. Busana naki kyangana thukalira erisikya abakathwembembethaya? Ekikaleka Yehova iniabugha athi thusikaye abakathwembembethaya niki, kandi ni kyahi ekikendi thuwathikya erikolha ekyo? Erighunzerera, abakathwembembethaya thwanga basikya omu nzira syahi?

EKIKALEKA IKYAKALHA

3, 4. Ekibi n’obuthahikana byatsuka bithi, kandi busana naki obuthahikana bwethu bukaleka ikya thukalira erisikya abakathwembembethaya?

3 Thulebaye omwa bikuhi esyonzumwa ibiri esyanga leka ikya thukalira erisikya abakathwembembethaya. Ey’erimbere, sithuhikene; eyakabiri, abali n’obuthoki obw’erithwembembethya nabu sibahikene. Ekibi n’obuthahikana obuli omwa bandu byatsuka  kera omw’irima ly’Edeni, omughulhu Adamu na Eva bayisamambulha okwa buthoki bwa Nyamuhanga. Busana n’ekyo, ekibi kyatsuka busana n’eriyisamambulha. Erihika na munabwire, thukabuthawa ithune n’omuthima w’eriyisamambulha.​—Enzuko 2:15-17; 3:1-7; Esyonyimbo 51:5; Abanya Roma 5:12.

4 Busana n’ekibi ekya thuwithe, wukabana ikyabiryolhobera abandu bangyi eribya n’emiyiheko n’emiyipipo, aliriryo ibalemwa eribya n’omubere ow’eriyikehya owa abandu banene bathawithe owathutholere ithwa hira h’akaghalha kanene nuku thwanga kulha-kulhania gho n’eribya nagho. Nomuthwangabya ithwabirikolera Nyamuhanga buthaleghulha ahabw’emyaka mingyi, thwangana yisanga ithwabiribya n’obuthowa n’emiyiheko. Ng’eky’erileberyako, thuthalengekania oku Kora, oyuwabya haghuma n’abandu ba Yehova buthaleghulha bakalhaba omwa bitsibu bingyi. Aliriryo, mwanza erithasyahebwa obuthoki kandi omwa lhukanda mwasondolha abandu eriyisamambulha oku Musa, omulhume omwolho okwa buthuku obo. (Emiganzo 12:3; 16:1-3) Kandi thasyalengekanaya okwa Mwami Uzia, oyuwabya awithe emiyiheko eyaleka in’ingira omwa hekalu ya Yehova erikolha omubiiri owabuyirire owabya ahebirwe abahereri basa. (2 Emyatsi y’Emigulu 26:16-21) Abalhume ng’aba mubasuyirwa kutsibu busana n’eriyisamambulha lyabu. Aliriryo ibbwa, eby’erileberyako byabu bibi biwithe ekya bikathweghesaya. Thutholere ithwa rwanisya emiyiheko eyikaleka ikya thukalira erisikya abakathwembembethaya.

5. Abandu abathahikene babirikolesya bathi obuthoki bwabu bwa nabi?

5 Okwa lhundi lhuhandi, abandu abathahikene abakathwembembethaya babirileka ikyakalira abandu eribasikya. Abanene babiribya batsurumi, batsumi, kutse erinubya abandu. Erithwalira haghuma, ebyo abandu babirikolha erilhua kera bikakanganaya ngoku obuthoki bukakolesibawa nabi. (Soma Omugambuli 8:9.) Ng’eky’erileberyako, Saulo abya mulhume mubuya kandi mwolho omughulhu Yehova amusombolha eribya mwami. Aliriryo, mwabya n’emiyiheko n’obuha; neryo mwendererya omuthaleghulha Dawudi. (1 Samweli 9:20, 21; 10:20-22; 18:7-11) Enyuma waho, Dawudi mwabya mughuma w’okwa bami ababuya abe Israeli, aliwe ibbwa mwakolesya  obuthoki bwiwe bwa nabi omughulhu imaya mukali wa Uria Omuhiti n’erithuma omulhume oyuthabya awithe lhubanza oyu y’okwa malhwa nuku ang’ithibwa. (2 Samweli 11:1-17) Omwa kwenene, obuthahikana bukaleka ikyakalira abandu erikolesya obuthoki bwa ndeke. Abakathwembembethaya bamabiritha syaghana n’erisikya Yehova, bakakolesaya obuthoki bwa nabi kwilhaba naho. Omuthabali mughuma e Bwengereza abere abirikania ngoku abapapa ab’edini y’Ekikatuliki batsukisaya eriendererya ehosi-hosi, mwasakanga athi: ‘Omundu eribya n’obuthoki lyangana mutsandya, kandi eribya n’obuthoki bunene likamutsandaya kutsibu.’ Thune mulengekania okwa mwatsi oyu, thulengekanaye okwa kibulyo kino: Busana naki thutholere ithwasikya abakathwembembethaya?

BUSANA NAKI ITHWASIKYA ABAKATHWEMBEMBETHAYA?

6, 7. (a) Erianza Yehova likathusukuma erikolha ki, kandi busana naki? (b) Eribya mwowa mwamuli eribya n’amalengekania awali athi, kandi thwanga kangania gho thuthi?

6 Esyonzumwa nkulhu-nkulhu esyangaleka ithwasikya abakathwembembethaya sihambire oko lhwanzo​—erianza Yehova, abalikyethu, n’eriyanza. Kundi thwanzire Yehova kwilhaba ebyosi, thwanzire eritsemesya omuthima wiwe. (Soma Emisyo 27:11; Mariko 12:29, 30.) Thunasi ngoku obuthabali bwiwe, ehamuli yiwe ey’erithabalha ebihangwa byosi, ngoku yabirihakanisibwa okwa kihugho erilhua okw’iyisamambulha eryabya omwa Edeni kandi ngoku abandu banene babirisighika Sitani n’erighana obuthabali bwa Yehova. Thukatsema thukasighika obuthabali bwa Yehova. Thukabya thukasoma ebinywe bibuyanga ebiri omwa Eribisulirwa 4:11, bikasisimulha omuthima wethu. Ka kilhangirikire ndeke-ndeke okw’ithwe ngoku Yehova ya Muthabali oyutholere erithabalha ebihangikwa byosi! Thukasighika obuthabali bwa Yehova, eriligha erithabalha liwe omwa mibere yethu yosi ey’engebe.

7 Erisikya ng’eryo siry’eribya mwowa lisa. Kikathwanguhira erikenga Yehova kundi thumwanzire. Aliriryo, okwa bundi buthuku kyangana thukalira kutsibu eribya bowa. Okwa buthuku  ng’obu, ng’omwana oyukanibweko erimbere, thutholere ithw’igha eribya bowa. Thukibuka ngoku Yesu mwaligha erikolha erisonda lya Thatha wiwe nomukyanabya indi kyabya kikalire kutsibu erikolha lyo. Mwabwira Thatha wiwe athi ‘Erisonda lyawu, butsira eryaghe lya likolhawe.’​—Luka 22:42.

8. (a) Munabwire, erikenga obuthoki bwa Yehova mwamuli ki, kandi ni kyahi ekikakanganaya eriyowa lya Yehova erikwamana n’omwatsi oyu? (b) Ni kyahi ekyanga thuwathikya eriowa erihabulha n’eriligha erisuyirwa? (Lebaya akasanduko okwa  ‘Wuhulikirire erihanwa, wangirire Erikangiriribwa’.)

8 Ni kwenene, munabwire Yehova syakikanaya n’obuli mundu; akakolesaya Ekinywe kiwe n’abimaniri biwe okwa kihugho. Kwesi, mughulhu mungyi, thukakanganaya ngoku thukakenga obuthoki bwa Yehova thukasikya abandu abo ababirihiraho, kutse ababirilekereraho eribya n’obuthoki obw’erithusondolha. Thwamahakanisya abandu aba​—ng’eky’erileberyako, omw’ithendi ligha erihabulha lyabu n’erihano eriseghemere okwa Masako​—ithukendi hithania Nyamuhanga wethu. Abaisraeli babere babirithonga n’eriyisamambulha oku Musa, Yehova mwalhangira in’iyo bakayisamambulhako.​—Emiganzo 14:26, 27.

9. Busana naki erianza balikyethu kikendi thusukuma erisikya abakathwembembethaya? Iha eky’erileberyako.

9 Kandi thukasikaya abakathwembembethaya busana n’erianza balikyethu. Busana naki kiri kithya? Hathya, thalengekania iwuli musirikali omwa mahe. Obuli musirikali erikolangana, eriowa, n’erisikya abakulhu-bakulhu obundi ky’ekyangaleka ibasingura, nibya n’amahe erilhama. Wamathendi kenga endegheka eyi omw’iyisamambulha, abasirikali balikyenyu abosi ibanganabya omwa kabi. Ni kwenene, amahe w’abandu akatsandaya kutsibu ekihugho munabwire. Aliriryo, Yehova awithe amahe awakakolha ebibuya bisa-bisa. Mirundi mingyi e Biblia yikakanaya oku Nyamuhanga nga ‘Omwami Mukulhu ow’emilhondo’ kutse ow’amahe. (1 Samweli 1:3) Ya Mukulhu w’emilhondo ey’ebihangikwa eby’amaaka eby’ekirimu. Okwa bundi buthuku, Yehova akasosekanaya abaghombe biwe ab’okwa kihugho ng’emilhondo kutse abasirikali. (Eriluayo 7:4; Ezekieli 37:1-10) Thwama yisamambulha okwa bandu abo Yehova abiriha obuthoki bw’erithusondolha, mbwino isithwendibya  ithukahira abasirikali balikyethu ab’obunyakirimu b’omwa kabi? Abakrisitayo bamayisamambulha okwa basyakulhu b’ekithunga, abandi bandu abali omwa kithunga ibangana ghalhwa. (1 Abanya Korinto 12:14, 25, 26) Omughulhu omwana akayisamambulha, eka eyosi yangan’aghalhwa. Busana n’ekyo thukakanganaya ngoku thwanzire balikyethu omw’ikulha-kulhania omuthima w’erisikya n’ow’erikolangana.

10, 11. Erianza erighasirwa ndeke likathusukuma lithi eriowa abakathwembembethaya?

10 Kandi thukasikaya abakathwembembethaya kundi kikathughasira. Yehova akabya akathubwira athi thusikaye abakathwembembethaya, mughulhu mungyi akahulha emighisa eya thwangabana thwama kolha thuthya. Ng’eky’erileberyako, akabwira abaana athi bakenge ababuthi babu nuku bangabyaho mughulhu muuli n’omwa ngebe eyuwene. (Eryibuka Ebihano 5:16; Abanya Efeso 6:2, 3) Akathubwira athi thusikaye abasyakulhu b’ekithunga kundi thwamathendi kolha ekyo ikikendi  tsandya obunyakirimu bwethu. (Abaebrania 13:7, 17) Kandi akathubwira athi thusikaye abathabali b’ekihugho busana n’erithutheya.​—Abanya Roma 13:4.

11 Siwuli ligha ngoku eriminya ekikaleka Yehova inianza thubye bowa ngoku kikathuwathikaya erisikya abakathwembembethaya? Kwesi, thulebaye ngoku thwanga sikya abakathwembembethaya omwa syonzira nkulhu-nkulhu isathu esy’engebe.

NGOKU THWANGA KANGANIA ERISIKYA OMW’EKA

12. Ni lhukwamirwa lhwahi olhwa Yehova akaha omulhume omw’eka, kandi omulhume anga lhuberererya athi?

12 Yehova iyuwene-wene yuwathegheka athi habye amaka. Iyo nga Nyamuhanga ow’obuyithondeke, abirithegheka amaka nuku angabya ndeke. (1 Abanya Korinto 14:33, NW) Akaha abalhume b’obuthoki obw’eriembembethya eka. Omulhume akasikaya Mukulhu wiwe, Kristo Yesu, omw’imugherererya ngoku akakolesaya obukulhu bwiwe omwa kithunga. (Abanya Efeso 5:23) Busana n’ekyo, omulhume syatholere akalemwa eriberererya olhukwamirwa lhwiwe aliriryo atholere inialhuberererya malhume-lhume; kandi syatholere akabendekerya ab’eka yiwe kutse eribya mutsurumi, aliwe atholere iniabya n’olhwanzo, obulengekania obuwene, n’olhukeri. Akabya inian’ibukire ngoku obuthoki bwiwe buwithe ahabusubulire​—sibulengethukire okwa bwa Yehova.

Thatha Omukristayo akagherereraya emibere eya Kristo akakoleseraya mw’obukulhu

13. Omukali anga berererya athi olhukwamirwa lhwiwe omw’eka omwa nzira eyikatsemesaya Yehova?

13 Omukali atholere iniakolha ng’omuwathikya w’iba  wiwe. Nayu anawithe obuthoki bulebe omw’eka, kundi e Biblia yikana bugha yithi si wughane ‘erihana lya koyo wawu.’ (Emisyo 1:8) Nomwabine, obuthoki bwiwe buli ahisi sy’obwa mwira wiwe. Omukali Omukristayo akakanganaya ngoku asikirye obuthoki bw’iba wiwe omw’imuwathikya eriberererya olhukwamirwa lhwiwe ng’omuthwe w’eka. Syali ghaya iba wiwe, erimubendekerya, kutse erimya olhukwamirwa lhwiwe. Aliwe, akamuwathikaya n’erikolangana nayu. Omukali amathendi tsemera erithwamu lya mwira wiwe, angana yira eky’akabugha, aliriryo inialholha embere iniana musikirye. Iba wiwe amabya isimwikirirya, angana bana ebitsibu, aliriryo ibbwa emibere yiwe ey’obwowa yangana leka iba wiwe iniasondekania Yehova.​—Soma 1 Petero 3:1.

14. Abaana banga lethera bathi ababuthi babu na Yehova b’etseme?

14 Abaana bakatsemesaya omuthima wa Yehova omughulhu bakowa thatha wabu na mama wabu. Kandi bakaleka ababuthi babu ibabana ekitsumbi n’etseme. (Emisyo 10:1) Omw’eka eyiri mw’omubuthi mughuma, abaana bakakolesaya emisingyi  iya n’emighumerere ey’obwowa, ibana kyasi ngoku omubuthi wabu anzire ibamuwathikya n’erikolha haghuma nayu. Amaka awali mw’abandu abakaberereraya olhukwamirwa lhwabu olhwa Nyamuhanga abaha, akabya mw’obuholho n’etseme nene. Eki kikaha Oyuwatsukisaya amaka awosi, Nyamuhanga Yehova y’olhukengerwa.

NGOKU THWANGA KANGANIA ERISIKYA OMWA KITHUNGA

15. (a) Thwanga kangania thuthi omwa kithunga ngoku thusikirye obuthoki bwa Yehova? (b) Ni misingyi yahi eyanga thuwathikya eriowa abakathusondolha omwa kithunga? (Lebaya akasanduko  ‘Mwowe Abakabasondolha.)

15 Yehova abirisombolha Mughalha wiwe Erithabalha okwa kithunga ky’Ekikrisitayo. (Abanya Kolosai 1:13) Na Yesu nayu, abiriha ‘omughombe oyuthaleghulha n’ow’amenge’ y’olhukwamirwa olhw’eriha abandu ba Nyamuhanga abali okwa kihugho b’ebya bakayithagha bunyakirimu. (Matayo 24:45-47) Akathunga Akakasondolha ak’Abema ba Yehova kakakolha ‘ng’omughombe oyuthaleghulha n’ow’amenge.’ Ng’omwa bithunga by’Ekikrisitayo eby’omwa kighonye eky’erimbere, munabwire, Akathunga Akakasondolha, iko ikikene-kene kakaha abasyakulhu b’obusondoli n’eribahabulha, kutse ikalhaba omwa bimaniri bako, ng’abalebererya abakabalhama. Omughulhu thukasikaya obuthoki obw’abasyakulhu b’ekithunga, thukabya ithukasikaya Yehova.​—Soma 1 Abanya Tesalonika 5:12; Abaebrania 13:17.

16. Omulimu abuyirire akasombolha athi abasyakulhu?

16 Abasyakulhu n’abawathikya sibahikene. Bakasobaya nethu ngoku thukana sobaya. Aliwe ibbwa, abasyakulhu ni ‘lhusunzo olhukahebawa abandu’ eriwathikya ekithunga eribya ikinaghumire bunyakirimu. (Abanya Efeso 4:8) Omulimu abuyirire w’akasombolha abasyakulhu. (Emibiri 20:28) Athi? Kundi abalhume ng’abo batholere ibatsuka eriberererya ebikabayithaghisibawako ebiri omwa Kinywe kya Nyamuhanga ekya sondolhawa n’omulimu wiwe. (1 Timoteo 3:1-7, 12; Tito 1:5-9) Eryongera okw’ekyo, abasyakulhu abakalebaya mughalha wethu ng’anatholere, bakatsuka erisaba kutsibu nuku baghendere okwa busondoli obw’omulimu wa Yehova owabuyirire.

17. Ni kyahi ekikaleka okwa bundi buthuku abakali Abakrisitayo ibaswika emithwe yabu bakakolha emibiiri ey’ekithunga?

 17 Okwa bundi buthuku, omwa kithunga, mwanganabya isimuli abasyakulhu n’abawathikya abanga kolha omubiiri ow’atholere erikolhwa n’abaghombe ng’abo, ng’erisondolha omuhindano ow’eriyathulira. Omwa mibere ng’eyo, abandi baghalha bethu ababatizibirwe bangana kolha. Nabu bamabya isibaliho, mwali wethu Omukristayo oyutholere angana kolha. Aliriryo, omukali amakolha olhukwamirwa olhutholere eribya olhw’omulhume oyubatizibirwe, atholere iniaswika omuthwe wiwe. * (1 Abanya Korinto 11:3-10) Abakali erikolha bathya sikiri manyisaya kithi baghayirwe. Aliriryo, kikabaha akaghisa ak’erikangania ngoku basikirye endegheka ya Yehova ey’obukulhu kutse omuthwe, omw’eka n’omwa kithunga.

ERISIKYA ABATHABALI

18, 19. (a) Wanga soborera wuthi emisingyi eyiri omwa Abanya Roma 13:1-7? (b) Thukasikaya thuthi abathabali b’ekihugho?

18 Omwa menge, Abakrisitayo bakaghondera emisingyi eyiri omwa Abanya Roma 13:1-7 (Soma.) Wukasoma emilhondo eyi, wangana lhangira ngoku ‘abathabali b’ekihugho’ b’abakanibweko. Yehova amabya iniakina lekerere h’abathabali b’ekihugho aba, bakakolha emibiiri ey’omughaso, erihira h’obuyithondeke okwa lhulengo lhulebe n’erikolha emibiiri eyikayithaghisibawa. Thukakanganaya ngoku thusikirye amathabali aya omw’ighondera ebilhaghiro byabu. Thukalhangira thuthi thukathuha emisolho eyosi eya bakathusaba, eryusulirirya ndeke esyobaruha esyosi-syosi esya gavumente yangayithagha, n’erighondera ekilhaghiro ekyosi-kyosi ekithuhambireko, ekihambire okw’eka yethu, esuburu, kutse ebya thuwitheko. Aliriryo, sithuli ghondera abathabali b’ekihugho bamathubwira bathi sithukenge Nyamuhanga. Aliwe, thukasubiraya ng’abakwenda abakera thuthi: ‘Litholere ithwakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu.’​—Emibiri 5:28, 29; lebaya akasanduko “ Ni Buthoki Bwandi Obwa Ngatholere Ingakenga?” okwa lhupapura 42.

 19 Kandi thukasikaya abathabali b’ekihugho omwa mibere eya thukabathwaliramu. Okwa bundi buthuku, thwanganabya ithuwithe omwatsi ow’erikanirania n’abakulhu-bakulhu ab’omwa buthabali. Paulo abya awithe omwatsi ow’erikanirania n’abathabali ng’Omwami Herode Agripa n’Omuthabali Festo. Abalhume aba babya bakolha nabi kutsibu, aliriryo Paulo mwakania nabu iniana basikirye. (Emibiri 26:2, 25) Thukagherereraya eky’erileberyako kya Paulo, nomukyangabya indi oyo thukakanaya nayu awithe buthoki bunene kutse obuthoki buke. Omwa masukuru, Abakrisitayo abakine balere bakalengaho erikangania erisikya ng’eri okwa basomesya babu n’abakulhu-bakulhu b’erithendekero n’abakoli. Okwa lhundi lhuhandi, sithuli kanganaya erisikya ng’eri okw’abo abakasima esyonyikirirya syethu basa; aliriryo n’okw’abo abakatsutsubaya Abema ba Yehova. Omwa kwenene, abosi abathikirirye batholere ibayilhangirira ngoku thubasikirye.​—Soma Abanya Roma 12:17, 18; 1 Petero 3:15.

20, 21. Ni mighisa yahi eyanga lhwiririra omw’isikya abakathwembembethaya?

20 Isikyathukalira erikangania abandi b’erisikya. Omukwenda Petero mwasakanga athi: “Musikaye abandu bosi.” (1 Petero 2:17) Abandu bamabiriminya ngoku thubasikirye, ikyangana bahambako kutsibu. Wibuke, omubere oyu anemwasa akabulirana. Kwesi erikangania gho, ni nzira nguma eya thukakwama-kwamaniraya mw’ekihano kya Yesu kino: ‘Muleke ekyakakalha kyenyu kikoleraye kithya embere sy’abandu, balhangire emibiiri yenyu mibuya, bapipe Thatha wenyu oyuli elhubulha.’​—Matayo 5:16.

21 Omwa kihugho ekiri mw’omwirima kino, abandu ab’omuthima mubuya bane mwasa omwa kyakakalha eky’obunyakirimu. Kwesi erikangania erisikya omw’eka, omwa kithunga, n’okwa bathabali b’ekihugho kyangana kura abandi n’erileka ibalendera haghuma nethu omwa kyakakalha. Eki ikikendi letha olhukengerwa! Nomwabine, ekyo kyamathendibya, hane ekyangabya. Ithwe erisikya abandu kikatsemesaya Nyamuhanga Yehova kandi kikathuwathikaya eriyibika omo lhwanzo lhwiwe. Mbwino hane ekindi kihembo ekilengire ekyo?

^ enu. 17 Eriswika omuthwe​—likayithaghisibawa mughulhu wahi kandi busana naki?, Endomeko yikasoborera esyonzira nyike ngoku omusingyi oyu angakolesibwa.