Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ENDOMEKO

Ebya Biblia yikakanaya okw’ikomolha n’erilhuamu

Ebya Biblia yikakanaya okw’ikomolha n’erilhuamu

Yehova anzire abathahenie ibaberererya erilhaghana lyabu ery’obutheke. Yehova abere akamathania omulhume n’omukali ab’erimbere omwa butheke mwabugha athi: ‘Omundu asyalhanda okwa mukali wiwe neryo basyabya mughuma.’ Enyuma waho, Yesu Kristo mwasuba omwa binywe ebi n’eryongera athi: ‘Neryo abo Nyamuhanga abirimathania haghuma, sihabye mundu oyukaghabulhabo.’ (Enzuko 2:24; Matayo 19:3-6) Busana n’ekyo, Yehova na Yesu bakalhangira obutheke ng’endegheka ey’omughulhu muuli  eyikathwika omughuma w’okw’ibo inianalyaholha. (1 Abanya Korinto 7:39) Kundi obutheke ni ndegheka eyibuyirire, erikomolha siritholere likathwalhwa ng’omwatsi w’amasatha. Erithwalira haghuma, Yehova akapona erikomolha erithaseghemere okwa Masako.—Malaki 2:15, 16.

Erisighikira n’Amasako, ni kyahi ekyangaleka omundu iniako­molha? Omwa kwenene, Yehova aponire obusingiri n’o­buraghane. (Enzuko 39:9; 2 Samweli 11:26, 27; Esyonyimbo 51:4) Kwenene, akalhangira obusingiri ng’ekibi ekikalire kutsibu ekyangaleka ihabya erikomolhana. (Eribana omwatsi owahambire okwa busingiri, lebaya Esura 9, akatsweka 7.) Omughuma w’okw’abathahenie amakolha obusingiri, Yehova akaha oyuthalya bukolha y’ehamuli ey’erithwamu ng’akendi sighalha iniane bughuma n’oyulya bukolha kutse ng’akendi mukomolha. (Matayo 19:9) Busana n’ekyo, oyuthalya kolha obusingiri amathwamu erikomolha, aho akabya isyathakolha ekikaponesaya Yehova. Kandi n’ekithunga ky’Ekikrisitayo sikirihira omwa mundu wosi-wosi mw’omuhwa ow’erikomolha. Eryongera okw’ekyo, eyindi mibere yangana leka oyuthalya kolha obusingiri iniabya iniane n’oyulya bukolha, kwilhabirirya amabya iniangana yisubamu. Nomwabine, abawithe esyonzumwa esiseghemere okwa Masako esyangaleka ibakomolha batholere ibayithwiramu n’eriligha ekyosi-kyosi ekyanga lhwiririramu.—Abanya Galatia 6:5.

Omwa yindi mibere mirebe eyikalire, abandi Bakristayo babirithwamu erilhua okw’abanze babu kutse erikomolha nomwakine indi omughuma w’okw’ibo syathasingira. Omwa mibere ng’eyi, e Biblia yikahana yithi, oyukalhuamu ‘isiasyahikibawa kutse isyasangana’ n’iba wiwe kutse mukali wiwe. (1 Abanya Korinto 7:11) Omukristayo ng’oyu syatholere akathasyathahya kutse erithasyathahibwa. (Matayo 5:32) Thulebaye emyatsi mike eyabirileka abandi ibathwamu erilhuamu.

Erithendi sighika eka yawu omw’ikighenderera. Ab’eka yawu banganabya isibawithe okuki, isibawithe n’ebindu ebikayithaghisibawa omwa ngebe, kundi iwe ng’omulhume wukaghana eribahabyo, nomwakine indi wangana thoka erikolha ekyo. E Biblia yikabugha yithi: ‘Omundu amathendi lembera ab’enyumba yiwe, omundu oyo abirighana ekisomo kandi ni mubi kwilhaba oyuthikirirye.’ (1 Timoteo 5:8) Omulhume ng’oyu amaghana erihindulha emibere yiwe, omukali iniangana thwamu eritheya engebe yiwe n’ey’abaana biwe  omw’isondekania ebaruha y’omwa b’ebilhaghiro eyikamulighira erilhuamu. Okwa lhundi lhuhandi, abasyakulhu b’ekithunga batholere ibalebya ndeke nga nina kwenene indi Omukristayo oyu akaghana eriha ab’eka yiwe b’ebiyithawa. Omundu erithendi tsomana ab’eka yiwe kyangana leka iniahighithwa omwa kithunga.

Eriaghalibwa kutsibu kinyamubiri. Omwanze omutsibu angana kolha omwa mibere ey’obwithi ikyaleka engebe ey’owundi iyabya omw’akabi. Neryo oyukaghalhaya owundi oyu amabya ini Mukristayo, abasyakulhu b’ekithunga batholere ibalebya omwatsi oyu nga nina kwenene. Erihithana erikalire kutse omubere w’obwithi byangana leka omundu iniahighithwa omwa kithunga.—Abanya Galatia 5:19-21.

Obunyakirimu bwamabya omwa kabi. Omulhume kutse omukali anganabera erilengesya erikulemesya erikwama eriramya ery’ekwenene kutse iniangana bera erikukaka erithwa ebihano bya Nyamuhanga omwa syonzira ndebe. Omwa mibere ng’eyi, oyukalemesibawa atholere iniathwamu erilebya erisondekania ebaruha omwa bilhaghiro eyikamulighira erilhuamu nga yanganabya nzira eyanga leka ‘iniakenga Nyamuhanga kwilhaba abandu.’—Emibiri 5:29.

Omwa myatsi eya thwamabiri kaniako eyi eyiri mw’emibere eyikalire, omundu syatholere akahathikana oyulya kolhawa nabi athi alhuemu kutse syalhuemu. Nomwakine indi Abakristayo abakulire bunyakirimu kutse abasyakulhu bangana wathikya kutse ibaha erihano eriseghemere okwa Biblia, sibanga minya emyatsi yosi eyihambire okwa mulhume na mukali wiwe. Yehova musa yuwanga minyayo. Omwa kwenene, omukali Omukristayo iniakendibya isyasikirye Nyamuhanga kutse endegheka y’obutheke amabugha n’ebitsibu ebitheho akanza erilhuamu kutse erighabulhana. Ebyosi ebya wukanza erikolha omwa bubiso-biso busana n’erianza erighabulhana, Yehova anabyasi, nomuwanga bibisirira. Omwa kwenene, ‘ebyosi bisanzukere, kandi biminyikere omwa meso wa Nyamuhanga. Kandi thwasya yikangania okw’iyo.’ (Abaebrania 4:13) Aliriryo ebitsibu ebikalire ng’ebi byamalholha embere, omundu isyaswekera Omukristayo oyuwanga thwamu erilhuamu, amabya isyakiwithe kindi ky’erikolha. Erighunzerera, ‘ithwe abosi thwasyahangana embere w’ekithumbi ky’eritswera kya Nyamuhanga.’—Abanya Roma 14:10-12.