Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 EKITSWEKA 8

Olhuholho Lhwa Yesu Lhwanga Kughasira Lhuthi?

Olhuholho Lhwa Yesu Lhwanga Kughasira Lhuthi?

Yesu mwaholha nuku thwanga syabana engebe. Yoane 3:16

Habere habwa biro bisathu Yesu aliholire, abakali balebe mubahika okw’isinda yiwe n’eryeya isimuliki. Yehova asangawa iniabirilhubukya Yesu.

Enyuma waho Yesu mwabuthukira abakwenda biwe.

Yehova abya iniabirilhubukya Yesu ng’ekihangikwa ky’ekirimu eky’obuthoki ekithe kyanga holha nahake. Abigha biwe mubamulhangira akaghenda elhubulha.

 Nyamuhanga mwalhubukya Yesu n’erimuyira mw’Omwami ow’Obwami bwa Nyamuhanga. Danieli 7:13, 14

Yesu mwahayo engebe yiwe ng’embanulho busana n’abandu. (Matayo 20:28) Busana n’embanulho eyo, Nyamuhanga akaleka ikya thokekana okw’ithwe erisyabyaho kera na kera.

Yehova mwasombolha Yesu ng’Omwami erithabalha ekihugho. Akendi syathabalha haghuma n’abathaleghulha 144,000 abakalhubukibawa erighenda elhubulha. Yesu n’abandu 144,000 b’abakakolha obuthabali obuthunganene obw’elhubulha—Obwami bwa Nyamuhanga.Eribisulirwa 14:1-3.

Obwami bwa Nyamuhanga bukendi syakolha ekihugho mwa paradiso. Esyonyuhi, erithwa ebihano, obusama, n’enzalha sibyendi syaswabyaho. Abandu bakendi syabana etseme kundu.Esyonyimbo 145:16.