Yehova mwaha Adamu na Eva b’ebindu bingyi ebibuya. Enzuko 1:28

Yehova mwahangika omukali w’erimbere, Eva, neryo amamuhererya Adamu eribya mukali wiwe.Enzuko 2:21, 22.

Yehova mwabaha amalengekania n’emibiri eyihikene.

Eririma lye Edeni bwabya bwikalho bwabu obwe Paradiso—obwikalho obuwene kutsibu obwabya mw’esyonyusi n’emithi y’ebighuma n’ebisoro.

 Nyamuhanga mwabugha athi isibalya okwa bighuma eby’omuthi mughuma. Enzuko 2:16, 17

Yehova mwakania nabu; mwabakangirirya. Ku bamwowa bangabere okwa kihugho kwa kera na kera omwa Paradiso.

Omughuma w’okw’abamalaika mwayisamambulha oku Nyamuhanga. Omumalaika omubi oyo ni Sitani Diabolo.

Yehova mwakangania Adamu na Eva b’omuthi omw’irima n’eribabwira athi bamalya okwa bighuma byagho, ibakendi holha.

Sitani mwathanza Adamu na Eva bakakenga Yehova. Neryo mwakolesya enzoka eribwira Eva athi amalya okwa kighuma eky’omuthi oyo, isyanga holha, aliriryo iniakendibya nga Nyamuhanga. Omwa kwenene, aya abya mabehi.Enzuko 3:1-5.