Ghenda ahali omwatsi

Kwenene Abaholi Bangana Thasyabyaho?

Kwenene Abaholi Bangana Thasyabyaho?

Mbwino wangana bugha wuthi . . .

  • ee?

  • eyihi?

  • obundi?

 EKYA BIBLIA YIKABUGHA

‘Hasyabya erilhubuka.’Emibiri 24:15, e Biblia eye Kinandi eya 1980.

OMUGHASO W’ERIKIRIRYA EKI

Kikaleka ithwasika omughulhu abanze bethu bakaholha.2 Abanya Korinto 1:3, 4.

Sithulithasyubaha olhuholho.Abaebrania 2:15.

Amaha aw’erisyangirira abanze bethu ababiriholha akaghuma.Yoane 5:28, 29.

 THWANGANA LIGHA EBYA BIBLIA YAMABUGHA EBI?

Ee, habw’esyonzumwa ng’isathu:

  • Nyamuhanga ya Muhangiki w’engebe. E Biblia yikabugha yithi Yehova Nyamuhanga ya “nzuko y’engebe.” (Esyonyimbo 36:9; Emibiri 17:24, 25) Oyuwaha ebihangikwa byosi by’engebe syangalemwa erisubya uyuholire.

  • Kera, Nyamuhanga mwanalhubukya abandu. Mirundi munani, e Biblia yikakanaya okw’ilhubukibwa ly’abalere, abakulhu, abalhume, n’abakali. Abandi mubaholha habwa kathambi kake, aliriryo oghundi abya iniamaghunza biro bbini omw’isinda!Yoane 11:39-44.

  • Nyamuhanga akendi kikolha kandi. Yehova aponire olhuholho; akalhulhangira ng’enzighu. (1 Abanya Korinto 15:26) Alindirire kutsibu erisyathoghothya enzighu eyo n’erighunzaho olhuholho omw’ilhubukya abandu. Anzire kutsibu erilhubukya abosi abo akibuka n’erithasyabikalya okwa kihugho kandi.Yobu 14:14, 15.

 EKY’ERITHASYA LENGEKANIAKO

Busana naki thukakekelhuha n’eriholha?

E Biblia yikasubiraya okwa kibulyo ekyo omwa ENZUKO 3:17-19 na ABANYA ROMA 5:12.