Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 115

E Paradiso Nyihya-Nyihya Okwa Kihugho

E Paradiso Nyihya-Nyihya Okwa Kihugho

THASAMALIRA emithi emiri-miri erya, ebimole ebyuwene n’ebithwa biri-biri. Hano si habuya? Thasamalira engabi ngokwa yikalira omwa byalha eby’omulhwana mulere. Kandi thasamalira esyandale n’esyasabayiri ngokwa si n’imene omwa lhulisiryo. Siwanganzire erikalha omwa nyumba eyiri omwa kitsweka ekiri ng’eki?

Nyamuhanga anzire iwabyaho kera na kera okwa kihugho omwa paradiso. Kandi syanzire wukabana erilhumwa lyosi n’obulhumi obw’abandu bakabana munabwire. Eri ly’erilhagha lye Biblia okw’abo abakendi sy’ikalha omwa paradiso enyihya-nyihya: ‘Nyamuhanga asyabya haghuma nabu. Sihendi syaswabya olhuholho kutse eririra kutse eriaghalhwa. Emyatsi y’erimbere yabiri lenga.’

Yesu akendi syalhangira athi embinduka embuya eyi yika bererera. Wunasi nga ni mughulhu wahi? Inga, y’enyuma w’eribirilhusya omwa kihugho mw’obubi bwosi n’abandu babi. Wibuke, omughulhu Yesu abya okwa kihugho mwalhamya abandu abawithe amalhwere owali mulingo-mulingo, kandi nibya mwalhubukya abandu erilhua omw’abaholi. Yesu akolha eki erikangania eky’angakolire okwa kihugho kyosi omughulhu angabere Mwami w’obwami bwa Nyamuhanga.

Thakwama kyalengekania ngokwa paradiso nyihya-nyihya okwa kihugho ngokwa yikendi syuwana! Yesu, haghuma n’abaghuma okw’abo abakasombolha, bakendi syabya ibakathabalira elhubulha. Abathabali aba bakendi syatsomana obuli mundu wosi okwa kihugho n’erilhangira bathi batsemire. Leka thulebaye ekya thutholere ithwakolha erilhangira thuthi Nyamuhanga akendisya thuha engebe y’erikotha omwa paradiso yiwe nyihya-nyihya.