Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

 OLHUGHANO 109

Petero Akabalhamira Kornelio

Petero Akabalhamira Kornelio

OLYA oyuwimene halya yo mukwenda Petero, n’abali enyuma siwe ni baghuma b’okw’abanywani biwe. Ibbwa busana naki omulhume akunamira Petero? Anatholere erikolha athya? Wunasi nga nindi?

Omulhume ni Kornelio. Ni mukulhu w’amahe we Roma. Kornelio syasi Petero, aliriryo mubamubwira bathi amukokaye omwa nyumba yiwe. Leka thulebaye eki nga kyasa kithi.

Abakwenda ba Yesu ab’erimbere babya Bayuda, aliriryo Kornelio si Muyuda. Aliriryo anzire Nyamuhanga, akamusaba, n’erikolha abandu b’ebindu bingi eby’olhukeri. Erigholho-gholho ighuma malaika akamubuthukira n’eribugha athi: ‘Nyamuhanga abirikutsemera kandi akaya subiraya emisabe yawu. Wuthume abalhume banga kulethera omulhume oyukahulhawa mwa Petero. Ikire e Yopa omwa nyumba ya Simoni, oyuw’ikere hakuhi n’engetse.’

Neryo-neryo Kornelio akathuma abalhume eriyarondya Petero. Engyakya eyakwamako, abalhume bakabya bakayahika hakuhi ne Yopa, Petero ane okwa enyumba ya Simoni kw’endatha. Eyo Nyamuhanga akaleka Petero inyalengekania athi amalhangira olhukimba lhukalhwa elhubulha. Omwa lhukimba muli emihanda yosi y’ebisoro. Erikwamana n’ebiraghiro bya Nyamuhanga ebisoro ebi si byabya byuwene erilibwa, aliriryo omulenge akabugha athi: ‘Hangana, Petero. Wukere n’erirya.’

Petero akasubiraya athi: ‘Eyihi! Sindi na thalya ebithuwene.’ Aliriryo omulenge akabwira Petero athi: ‘Ebyo Nyamuhanga abirierya lino, isiwasyahulhabyo mwa bithabuyirire.’ Eki kikabya mirundi isathu. Petero akabya akina hanga-hangaya eki nga kikamanyisaya ki, abalhume ba Kornelio bakahika okwa nyumba n’eribulya ya Petero ng’alihayi.

Petero akalhua okwa nyumba kw’endatha n’eribugha athi: ‘Ningye omulhume oyo mukasonda. Ekikabaletha niki?’ Abalhume bakabya basoborera bathi malaika mwakabwira Kornelio akokaye Petero omwa nyumba yiwe, Petero akaligha erighenda haghuma nabu. Ekindi kiro ekikakwamako, Petero n’abanywani bakaghenda eriya balhamira Kornelio e Kaisaria.

Kornelio abirihindania haghuma abahughu n’abanywani biwe. Petero akabya asa, Kornelio akamuthangirira. Akawa ahisi n’eryunamira okwa bisandu bya Petero, ngokwa wamalhangira hano. Aliriryo Petero akabugha athi: ‘Hangana; ingye naghe indi mundu.’ Kwenene, e Biblia yikanganaya yithi sikihikire eryunamira omundu n’erimuramya. Thutholere ithwaramya Yehova musa.

Neryo Petero akatsuka erikangirirya abahindene. Petero akabugha athi: ‘N’amalhangira indi Nyamuhanga akaligha abosi abakanza erimukolera.’ Kandi akabya akina kanaya, Nyamuhanga akathuma omulimu abuyirire, n’abandu bakatsuka eribugha omwa mibughe mingi. Kino kikaswekaya abigha Abayuda abasa haghuma na Petero, kusangwa byabya bakalengekania bathi Nyamuhanga anzire Abayuda basa. Neryo eki kikabakangiriraya kithi Nyamuhanga syali samalira abandu ab’ekihanda kighuma nga kyakisingire kutse nga ky’eky’omubongo oku Nyamuhanga kwilhaba abandu eb’ekindi kihanda. Eki sikindu kibuya ithwe abosi eribuka?