Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

 OLHUGHANO 111

Omulhwana Oyuwaghotsera

Omulhwana Oyuwaghotsera

IYO! IYO! Niki ekiri hano? Omulhwana oyukesirye okwa kithaka anahuthere kutsibu? Lebaya! omughuma okw’abalhume abakahulhuka omwa nyumba ni Paulo! Wanamalhangira na Timoteo yoho? Omulhwana oyu mwakathogha omw’idirisa?

Eee, ekyo kyakyabya kyabere. Paulo abya akakanirya abigha hano e Troa. Abya asi athi syendithasya balholhako ahabw’obuthuku buli kusangwa abya w’erihamba elyathu ekindi kiro. Busana n’ekyo mwalholha embere n’omukania erihika omwa kathi k’erithumbi.

Omulhwana ono oyukahulhawa mwa Eutiko, aby’ikere okw’idirisa, neryo mwakwa othulho. Mwasunukalha, athogha erilhua omw’idirisa, ery’enyumba ey’esyakayina isathu erihika okwa kithaka kw’ahisi! Neryo wanganalhangira ekikaleka abandu ibabya n’engitsi. Abalhume bakabya basumba omulhwana, ekya balhwe bakalengekania kye kyanabiribya. Abiriholha!

Paulo akabya alhangira athi omulhwana abiriholha, mwa muthulhamako n’erimukumbathira. Neryo akabugha athi: ‘Simukwe engitsi. Ane ndeke!’ Kandi aneho! Ni kithiko-thiko! Paulo amabiri musubya! Endeko yikabya n’ebitsange.

Neryo abosi kandi bakahethukira omwa kayina mw’endatha n’erirya ebyalha. Paulo akalholha embere n’omukania erihika omwa ngyakya. Aliriryo wangana minya ndeke-ndeke wuthi Eutiko syali thasyaghotsera kandi! Neryo Paulo na Timoteo n’abandi abakaghenda haghuma nabu bak’ingira omwa lyathu. Wunasi eya bakaya?

Paulo ali okw’ighunzerera olhughendo lhwiwe olhwa kasathu olhw’erithulhughania engulhu, kandi ali okwanzira ey’erisuba eka. Okwa lhughendo lhuno Paulo abya inyabirighunza omwa muyi we Efeso musa mw’ebirimo bisathu. Neryo olhu nibya ni lhughendu lhuli kwilhaba n’olhughendo lhwiwe olhwa kabiri

Akabya abirilhua e Troa, e lyathu likaghoba e Mileto ahabw’akathuku kake. Kusangwa Efeso ni lhughendo olhwe sya mayiro nge, Paulo akathumira okw’abasyakulhu ab’omwa kithunga eryasa e Mileto, anga kania nabu omurundi ow’erighunzerera. Enyuma waho, obuthuku obw’elyathu erighenda bukabya bwahika, ka bakabya n’obulighe bakalhangira Paulo akaghenda!

Erighunzerera elyathu likasuba e Kaisaria. Paulo akabya anikere hano omwa nyumba ey’omw’igha Filipo, omuminyereri Agabo akamukunga. Akabugha athi Paulo akendi bohwa akahika e Yerusalemu. Kandi omwa kwenene, eki kya kikabya. Neryo, akabya abiribohwa ahabw’ebirimo bibiri e Kaisaria, Paulo akathumawa e Roma eriyathongana embere sy’omuthabali we Roma Kaisari. Leka thulebaye ekika banika okwa lhughendu lhw’eriya e Roma.