Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 66

Yezebeli​—Omwami-kali Mubi

Yezebeli​—Omwami-kali Mubi

OMWAMI Yeroboamu akabya abiriholha, buli mwami oyukathabalha obwami bwe Israeli obw’endatha obw’ebithunga 10 ni mubi. Omwami Ahabu ya mubi erilenga abosi. Wunasi nga ni busana naki? Enzumwa ngulhu kutsibu ni mukali wiwe, Omukama-kali Yezebeli omubi.

Yezebeli si mukali mu Israeli. Ni mwali w’omwami we Sidoni. Akaramaya Baali nyamuhanga w’amabehi, kandi akaleka Ahabu n’Abaisraeli bangi nabu ibaramya Baali. Yezebeli aponire Yehova kandi ak’itha abangi okw’abaminyereri biwe. Abandi bakabisama omwa myangalhu balik’ithibwa. Yezebeli akabya amaronda kindu kyosi-kyosi, inyakendi itha n’omundu anamatha kibana.

Kiro kighuma Omwami Ahabu akasusumana kutsibu. Neryo Yezebeli akamubulhaya athi: ‘Busana naki wususumene munabwire?’

Ahabu akasubiraya athi: ‘Ni busana n’ekya Naboti ambwire. Indwe nganzire erighulha eririma liwe ery’emizabibu. Aliriryo amambwira athi sinangalighulha.’

Yezebeli akamubwira athi: ‘Leka eritsomana, ngendi kubaniralyo.’

Neryo Yezebeli akasakangira esyanyawaliho sy’abakama b’omuyi ey’omulhume ono Naboti ikere. Akababwira athi: ‘Murondaye abalhume bathya-bathya babughe bathi Naboti abiritsuma Nyamuhanga n’omwami. Neryo muthwale Naboti y’eyihya y’omuyi mumwithe omwa mabwe ahole.’

Yezebeli anamabya abiriminya athi Naboti abiriholha, akabwira Ahabu athi: ‘Lino ghenda wimaye eririma liwe ery’emizabibu.’ Siwuli ikiriraya wuthi Yezebeli atholere erisuyirwa busana n’erikolha ekindu kibi eki?

Omughulhu akahika, Yehova akathuma omulhume Yehu erimusuyira. Yezebeli akabya owa ambu Yehu anemwasa, akapamba ameso iwe n’erilengaho eriyisugha alhangirike ndeke. Aliriryo Yehu akabya asa n’erilhangira Yezebeli y’omw’idirisa, akabirikira okw’abalhume b’omwa kikali athi: ‘Mumughuse ahisi!’ Abalhume bakowa, ngokwa wanamalhangira omwa kisasani. Bakamughusa ahisi, n’eriholeraho. Eyi y’enduli ey’Omwami-kali mubi Yezebeli.