Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 68

Abalhwana Babiri Abakasuba

Abalhwana Babiri Abakasuba

WULYAHOLHA, mama wawu anga yowa athi wulyathasyasuba okwa ngebe? Angabya n’obutseme bungi! Aliriryo omundu oyuwabiri holha angana thasyasuba okwa ngebe kandi? Kine kyathabyaho?

Thathungerera omulhume hano, n’omukali n’omulhwana mulere. Omulhume y’omuminyereri Eliya. Omukali ni mukwakali ow’omwa muyi owe Zarefati, n’omulhwana ni mughalha wiwe. Neryo ibbwa, kiro kighuma omulhwana akalhwalha. Akaghenda akathoha n’erighunzerera akaholha. Eliya neryo akabwira omukali athi: ‘Nyihe omulhwana.’

Eliya akathwalha omwana oyuholire omwa kisenge eky’eyighulhu n’erimulhalya okwa ngyingo. Neryo akasaba athi: ‘Eee Yehova, leka omulhwana asube kandi.’ Neryo omulhwana akatsuka erihumulha! Neryo enyuma w’ekyo, Eliya akamusubaya eyikwa erilhua omwa kisenge ky’endatha, n’eribwira omukali athi: ‘Lebaya, mughalha wawu abiri suba!’ Kyakilekire mama wiwe inyabya n’obutseme.

N’owundi muminyereri mukulhu wa Yehova akahulhawa mwa Elisa. Akakolha nga muwathikya wa Eliya. Aliriryo omughulhu akahika, Yehova akakolesaya Elisa nayu erikolha ebithiko-thiko. Kiro kighuma, Elisa akaya okwa muyi owe Sunemu, ey’omukali akamukwira olhukeri. Enyuma waho, omukali ono akabutha omwana ow’obulhume.

Engyakya nguma, omwana inyamabiri kulha, akaya eyiri thatha wiwe inyane omwirima akakolha. Omwa butsumbukirania omulhwana akatsuka erilhaka athi: ‘Omuthwe waghe akalhuma!’ Bamabya babirimuthwalhwa eka, omulhwana akaholha. Bwabya bulighe bungahi oku mama wiwe! Neryo-neryo akaghenda n’eriyarondya Elisa.

Elisa akabya ahika, akaya omwa kisenge ekiri mw’omwana oyuholire. Akasaba Yehova, neryo akathulhama okwa kinda. Lhuba neryo omubiri w’omulhwana akahuha, n’erithwa esyatsihya mirundi irinda. Ni butseme bungahi obwa mama wiwe alinabu omughulhu ak’ingira n’erisanga omulhwana wiwe inyaneho!

Abandu bangi kutsibu babiriholha. Eki kyabirileka amahiika abo n’abanywani babu ibakwa bulighe. Sithuwithe obuthoki obw’erilhubukya abaholi. Aliriryo Yehova abuwithe. Embere, thukendi igha ngokw’akendi syasubya obukekulhu bungi obw’abandu okwa ngebe.