Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Ekitabu Kyaghe Eky’Esyangano sye Biblia

 OLHUGHANO 74

Omulhume Oyuthekwa Buba

Omulhume Oyuthekwa Buba

SAMALIRA abandu abakasekerera omulhwana ono. Wunasi nga nindi? Oyu ni Yeremia. Ni muminyereri wa Nyamuhanga ow’omubongo.

Lhuba Omwami Yosiya akabya abiritsuka eritsandya ebibatsirwe erilhua omwa kihugho, Yehova akabwira Yeremia eribya muminyereri Wiwe. Aliriryo, Yeremia akalengekanaya athi akine mulere kutsibu eribya muminyereri. Aliriryo Yehova akabugha athi akendi muwathikya.

Yeremia akabwira Abaisreali baleke erikolha ebindu bibi. Akabugha athi: ‘Esyonyamuhanga esy’abandu b’ebihanda bakaramaya ni syamabehi.’ Aliriryo omw’omwanya w’eriramya Nyamuhanga Yehova ow’ekwenene Abaisraeli bangi bakathwamu eriramya ebibatsirwe. Yeremia akabya abwira abandu athi Nyamuhanga akendi suyirabo busana n’obubi bwabu, bakakwama ky’erimusekerera.

Ebirimo bikalhaba. Yosiya akaholha, n’emikera isathu yikabya yalhaba mughalha wiwe Yehoyakimu akabya mwami. Yeremia akalholha embere n’eribwira abandu athi: ‘Yerusalemu yikendi thoghothibwa mwamathendi bindulha esyanzira syenyu nyibi.’ Abahereri bakahamba Yeremia n’erilhaka bathi: ‘Wutholere iwakwa busana n’eribugha ebindu ng’ebi.’ Neryo bakabwira abathabali be Israeli bathi: ‘Yeremia atholere inyakwa, kusangwa abirikania nabi okwa muyi wethu.’

Hathya Yeremia akendi kolha ki? Syakwire buba! Akabwira abosi athi: ‘Yehova anyithumire ngababwire ebinywe bino. Mwamathendi bindulha emibere yenyu, Yehova akendi thoghothya e Yerusalemu. Aliriryo muminye eki: Mwamanyitha, imukendibya imwam’itha omundu oyuthe kwa lhubanza.’

Abathabali bakalhwika Yeremia, aliriryo Abaisraeli sibatha bindulha emibere yabu. Enyuma waho, Nebukadeneza, omwami we Babiloni, akasa n’erilhwa ne Yerusalemu. Erighunzerera Nebukadeneza akayira Abaisraeli mwa bakobe biwe. Akathwalha esyankumi nyingi sy’abandu e Babiloni. Thalengekania nga kyangabya kithi erileka abandu b’ehandi erikwiha ewenyu n’erikuthwalha omwa kindi kihugho!