Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 50

Abakali Babiri Esyambangi

Abakali Babiri Esyambangi

ABAISRAELI bakabya bawa omwa butsibu, bakalhakira Yehova. Yehova akabasubiraya omw’ibaha abasondoli esyambangi eribawathikya. E Biblia yikahulha abasondoli aba mw’abatsweri. Yosua yuwabya mutsweri w’erimbere, n’abandi ab’okw’abatsweri enyuma siwe babya bakahulhwa mwa Otinieli, Ehudi na Samugari. Aliriryo ibbwa abandu babiri okw’abakawathikaya Israeli ni bakali abakahulhawa mwa Debora na Yaeli.

Debora ni muminyereri ow’obukali. Yehova akamuha emyatsi eyihambire okwa mughulhu owakasa, neryo inyabwira abandu ebyo Yehova akabugha. Debora kandi ni mutsweri. Akikalha omwa ndina y’omuthi w’amabondo omwa kihugho ky’ebithwa, n’abandu bakasa eyali eribana obuwathikya okwa bitsibu byabu.

Okwa buthuku buno Yabini ni mwami we Kanana. Awithe esyagali esyamalhwa 900. Abasirikali biwe bawithe kaghalha kangi kundi Abaisraeli bangi babirikakwa eribya baghombe ba Yabini. Omukulhu w’abasirikali ab’Omwami Yabini akahulhawa mwa Sisera.

Kiro kighuma Debora akathumira Omutsweri Baraka, n’erimubwira athi: ‘Yehova abiribugha athi: “Wuthwale abalhume 10,000 kandi wusondolebo okwa Kithwa Tabora. Eyo ngendi kulethera Sisera. Kandi ngendi kuha erimukinda n’amahe wiwe.”’

Baraka akabwira Debora athi: ‘Ngendi ghenda, nawu wamaghenda naghe.’ Debora akaghenda haghuma nayu, aliriryo akabwira Baraka athi: ‘Siwendibana lhukengerwa olhw’erikinda, kusangwa Yehova akendiha Sisera y’omwa byalha by’omukali.’ N’eki kya kikabya.

Baraka akaghenda eyikwa erilhua okwa Kithwa Tabora eriya sangangana n’abasirikali ba Sisera. Aho n’aho Yehova akaletha eribogha ery’amaghetse, n’abangi ab’okw’abasirikali biwe bakasenda. Aliriryo Sisera akakima okwa gali yiwe n’erithibitha.

Buthuku buke neryo Sisera akahika okwa hema ya Yaeli. Yaeli akamukokaya eringira omwa hema, n’erimuha amathe. Amathe akamwitha othughotseri, neryo akalhuaho inyaghotsera. Neryo Yaeli akimaya engondo ey’ehema n’eritimba y’omwa muthwe w’omulhume mubi oyu. Enyuma waho, Baraka akabya asa, Yaeli akamukangaya Sisera inyabiri holha! Neryo wanganalhangira ebya Debora abugha ngokwa mubya hikerera.

Erighunzerera Omwami Yabini nayu mw’ithwa, n’Abaisraeli bamabana kandi obuholho ahabw’akaghulhu.