Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 OLHUGHANO 15

Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

Mukali wa Loti Mwasamalira Enyuma

LOTI na mukali wiwe mubikalha haghuma na Abrahamu omwa kihugho ekya Kanana. Kiro kighuma Abrahamu mwabugha na Loti athi: ‘Hano sihali kithaka ekikaghunza ebisoro byethu. Nga saba nyithi, thuyighabule. Wamaghenda okwa lhuhandi lhughuma, naghe ngendi ghenda okwa lhundi.’

Loti mwa samalira ekihugho. Mwalhangira ekitsweka ekyuwene eky’omwa kihugho ekyabya n’amaghetse n’omuyonga mungi owuwene busana n’ebisoro biwe. Eki kyabya kitsweka ekye Yorodani. Neryo Loti mwathwalha erihiika liwe n’ebisoro biwe by’eyo. Neryo erighunzerera mubahimba enyumba yabu omwa muyi we Sodomu.

Abandu be Sodomu babya babi kutsibu. Eki mwakithatsemesya Loti, kusangwa abya mundu mubuya. Nyamuhanga nayu mwathatsema. Okw’ighunzerera, Nyamuhanga mwathuma abamalaika babiri bakunge Loti bathi akaya thoghothaya e Sodomo haghuma n’omuyi we Gomora owali hakuhi nayu busana n’obubi bwabu.

Abamalaika mubabwira Loti bathi: ‘Anguha! Thwalha mukali wawu na bali bawu babiri mulhwe hano!’ Loti n’erihiika liwe mubatha anguha, neryo abamalaika muba bahamba okwa byalha n’eribahulhukirya eyihya w’omuyi. Neryo omughuma okwa bamalaika mwabugha athi: ‘Muthibithe mukasyaholha! Simukebere enyuma syenyu. Musaghire okwa bithwa, muka syaheribwa.’

Loti na bali biwe mubowa neryo mubalhua omwa Sodomo. Mubathimana nahake, kandi mubatha samalira enyuma. Aliriryo mukali wa Loti mwathowa. Babere babighenda akaghendo kali erilhua e Sodomo, mwimana n’erikebera enyuma. Neryo mukali wa Loti mwa hinduka ekithwa ky’omunyu. Wunamulhangire omwa kisasani?

Thwangan’igha erisomo eriwene okw’eki. Kika thukanganaya kithi Yehova akalhamaya abaka mwowa, aliriryo abo abathe mwowa basyaherya esyangebe syabu.