Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 20

Akathunga Akakasondolha Kakakolha Kathi Munabwire?

Akathunga Akakasondolha Kakakolha Kathi Munabwire?

Akathunga akakasondolha omwa kighonye ky’erimbere

Erisoma ebaruha eyikalhua okwa kathunga akakasondolha

Omwa kighonye ky’erimbere, abandu bake, ni bugha ambu “abakwenda n’abakulhu” ababya e Yerusalemu, bababya kathunga akakasondolha kandi omwa kithunga ekyosi eky’abahakabibwa, in’ibo bakathwamu okwa myatsi mikulhu-mikulhu. (Emibiri 15:2) Erikania okwa Masako n’erikwama obusondoli bw’omulimu wa Nyamuhanga ibya bikabawathikaya erihika okw’ithwamu eryo. (Emibiri 15:25) Ekyo kya kinemukolhwa namunabwire.

Nyamuhanga akakakolesaya erikolha erisonda liwe. Baghalha bethu abahakabibwa abali okwa Kathunga Akakasondolha bakakwama-kwamanaya Ekinywe kya Nyamuhanga bakathwamu okwa myatsi ey’obunyakirimu kandi ngoku omubiiri wethu atholere erikolhwa. Bakahindana obuli yenga erikania okwa biyithawa by’abalikyethu omwa kihugho kyosi. Ng’omwa kighonye ky’erimbere, bakaha obusondoli obuseghemere okwa Biblia, ng’erikolesya esyobaruha kutse abalebererya abakabunga n’esindi nzira. Eki kikaleka abandu ba Nyamuhanga ibabya n’amalengekania n’emikolere mighuma. (Emibiri 16:4, 5) Akathunga Akakasondolha kakalhangira kathi ebyalya by’obunyakirimu bikatheghekawa, kakahira omwa bosi mw’omuhwa ow’erihira omubiiri w’Obwami w’embere, kandi kakalebereraya omubiiri ow’erisombolha baghalha bethu abakahebawa olhukwamirwa.

Kakakwama obusondoli bw’omulimu wa Nyamuhanga. Akathunga Akakasondolha kakakwama obusondoli bwa Yehova, Omuthabali Mukulhu, na Yesu omuthwe w’ekithunga. (1 Abanya Korinto 11:3; Abanya Efeso 5:23) Abali okwa kathunga aka sibali yilhangira ng’abakulhu b’abandu ba Nyamuhanga. Ibo, haghuma n’abahakabibwa abosi “bakakwama Ekyana ky’Embuli ehosi kikaya.” (Eribisulirwa 14:4) Akathunga Akakasondolha kakasima thukakahira omwa misabe yethu.

  • Ni bahi ababya okwa kathunga akakasondolha omwa kighonye ky’erimbere?

  • Akathunga Akakasondolha munabwire kakasondekanaya kathi obusondoli bwa Nyamuhanga?