Argentina

Sierra Leone

Belgium

Malaysia

Abandu bangyi sibakighenda okwa bisomo byabu kundi sibali banayo obusondoli obwanga bawathikya bunyakirimu. Aliriryo ibbwa, busana naki wutholere iwahindana okwa mihindano ey’Abema ba Yehova? Ni byahi ebya wanga banayo?

Etseme ey’eribya haghuma n’abandu ab’olhwanzo kandi abakatsomana. Omwa kighonye ky’erimbere, Abakrisitayo babya bawithe ebithunga kandi ibakahindana eriramya Nyamuhanga, erisoma amasako, n’erihimbangana. (Abaebrania 10:24, 25) Erihindana n’abandu abahumulikene irikaleka ibayowa ibali n’abanywani babuya—Abakrisitayo balikyabo. (2 Abanya Tesalonika 1:3; 3 Yoane 14) Nethu kwa thukanakolha thuthya, neryo ithwabana etseme ng’eyi.

Wuk’igha ngoku wanga kolesya emisingyi ye Biblia. Ng’abaghombe ba Yehova abakera, abalhume, abakali, n’abaana abosi bakahindana haghuma. Abawithe olhukwamirwa olhw’erikangirirya bakakolesaya e Biblia erithuwathikya eriminya ngoku thwanga kolesya ebihano ebirimu omwa mibere yethu eya buli kiro. (Eryibuka Ebihano 31:12; Nehemia 8:8) Obuli mundu angana sangira omw’ikanirania n’omw’imba, neryo ithwakangania amaha awathuwithe.—Abaebrania 10:23.

Erikirirya lyawu likaghuma. Omukwenda Paulo mwabwira ekighuma ky’okwa bithunga eby’omwa buthuku bwiwe athi: ‘Ngabakwire olhukando olhw’eribalholhako nuku thuthoke erisikania emithima omw’ikirirya lyenyu n’eryaghe.’ (Abanya Roma 1:11, 12) Eribya n’Abakrisitayo balikyethu okwa mihindano mughulhu wosi likaghumaya erikirirya lyethu n’erileka ithwalholha embere ng’Abakrisitayo.

Thukakukokaya okwa mihindano yethu nuku wanga syayilhangirira ebi. Wukendi syathangirirwa ndeke. Siyiri erilhabya akibo.

  • Emihindano yethu ey’ekithunga yikakwama eky’erileberyako kyahi?

  • Erihindana okwa mihindano yethu ey’Ekikrisitayo lyanga thughasira lithi?