Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

E Biblia Yanga Thukangiriryaki?

 ESURA Y’ERIMBERE

Nyamuhanga Nindi?

Nyamuhanga Nindi?

1, 2. Ni bibulyo byahi ebya bandu bakabera eriyibulya?

ABAANA bakabulhaya ebibulyo bingyi. Wangana lengaho eribasoborera, aliwe ibabera eribulya bathi, ‘Busana naki?’ Wukabya wukalengesya eribaha eky’erisubirya, ibangana thasyabulya bathi, ‘Ibbwa busana naki?’

2 Ithwe bosi, abaana n’abakulhu, thukabulhaya. Thukabya ithune muyibulya nga thukend’iryaki kutse eriambalhaki kutse erighulhaki. Kutse ithwabya n’ebibulyo eby’omughaso munene ebihambire okwa ngebe n’obuthuku obukasa. Aliriryo thwamathendi bana eby’erisubirya ebihikire okwa bibulyo ebi, ithwangana lekeraho erisondekania eby’erisubirya.

3. Busana naki abangyi bakayowa bathi sibangabana eby’erisubirya okwa bibulyo byabu eby’omughaso?

3 Mbwino e Biblia yine mw’eby’erisubirya okwa bibulyo ebya thukayibulhaya? Abandi bangana lengekania bathya, aliwe ibayowa bathi e Biblia yikalire kutsibu eriyitheghererya. Ibangana lengekania bathi abasondoli b’amadini babawithe eby’erisubirya. N’abandi ibayowa nga bakendi hemuka bamabugha bathi sibasi eby’erisubirya. Kandi ibbwa iwe?

4, 5. Ni bibulyo byahi ebya wukana yibulhaya? Busana naki wutholere iwalholha embere erisondekania eby’erisubirya?

4 Obundi wunanzire iwabana eby’erisubirya okwa bibulyo nga bino: Ekighendererwa ky’engebe niki? Omundu amaholha akaya hayi? Nyamuhanga asosire athi? Yesu, Omukangirirya nyamurangwa, mwabugha athi: “Mubulhaye, mwasyahebwakyo, musonda-sondaye, neryo mwasyabanakyo; mukongothe oko lhuyi, neryo mwasyakyungulirwalho.” (Matayo 7:7) Isiwalhuhirira wuthe wabana eby’erisubirya ebya wanga yikethera.

 5 Kwenene ‘wamasonda-sondya,’ iwukendi bana eby’erisubirya omwa Biblia. (Emisyo 2:1-5) Eby’erisubirya sibikalire eriyitheghererya. Ebya wuk’igha ibikendi kulethera etseme lino n’amaha awuwene aw’obuthuku obukasa. Thukanaye okwa kibulyo kighuma ekyabirilyambya abandu banene.

MBWINO NYAMUHANGA ANATHUTSOMENE KUTSE SYALIKWA OBULIGHE?

6. Busana naki abandi bakayowa bathi Nyamuhanga syatsomene eriaghalhwa lyabu?

6 Abangyi bakayowa bathi Nyamuhanga syathutsomene. Bakayowa bathi alhue atsomene, ekihugho kyangabere kya mbaghane kutsibu. Ebya thukalhangira ehosi sy’esyonyuhi, eriponangana, n’amalighe. Abandu bakalhwalha, ibaghalhwa, n’eriholha. Neryo abandi ibayibulya bathi, ‘Nyamuhanga alhue athutsomene, syanga kakirye eriaghalhwa lyosi eri?’

7. (a) Abasondoli b’amadini babirileka bathi abandu ibayowa bathi Nyamuhanga syalikwa obulighe? (b) Thukaminya thuthi ngoku Nyamuhanga si w’eritsweba busana n’ebindu bibi ebikabya?

7 Abakangirirya b’amadini bakaleka abandu ibalengekania bathi Nyamuhanga syalikwa obulighe. Hamawa ekitsibu ekikalire, bakabugha bathi n’isonda lya Nyamuhanga. Bathi Nyamuhanga alhue anzire ikyabya. Bakabya bakabugha ekyo, bakabya ibakatsweba Nyamuhanga. Aliriryo e Biblia yikakangiriraya yithi Nyamuhanga yuthelethaho obubi. Yakobo 1:13 hakathubwira hathi Nyamuhanga syalilenga okwa mundu omwa bindu bibi. Hakabugha hathi: “Omundu syabughe omughulhu akalengawako athi, Nyamuhanga yukamulengako. Kusangwa Nyamuhanga syalithoka erilengwako n’ekibi, kandi syalilenga okwa mundu.” Neryo kwesi, nomwakine indi Nyamuhanga syalyakakirya ebindu bibi ebi eribya, yuthe bugha athi bibyeho. (Soma Yobu 34:10-12.) Thuthaha eky’erileberyako.

8, 9. Busana naki si kyangabya ky’amenge nahake eritsweba Nyamuhanga busana n’ebitsibu ebya thukabana? Iha eky’erileberyako.

 8 Thalengekania okwa mulhwana oyun’ikere n’ababuthi biwe eka. Thatha wiwe amwanzire kutsibu kandi abirimukangirirya ngoku angathwamu ndeke. Neryo omulhwana ono iniayisamambulha okwa babuthi biwe n’erilhua eka. Iniayakolha ebindu bibi, neryo iniabana ebitsibu. Iwunemwendi tsweba thatha wiwe busana n’ebyabiribya kundi mwathakakirya omwana wiwe akalhua eka. Eyihi nahake. (Luka 15:11-13) Nga thatha oyo, Nyamuhanga mwathakakirya abandu bakathwamu eriyisamambulha okw’iyo n’erikolha ebindu bibi. Neryo ebindu bibi byamabya, si Nyamuhanga oyuwamaleka ibyabya. Neryo si kyangabya ky’amenge eritsweba Nyamuhanga.

9 Hane enzumwa eyuwene eyikaleka Nyamuhanga iniabya isyalyakakirya ebindu bibi eribya. Omwa Sura 11, wukendi syaminya ekya Biblia yikabugha okw’eki. Aliriryo ekya wutholere iwaminya, Nyamuhanga athwanzire kandi ebitsibu ebya thukabana sithutholere thukamuhingikirabyo. Erithwalira haghuma, n’Iyo musa oyuwanga bighunzaho.Isaya 33:2.

10. Ni kyahi ekyangaleka ithwayikethera ndeke-ndeke ngoku Nyamuhanga akendi syasuba-subania ebyosi eby’abandu babi babiritsandya?

10 Nyamuhanga abuyirire. (Isaya 6:3) Obuli kindu kyosi eky’akakolha ky’erire, kihenirye, kandi kyuwene. Neryo kwesi thutholere ithwamuyikethera. Abandu ibo ku bathe bathya. Ibo bakabya ibanemukolha ebithuwene. Nibya n’abathabali abayisiwa sibawithe obuthoki obw’erisuba-subania ebya bandu babi bakatsandaya. Sihali oyuwithe obuthoki obw’ingene n’obwa Nyamuhanga. Iyo angana bisuba-subania kandi akendi syasuba-subania ebyosi ebya bandu babi babiritsandya. Akendi syaghunzaho obubi bwosi kera na kera.Soma Esyonyimbo 37:9-11.

 NYAMUHANGA AKAYOWA ATHI ABANDU BAKANUBA?

11. Nyamuhanga akayowa athi akalhangira wukaghalhwa?

11 Nyamuhanga akayowa athi akalhangira ebikabya omwa kihugho n’omwa ngebe yawu? E Biblia yikakangiriraya yithi Nyamuhanga “anzire obulingirirania.” (Esyonyimbo 37:28, NW) Kwesi, ebihikire n’ebithahikire bikamuhambako kutsibu. Akapona abandu bakaghalhwa. E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga mwabya ‘n’obulighe omwa muthima wiwe’ omughulhu alhangira obubi ibwabirikanya omwa kihugho omwa buthuku bwa kera. (Enzuko 6:5, 6) Nyamuhanga syali athahinduka. (Malaki 3:6) E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga akutsomene.Soma 1 Petero 5:7.

E Biblia yikakangiriraya yithi Yehova ni Muhangiki w’olhwanzo ow’ebihangikwa byosi

12, 13. (a) Busana naki thukanza abandi n’eribatsomana, kandi thukayowa thuthi busana n’eriaghalhwa eriri omwa kihugho? (b) Ni kyahi ekyangaleka ithwaghumya ngoku Nyamuhanga akendi syaghunzaho eriaghalhwa lyosi?

12 E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga mwathuhangika omwa kisosekanio kiwe. (Enzuko 1:26) Eki kikamanyisaya kithi mwathuhangika ithune n’emibere eyuwene ng’eyiwe. Neryo wamabya iwukana yowa nabi wukalhangira abandu abathe kwa lhubanza bakaghalhwa, wukiminye wuthi Nyamuhanga iyo ibbwa akayowa nabi kutsibu. Thukaminya ekyo kya thuthi?

13 E Biblia yikathukangiriraya yithi “Nyamuhanga ni lhwanzo.” (1 Yoane 4:8) Obuli kindu kyosi ekya Nyamuhanga akakolha akakikolha busana n’olhwanzo. Nethu thukabya n’olhwanzo kundi Nyamuhanga awithe olhwanzo. Thalengekania okwa kino: Wulhue wuwithe obuthoki, iwangana ghunzireho eriaghalhwa lyosi n’obubi obuli omwa kihugho? Iwukendi kolha ekyo kundi wanzire abandu. Kandi ibbwa Nyamuhanga? Iyo awithe obuthoki, kandi kundi athwanzire, akendi syaghunzaho ebyosi ebikathunubaya. Wutholere iwakiminya ngoku obuli mulhaghe owali  okw’itsuka-tsukana ly’ekitabu kino akendi syaberereribwa! Aliriryo, erithoka eriyikethera emilhaghe eyo, wutholere iwaminya bingyi ebihambire oku Nyamuhanga.

NYAMUHANGA ANZIRE IWAMUMINYA

Wamabya iwanzire erinywana omundu, wukamubwira erina lyawu. Nyamuhanga akathubwira erina liwe omwa Biblia

14. Erina lya Nyamuhanga yandi, kandi thukaminya thuthi ngoku thutholere ithwalikolesya?

14 Wamabya iwanzire erinywana omundu, kutsibu-tsibu ni kyahi ekya wukatsuka erimubwira? Erina lyawu. Nyamuhanga anawithe erina? Amadini mangyi akabugha athi erina liwe ya “Nyamuhanga” kutse “Mukama,” aliriryo ayo si mena. Ni bitsumbi nga, “omwami” kutse “prezidenti.” Nyamuhanga abirithubwira ngoku erina liwe ya Yehova. Esyonyimbo 83:18, NW, hakabugha hathi: “Abandu baminye ngoku, iwe wukahulhawa mwa Yehova, n’iwe musa oyuli Endatha Kutsibu okwa kihugho kyosi.” Abahandiki be Biblia mubakolesya erina lya Nyamuhanga emirundi esyongumi n’esyongumi. Yehova anzire iwaminya erina liwe n’erilikolesya. Akakubwira erina liwe nuku wangabya munywani wiwe.

15. Erina Yehova likamanyisayaki?

15 Erina lya Nyamuhanga, Yehova, liwithe ekya likamanyisaya. Likamanyisaya lithi Nyamuhanga akaberereraya ekyosi-kyosi eky’akalhagha n’ekighendererwa  kiwe. Sihali ekyanga mulemesya. Yehova musa yuwangabya n’erina eri. *

16, 17. Ebinywe bino bikamanyisayaki (a) “Omuthoki w’Ebyosi”? (b) “Omwami w’erikotha”? (c) “Omuhangiki”?

16 Ngoku thunalyasoma, Esyonyimbo 83:18, NW hakabugha oku Yehova hathi: “N’iwe musa wuli Endatha Kutsibu okwa kihugho kyosi.” Kandi, Eribisulirwa  15:3 hakabugha hathi: ‘Iwe Mwami Mukulhu Nyamuhanga, Omuthoki w’Ebyosi, emibiiri yawu ni minene-minene, n’ey’eriswekya. Iwe Mwami w’ebihanda, esyonzira syawu sithunganene, kandi ni sy’ekwenene.’ Omu 1 Timoteo 1:17, Yehova akahulhawa mwa ‘Mwami w’erikotha.’ Ekitsumbi “Omuthoki w’Ebyosi” kikamanyisayaki? Kikamanyisaya kithi sihali oyuwithe obuthoki obwingene n’obwa Yehova omwa buhangwa bwosi. Ekitsumbi “Omwami w’erikotha” kikamanyisaya kithi n’iyo musa oyuwabiribya inianeho erilhua kera na kera. Esyonyimbo 90:2 hakasoborera hathi syawithe enzuko kutse omuheryo. Ekyo ka kikaswekaya!

17 Yehova musa ya Muhangiki. Eribisulirwa 4:11 hathi: “Omukama wethu na Nyamuhanga wethu, iwe wutholere eribana olhukengerwa, n’erisikya, n’obuthoki, kusangwa wahangika ebindu ebyosi kandi busana n’erisonda lyawu mubyabyaho kandi mubyahangikwa.” Obuli kindu kyosi ekya wanga lengekaniako, eritsuka okwa bamalaika omwa lhubulha  erihika okwa syongununu esikosulha okwa lhubulha erihika okwa bighuma ebikahetha okwa mithi n’erihika okwa siswe omwa syongetse—Yehova yuwabikolha!

MBWINO WANGANABYA MUNYWANI WA YEHOVA?

18. Busana naki abandi bakayowa bathi sibangabya banywani ba Nyamuhanga? Aliwe e Biblia yikabugha yithiki okw’ekyo?

18 Abandi bakabya bakasoma okwa mibere ya Yehova eyikaswekaya, kikaleka ibubaha n’erilengekania bathi, ‘Nyamuhanga ni w’obuthoki bunene kutsibu, ni w’ekitsumbi kinene, kandi ali haali kutsibu okw’ibo, ekyangaleka inianzomana niki?’ Mbwino Nyamuhanga kw’anzire ithwayowa thuthya? Eyihi nahake. Yehova anzire ithwayithunda hakuhi nayu. E Biblia yikabugha yithi Nyamuhanga “syali haali okw’ithwe okwa buli mundu.” (Emibiri 17:27) Nyamuhanga anzire iwayithunda hakuhi nayu, kandi akalhaghanisaya athi ‘nayu akendi yithunda hakuhi nawu.’Yakobo 4:8.

19. (a) Wangabya wuthi munywani wa Nyamuhanga? (b) Okwa mibere ya Yehova, ni wahi ow’akakutsemesaya?

19 Wangabya wuthi munywani wa Nyamuhanga? Yesu mwabugha athi: “Neryo eyi ni ngebe y’erikotha, abandu bakuminye, iwe Nyamuhanga mughuma w’ekwenene, n’eriminya Yesu Kristo, oyo wathuma.” (Yoane 17:3) Lholha embere erigha, neryo wukendi thoka eriminya Yehova na Yesu. Eki kikendi syaleka iwabana engebe y’erikotha. Ng’eky’erileberyako, thwabir’igha ngoku “Nyamuhanga ni lhwanzo.” (1 Yoane 4:16) Aliwe anawithe n’eyindi mibere mingyi eyuwene. E Biblia yikabugha yithi Yehova ni “Nyamuhanga oyo woswire n’erighanyira n’ow’olhukogho, sianguhire okw’ihithana, oyo woswire n’obwenge bw’olhwanzo n’omwatsi w’ekwenene.” (Eriluayo 34:6) Yehova ni ‘mubuya, kandi akabuyira.’ (Esyonyimbo 86:5) Nyamuhanga akayitsingirira kandi syalileghulha. (2 Petero 3:9; 1 Abanya Korinto 1:9) Wukendibya wunemusoma e Biblia, wukendi minya bingyi ebihambire okwa mibere yiwe eyuwenenga.

20-22. (a) Nyamuhanga oyo thuthe thwanga lhangira, thwanga yithunda thuthi hakuhi nayu? (b) Ni kyahi ekya wutholere iwakolha abandi bamanza erikukakirya erigha e Biblia?

 20 Wanga yithunda wuthi hakuhi na Nyamuhanga oyo wuthe wangalhangira? (Yoane 1:18; 4:24; 1 Timoteo 1:17) Wukabya wukasoma oku Yehova omwa Biblia, wukathoka erimuminya ng’Omundu. (Esyonyimbo 27:4; Abanya Roma 1:20) Wukendibya wunemw’igha oku Yehova, wukendi ongera erimwanza n’eryongera eriyithunda hakuhi nayu.

Thatha akanza abaana biwe, aliwe Thatha wethu w’elhubulha athwanzire kwilhaba naho

21 Wukendi thoka eriyitheghererya ngoku Yehova ni Thatha wethu. (Matayo 6:9) Mwathuha engebe, kandi anzire ithwatsemera ndeke engebe eyo. Ekyo kya thatha wosi-wosi ow’olhwanzo anga sunzira abaana biwe. (Esyonyimbo 36:9) E Biblia yikakangiriraya yithi wanganabya munywani wa Yehova. (Yakobo 2:23) Thalengekania okw’ekyo. Yehova, Omuhangiki w’ebihangikwa byosi, anzire iwabya munywani wiwe!

22 Abandi bangananza bathi wuleke erigha e Biblia. Bangan’ubaha bathi wukendi hindulha edini yawu. Aliriryo isiwalighira omundu wosi-wosi akakukakirya okw’ibya munywani wa Yehova. Ya munywani mubuyanga oyo wangabya nayu.

23, 24. (a) Busana naki wutholere iwalholha embere eribulya? (b) Esura eyikwamireko yikendi kania okuki?

23 Wunemw’igha e Biblia, hakendibya emyatsi eya wuthendi yitheghererya okw’itsuka. Isi wakw’isoni eribulya kutse erisaba obuwathikya. Yesu mwabugha athi ambi ithwa yikehya, ng’abaana balere. (Matayo 18:2-4) Kandi ni kwenene abaana bakabulhaya kutsibu. Nyamuhanga anzire iwabana eby’erisubirya. Neryo igha e Biblia ya ndeke nuku wanga kakasya ngoku ebya wuk’igha y’ekwenene.Soma Emibiri 17:11.

24 Enzira eyuwene ey’erigha oku Yehova ly’erigha e Biblia. Omwa sura eyikakwamako, thukendi syaminya ekikaleka e Biblia ikyabya ini kitabu ky’embaghane kutsibu okwa bindi bitabu.

^ enu. 15 E Biblia yawu yamabya isiyiri mw’erina Yehova kutse iwanzire eriminya bingyi erina lya Nyamuhanga eryo nga likamanyisayaki kandi nga lyanga sobolhwa lithi, kisi lebaya Endomeko 1.