Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga!

 ERISOMO 12

Wanga Yithunda Wuthi Hakuhi na Nyamuhanga?

Wanga Yithunda Wuthi Hakuhi na Nyamuhanga?

1. Nyamuhanga akanahulikirira emisabe yosi-yosi?

Nyamuhanga akanza abandu b’ebihanda byosi bayithunde hakuhi nayu omw’isaba. (Esyonyimbo 65:2) Nomwabine, syalihulikirira kutse erisubirya emisabe yosi. Ng’eky’erileberyako, syalihulikirira emisabe ey’omulhume oyukanubaya mukali wiwe. (1 Petero 3:7) N’omughulhu Abaisraeli balholha embere erikolha amalholho, Nyamuhanga mwaghana erihulikirira emisabe yabu. Kwesi, omusabe ni lhusunzo. Nomwabine bithya, Nyamuhanga akahulikirira n’emisabe y’omundu oyuwabirihalya kutsibu amayisubamu.Soma Isaya 1:15; 55:7.

2. Thutholere ithwasaba thuthi?

Omundu oyukasaba akabya iniakaramaya. Busana n’ekyo, thutholere ithwasaba Omuhangiki wethu, Yehova musa. (Matayo 4:10; 6:9) Kandi, kundi sithuhikene, thutholere ithwasaba erilhaba omwa lina lya Yesu kundi mwaholha busana n’ebibi byethu. (Yoane 14:6) Yehova syalianza thukasubirira omwa misabe eyathuhambire omwa muthwe kutse eyihandikire. Anzire ithwasaba ebikalhua omwa muthima wethu.Soma Matayo 6:7; Abanya Filipi 4:6, 7.

Nibya thwamasaba omwa bukuthu, Omuhangiki wethu akathwowa. (1 Samweli 1:12, 13) Anzire ithwamusaba okwa ndambi yosi-yosi, obundi omwa ngyakya thukatsuka emibiiri yethu kandi thukahinda ekiro, thukalya, n’omughulhu thukabana ebitsibu.Soma Esyonyimbo 55:22; Matayo 15:36.

3. Busana naki Abakrisitayo bakahindana haghuma?

Sikyolho eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga kundi thwikere omw’abandu abathikirirye n’abakaghanaya omulhaghe  wa Nyamuhanga ow’obuholho okwa kihugho. (2 Timoteo 3:1, 4; 2 Petero 3:3, 13) Busana n’ekyo, thukanza ithwabya haghuma n’abalikyethu abakathuhimba.Soma Abaebrania 10:24, 25.

Eribya haghuma n’abandu abanzire Nyamuhanga kikathuwathikaya eriyithunda hakuhi nayu. Emihindano y’Abema ba Yehova yikathuha akaghisa ak’erighasirwa omw’ikirirya ly’abandi.Soma Abanya Roma 1:11, 12.

4. Wanga yithunda wuthi hakuhi na Nyamuhanga?

Wangana yithunda hakuhi na Yehova omw’ighanirya okwa bya wuk’igha omwa Kinywe kiwe. Lengekanaya okwa mibiiri yiwe, erihabulha liwe, n’emilhaghe yiwe. Erisaba n’erighanirya bikaleka ithwa yitheghererya olhwanzo n’amenge wa Nyamuhanga.Soma Yosua 1:8; Esyonyimbo 1:1-3.

Ekyanga kuwathikya eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga ly’erimuyikethera n’erimwikirirya. Aliriryo erikirirya liri ng’ekindu ekikahumulha ekikayithagha ebyalya. Wutholere iwabera erilisya erikirirya lyawu omw’ighanirya okwa syonzumwa esikaleka iwabya n’erikirirya ng’eryo.Soma Matayo 4:4; Abaebrania 11:1, 6.

5. Eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga likendi kughasira lithi?

Yehova akatheghaya abamwanzire. Angana batheya okwa kyosi-kyosi ekyanga tsandya erikirirya lyabu n’amaha wabu aw’eribana engebe y’erikotha. (Esyonyimbo 91:1, 2, 7-10) Akathukunga okwa mibere eyanga thuhira omw’akabi n’erithubulisya etseme. Yehova akathukangiriraya enzira mbuya ey’erikwama.Soma Esyonyimbo 73:27, 28; Yakobo 4:4, 8.