Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga!

 ERISOMO 5

Ni Kyahi Ekyaleka Nyamuhanga Iniahangika Ekihugho?

Ni Kyahi Ekyaleka Nyamuhanga Iniahangika Ekihugho?

1. Ni kyahi ekyaleka Nyamuhanga iniahangika ekihugho?

Yehova mwaha abandu b’ekihugo. Ni bwikalho bwethu. Busana n’ekyo, abandu b’erimbere, iya Adamu na Eva, mubathahangikwa eryusulya olhubulha. Nyamuhanga abya iniabirihangika abamalaika eribya elhubulha. (Yobu 38:4, 7) Aliwe, Nyamuhanga mwahira omundu w’erimbere y’omwa paradiso eyuwene eyikahulhawa mwa eririma lya Edeni. (Enzuko 2:15-17) Yehova abya anzire omundu oyu n’abaana biwe ibikalha okwa kihugho kwa kera na kera.Soma Esyonyimbo 37:29; 115:16.

Erimbere, eririma lya Edeni lisa ly’eryabya paradiso. Omulhume n’omukali ab’erimbere babya batholere eryusulya omwa kihugho mw’abaana babu. Obuthuku bwanga hikire ibaghondya ekihugho kyosi n’erikolhakyo mwa paradiso. (Enzuko 1:28) Ekihugho sikyendi syathoghothibwa nahake. Kikendi syabya ikine bwikalho bw’abandu.Soma Esyonyimbo 104:5.

2. Busana naki ekihugho si paradiso lino?

Adamu na Eva mubathowa Nyamuhanga, neryo amabalhusya omw’irima. Eparadiso muyahera, kandi sihali mundu oyuwabirithathoka erisubya yoho. E Biblia yikabugha yithi: ‘Ekihugho kyabirihirwa omwa byalha by’ababi.’Yobu 9:24.Soma Enzuko 3:23, 24.

Mbwino Yehova abirilemwa eriberererya ekighendererwa kiwe eky’erimbere eki? Eyihi! Iyo ni Muthoki w’Ebyosi. Syanga lemwa. (Isaya 45:18) Akendi syaberererya ekighendererwa kiwe eky’erimbere.Soma Esyonyimbo 37:11, 34.

3. Eparadiso yikendi syasubaho yithi?

Ekihugho kino kikendi syaswabya paradiso mwa buthabali bwa Yesu ng’Omwami oyo Nyamuhanga abirihiraho. Okwa lhuhi olhukahulhawa mwa Harmagedoni, Yesu akendi syasondolha abamalaika ba Nyamuhanga erithoghothya abosi abakaghana Nyamuhanga.  Enyuma waho, iniahira Sitani y’omwa muliki ahabw’emyaka 1,000. Abandu ba Nyamuhanga bakendi syalhama okw’ithoghothibwa kundi Yesu akendi syabasondolha n’eribatheya. Bakendi syabana engebe y’erikotha omwa kihugho Paradiso.Soma Eribisulirwa 20:1-3; 21:3, 4.

4. Eriaghalhwa likendi syahwaho mughulhu wahi?

Nyamuhanga akendi syaghunza okwa kihugho kw’obubi mughulhu wahi? Yesu mwabugha ‘ekiminyikalho’ ekyanga kanganirye ngoku enduli yiri hakuhi. Emibere eyiriho munabwire yamalekwaho iyangana hwerekererya abandu kandi yikakanganaya ngoku thuli omwa biro ‘by’erihwererera ly’emighulhu.’Soma Matayo 24:3, 7-14, 21, 22.

Yesu akendi syabya akathabalha ekihugho ahabw’emyaka 1,000 iniane elhubulha, akendi syaghunza h’eriaghalhwa lyosi. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Kandi Yesu akendi syakolha ng’Omuhereri Mukulhu neryo iniasangulha amalholho aw’abosi abanzire Nyamuhanga. Neryo erilhabira omu Yesu, Nyamuhanga akendi syaghunza h’amalhwere, erikekelhuha, n’olhuholho.Soma Isaya 25:8; 33:24.

5. Ni bahi abakendi syabya omwa Paradiso?

Okwa Kisenge ky’Obwami, wukeghaya kw’abandu abanzire Nyamuhanga n’erianza erigha ngoku banga mutsemesya

Abandu abakowa Nyamuhanga bakendi syabya omwa Paradiso. (1 Yoane 2:17) Yesu mwathuma abigha biwe athi basondekanaye abandu ab’omuthima mwolho kandi athi bakangirirayebo ngoku banga tsemesya Nyamuhanga. Munabwire, Yehova anemuthegha-theghania abandu bangyi erisyabya omwa kihugho Paradiso. (Zefania 2:3) Okwa syo Kingdom Hall (Ebisenge by’Obwami) esy’Abema ba Yehova, abandu bak’igha ngoku bangabya abiba babuya kutse bakali babuya kandi ngoku bangabya babuthi babuya. Abaana n’ababuthi abosi bakaramiraya haghuma kandi bak’igha ngoku engulhu yuwene yanga baghasira.Soma Mika 4:1-4.