Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 2

Nyamuhanga Nindi?

Nyamuhanga Nindi?

1. Busana naki thutholere ithwaramya Nyamuhanga?

Nyamuhanga ow’ekwenene y’Omuhangiki w’ebyosi. Syawithe nzuko kandi syawithe muhindo. (Esyonyimbo 90:2) Ya ngununuko ey’engulhu yuwene eyiri omwa Biblia. (1 Timoteo 1:11) Thutholere ithwaramya Nyamuhanga musa kundi yuwathuha engebe.Soma Eribisulirwa 4:11.

2. Nyamuhanga ni mundu oyuli athi?

Sihali mundu oyuwabirithalhangira Nyamuhanga kundi iyo ni Mulimu. Si mundu w’omubiri ng’ithwe. (Yoane 1:18; 4:24) Nomwabine, thwangana lhangira emibere ya Nyamuhanga omwa bihangikwa biwe. Ng’eky’erileberyako, ebighuma n’ebimole muthina-muthina bikaleka ithwaminya olhwanzo n’amenge wiwe. Obunene bw’ekihugho n’ekyanya bikaleka ithwaminya akaghalha kiwe.Soma Abanya Roma 1:20.

Thwangana thasyaminya bingyi okwa mibere ya Nyamuhanga omw’isoma e Biblia. Ng’eky’erileberyako, yikathubwira ebya Nyamuhanga anzire n’ebya athanzire, ngoku akathwalha abandu, kandi ngoku akayowa abandu bamakolha ebyuwene kutse ebithuwene.Soma Esyonyimbo 103:7-10.

3. Nyamuhanga anawithe erina?

Yesu mwabugha athi: ‘Thatha wethu oyuli elhubulha, erina lyawu libye libuyirire.’ (Matayo 6:9) Nyamuhanga nomw’akanahulhawa omwa bitsumbi bingyi, awithe erina lighuma lisa. Obuli mubughe awithe ngoku akalibugha. Omwa Lhukonzo bakabugha bathi “Yehova.” Aliriryo abandi bakabugha bathi “Yahweh.”Soma Esyonyimbo 83:18, NW.

Erina lya Nyamuhanga lyabirilhusibwa omwa syo Biblia nyingyi n’erisubya omw’omwanya walyo mw’ebitsumbi nga Mwami Mukulhu, Mukama kutse Nyamuhanga. Aliriryo e Biblia yabere yikahandikwa, erina lya Nyamuhanga lyabyamu hakuhi  mirundi 7,000. Yesu mwakangirirya abandu b’ekwenene eyihambire oku Nyamuhanga imwamuli n’erina liwe.Soma Yoane 17:26.

4. Yehova anathutsomene?

Nga Thatha oyuwithe olhwanzo oyu, Nyamuhanga anemukolha ebikendi syaleka ithwa ghasirwa erihika kera na kera

Mbwino abandu bangyi eriaghalhwa kikakanganaya kithi Yehova ni Nyamuhanga oyuthathutsomene? Abandi bakabugha bathi yukathulethera eriaghalhwa erianza erithulengako, aliriryo eki si kwenene.Soma Yobu 34:10-12.

Nyamuhanga abirihererya abandu b’obughabe obw’eriyithwiramu. Ka thukasima kundi thuwithe obughabe obw’eriyithwiramu erikolera Nyamuhanga! (Yosua 24:15) Aliriryo abangyi bakathwamu erikolha ebithuwene, neryo ikyaleka eriaghalhwa iryakanyirira. Kikahithanaya Yehova akalhangira erinuba eri.Soma Enzuko 6:5, 6.

Yehova ni Nyamuhanga oyuthutsomene. Anzire ithwatsema. Akisigha iniaghunza h’eriaghalhwa n’abakaletha lyo. Ebyo bine aho, awithe enzumwa mbuya eyikaleka inialekereraho eriaghalhwa eri ahabw’akathambi kake. Omw’Isomo lyo 8, thukendi syaminya enzumwa eyo nga ni yahi.Soma 2 Petero 2:9; 3:7, 13.

5. Thwanga yithunda thuthi hakuhi na Nyamuhanga?

Yehova anzire ithwa yithunda hakuhi nayu omw’ikania nayu thukasaba. Atsomene obuli mundu ahabwiwe. (Esyonyimbo 65:2; 145:18) Anayitheghekire erighanyira. Akalhangira ngoku thukalengaho erimutsemesya, nomwakine indi okwa bundi buthuku thukalemererawa. Kwesi nomuthuthanahikene, thwanganabya n’enkolangana mbuya na Nyamuhanga.Soma Esyonyimbo 103:12-14; Yakobo 4:8.

Kundi Yehova abirithuha engebe, thutholere ithwamwanza kwilhaba owundi mundu wosi-wosi. (Mariko 12:30) Wukendibya wune mukangania ngoku wanzire Nyamuhanga omw’ilholha embere erimw’ighako n’erikolha ebyanzire, wukendi ongera eriyithunda hakuhi nayu.Soma 1 Timoteo 2:4; 1 Yoane 5:3.