1. Amadini wosi anuwene?

Omw’amadini wosi mukabya imune abandu abanzire eriminya ekwenene. Ni kibuya eriminya ngoku Nyamuhanga akalhangira abandu abo kandi abatsomene. Aliriryo eky’obulighe, amadini abirikolesibwa omwa nzira nyibi. (2 Abanya Korinto 4:3, 4; 11:13-15) Erikwamana n’eby’amakuru, nibya awandi madini abiriyingirya omwa by’obutsindi, eritha bandu bangyi, esyonyuhi, eriaghalya abaana n’eribakolha kw’eby’obuthundirya. Eki ka kik’itha abandu abikirirye kwenene Nyamuhanga b’obulighe!Soma Matayo 24:3-5, 11, 12.

Edini ey’ekwenene iyo yikahalhamba Nyamuhanga, aliriryo amadini w’amabehi syalimutsemesaya. Akakangiriraya ebindu ebithe omwa Biblia, imwamuli esyongangirirya esy’amabehi esihambire oku Nyamuhanga n’abaholi. Aliriryo Yehova anzire abandu ibaminya ekwenene eyimuhambireko.Soma Ezekieli 18:4; 1 Timoteo 2:3-5.

2. Ni kyahi ekikendi syahika okw’amadini?

Eky’obutseme, amadini awakabugha athi anzire Nyamuhanga aliriryo omw’okwenene inianzire ekihugho kya Sitani, syalitsemesaya Nyamuhanga. (Yakobo 4:4) Ekinywe kya Nyamuhanga kikahulha amadini wosi aw’amabehi mwa ‘Babeli Mukulhu.’ Babeli ni muyi wakera owatsuka mw’esyongangirirya sy’amabehi enyuma w’Eribogha ly’Amaghetse omwa biro bya Noa. Nyamuhanga akisigha iniathoghothya kitsumbukirania amadini awakakangiriraya amabehi n’erinubya abandu.Soma Eribisulirwa 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Nomwabine, Yehova sy’ibirirwe abandu abanzire ekwenene abali omw’amadini w’amabehi omwa kihugho kyosi.  Anemulhusya abandu ng’abo b’omw’amadini w’amabehi omw’ibakangirirya ekwenene.Soma Mika 4:2, 5.

3. Abandu abanzire ekwenene batholere ibakolhaki?

Edini y’ekwenene yinemuletha abandu ba haghuma

Yehova atsomene abandu abanzire ekwenene n’abanzire erikolha ebibuya. Akababwira athi balhue omw’amadini w’amabehi. Abandu abanzire Nyamuhanga bakabya ibanayitheghekire erikolha esyombinduka nuku bamutsemesaye.Soma Eribisulirwa 18:4.

Omwa kighonye ky’erimbere, abandu abanzire ekwenene babere bowa engulhu yuwene yikathulhwa n’abakwenda, mubangirirayo n’etseme. Mubakwama enzira ya Yehova nyihya-nyihya, eyikaletha etseme omwa ngebe, kandi eyiwithe ekighendererwa n’amaha. Ibo ni ky’erileberyako kibuya ekya thwanga kwama munabwire kundi mubangirira engulhu yuwene omw’ihira Yehova y’embere omwa ngebe syabu.Soma 1 Abanya Tesalonika 1:8, 9; 2:13.

Yehova ak’angirira abakalhua omw’amadini w’amabehi eryingira omw’ihiika ly’abaramya biwe. Wamaligha erikokya lya Yehova ery’olhwanzo eri, iwukendibya munywani wiwe, iwingira omwa lihiika liwe lihya-lihya ery’abaramya ba Yehova ab’olhwanzo, n’erisyabana engebe y’erikotha.Soma Mariko 10:29, 30; 2 Abanya Korinto 6:17, 18.

4. Nyamuhanga akendi syaletha athi etseme omwa kihugho kyosi?

Eritswerwa ery’amadini w’amabehi erikasa ni ngulhu yuwene. Likendi lhamya ekihugho kyosi okw’inubibwa. Amadini w’amabehi syendi syaswatheba n’erighabulha abandu. Obuli mundu akendi syabya omw’iramya erya Nyamuhanga w’ekwenene.Soma Eribisulirwa 18:20, 21; 21:3, 4.