Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 1

Engulhu Yuwene Niki?

Engulhu Yuwene Niki?

1. Engulhu eyikalhua oku Nyamuhanga ni yahi?

Nyamuhanga anzire abandu ibabana etseme okwa kihugho. Mwahangika ekihugho n’ebyosi ebiriko kundi anzire abandu. Akisigha iniayira ekyakakolha nuku abandu omwa kihugho kyosi bangabya omwa mibere eyuwene. Akendi ghunzaho ebikaleka abandu ibaghalhwa.Soma Yeremia 29:11.

Sihali buthabali obwabirithathoka erighunza h’amalhwa, amalhwere, kutse olhuholho. Aliriryo hali engulhu yuwene. Omwa buthuku obuthe bwahali, Nyamuhanga akendi lhusya h’amathabali w’abandu iniahira h’obuthabali bwiwe. Abakendi syabya omwa buthabali bwiwe bakendi syabana obuholho n’amaghalha awuwene.Soma Isaya 25:8; 33:24; Danieli 2:44.

2. Busana naki engulhu yuwene yikayithaghisibawa lino?

Eriaghalhwa likendi syahwa Nyamuhanga abirighunza h’ababi. (Zefania 2:3) Eki kikendi syabya mughulhu wahi? Ekinywe kya Nyamuhanga mukyalhaghulha ebindu bibi ebikabya lino. Ebikabya lino bikakanganaya ngoku Nyamuhanga akisigha iniayira ekyakakolha.Soma 2 Timoteo 3:1-5.

3. Thutholere ithwakolha ki?

Thutholere ithw’igha oku Nyamuhanga omwa Kinywe kiwe, e Biblia. Yiri ng’ebaruha eya thukahandikirawa erilhua oku thatha w’olhwanzo. Yikathubwira ngoku thwangabya omwa ngebe eyuwene lino kandi ngoku thwangabana engebe y’erikotha omwa buthuku obukasa. Ni kwenene, abandi bangana pona wukawathikibwa eriyitheghererya e Biblia. Aliriryo eki isikyaleka thukathalha okwa mighisa mibuyanga eyikasa.Soma Emisyo 29:25; Eribisulirwa 14:6, 7.