Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Engulhu Yuwene Erilhua oku Nyamuhanga!

 ERISOMO 8

Busana Naki Nyamuhanga Akalekerera h’Obubi n’Eriaghalhwa?

Busana Naki Nyamuhanga Akalekerera h’Obubi n’Eriaghalhwa?

1. Obubi bwatsuka buthi?

Nyamuhanga abirilekerera abandu bathabale ahabw’obuthuku obukaghunza nuku kilhangirike ngoku sibanga thoka erighunza h’ebitsibu by’abandu

Obubi bwatsuka okwa kihugho Sitani akathulha amabehi w’erimbere-mbere. Erimbere, Sitani abya malaika oyuhikene, aliriryo mwaghana ‘omwatsi w’ekwenene.’ (Yoane 8:44) Mwatsuka eriyighomba eriramya erya Nyamuhanga abya atholere. Sitani mwatheba omukali w’erimbere, iya Eva, kandi mwalombererya Eva nuku amukenge omwakanya k’erikenga Nyamuhanga. Adamu mwayiyunga oku Eva omw’thendiowa Nyamuhanga. Adamu erikolha eki, mulyalhwiririra mw’eriaghalhwa n’olhuholho.Soma Enzuko 3:1-6, 19.

Omughulhu Sitani abwira Eva athi syowe Nyamuhanga, mwabya iniakatsukisaya eriyisamambulha okwa hamuli ya Nyamuhanga ey’erithabalha. Abandu abangyi babiriyiyunga oku Sitani bakaghana Nyamuhanga ng’Omuthabali wabu. Busana n’ekyo, Sitani abiribya ‘muthabali w’ekihugho.’Soma Yoane 14:30; 1 Yoane 5:19.

2. Mbwino Nyamuhanga mwathahangika ndeke?

Emibiiri ya Nyamuhanga eyosi yihikene. Abandu n’abamalaika abo Nyamuhanga ahangika babya ibangana thoka erighondera Nyamuhanga ya ndeke-ndeke. (Eryibuka Ebihano 32:4, 5) Nyamuhanga mwathuhererya obughabe obw’erithwamu erikolha ekibuya kutse ekibi. Obughabe obu bukathuha akaghisa ak’erikangania ngoku thwanzire Nyamuhanga.Soma Yakobo 1:13-15; 1 Yoane 5:3.

3. Busana naki Nyamuhanga abirilekerera h’eriaghalhwa erihika na lino?

Yehova abirilekerera h’eriyisamambulha okw’iyo eri ahabw’obuthuku bulebe. Busana naki? Erikangania ngoku hathe obundi buthabali obwanga ghasira abandu. (Omugambuli 7:29; 8:9) Emyaka 6,000  eyamabirithalhaba, yikakanganaya eki kya ndeke-ndeke. Abathabali b’ekihugho babirilemwa erighunza h’esyonyuhi, obubi, obuthe bulingirirania, kutse amalhwere.Soma Yeremia 10:23; Eriluayo 9:16.

Obwami bwa Nyamuhanga sibuli ng’obw’abandu, kundi ibo bukaghasira abakabuligha. (Isaya 48:17, 18) Yehova akisigha iniathoghothya amathabali w’abandu awosi. Abakasombolha obuthabali bwa Nyamuhanga basa babakendi syikalha okwa kihugho.—Isaya 11:9.Soma Danieli 2:44.

4. Erighumisirizya lya Nyamuhanga likathuha kaghisaki?

Sitani mwabugha athi sihali n’omughuma oyuwanga kolera Nyamuhanga busana n’erimwanza. Wunanzire erikangania eki ngoku ni mabehi? Wangana kikangania! Erighumisirizya lya Nyamuhanga likathuha akaghisa ak’erikangania nga thwanzire obuthabali bwa Nyamuhanga kutse obw’abandu. Ebya thukakolha bya bikakanganaya ekya thwanzire.Soma Yobu 1:8-12; Emisyo 27:11.

5. Erianza Nyamuhanga abye muthabali wethu, thutholere ithwakolha ki?

Ebya thukakolha bikakanganaya nga thwanzire Nyamuhanga ng’Omuthabali wethu

Erianza Nyamuhanga abye muthabali wethu, thutholere ithwa sondekania eriramya ly’ekwenene erisighemere okwa Biblia n’erisighikalyo. (Yoane 4:23) Thutholere ithwaghana Sitani ng’omuthabali wethu omw’iyihighulha okwa by’ekipolitiki n’amalhwa, nga Yesu kwa kolha.Soma Yoane 17:14.

Sitani akakolesaya obuthoki bwiwe erikulha-kulhania eby’obutswatswa n’eby’akabi. Thwamaghana ebindu ng’ebi, abanywani n’abahughu ibangana thusekererya kutse erithuhakanisya. (1 Petero 4:3, 4) Busana n’ekyo, erithwamu ni lyethu. Thune mwendi thwamu eribya bughuma n’abandu abanzire Nyamuhanga? Thune mwendi thwamu erikenga ebihano biwe eby’amenge kandi eby’olhwanzo? Thwamakolha ebi, ithukendibya ithukakanganaya ngoku Sitani abiha akabugha athi sihali n’omughuma oyuwangowa Nyamuhanga amabana ebitsibu.Soma 1 Abanya Korinto 6:9, 10; 15:33.

Olhwanzo olhwa Nyamuhanga awithire abandu lhukaghumaya ngoku obubi n’eriaghalhwa bikendi syahwa. Abakakanganaya ngoku bikirirye eki bakendi syikalha okwa kihugho kwa kera na kera.Soma Yoane 3:16.

 

Thasyaminya Bingyi

E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki?

Ekikaleka Nyamuhanga Inyalekereraho Eriaghalhwa Niki?