Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali ebirimo

 ERISOMO 15

Busana Naki Wutholere Iwalholha Embere?

Busana Naki Wutholere Iwalholha Embere?

1. Erilholha embere erigha e Biblia likendi kughasira lithi?

Ahathe erithika-thika, ebike ebya wamabir’igha ebi ebiseghemere okwa Biblia byamabirileka iwongera erianza Yehova. Wutholere iwalholha embere erighumya olhwanzo olhu. (1 Petero 2:2) Iwe erisyabana engebe y’erikotha liseghemere okw’ilholha embere eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga omw’igha Ekinywe kiwe.Soma Yoane 17:3; Yuda 21.

Wukabya wune mwongera eriminya Nyamuhanga, n’erikirirya lyawu kwa likanaghuma lithya. Erikirirya likendi kuwathikya eritsemesya Nyamuhanga. (Abaebrania 11:1, 6) Likendi leka iwayisubamu n’erihindulha emibere yawu.Soma Emibiri 3:19.

2. Ebya wasi oku Nyamuhanga byanga ghasira bithi abandi?

Wangana yihayo oku Yehova nuku wubye n’engolangana eya hakuhi nayu

Ni kya buli kiro omundu eribwira abandi okwa ebya abiriminya—ithwe abosi kikathutsemesaya erithulha omwatsi mubuya. Wune mulholha embere erigha e Biblia, wukendi minya ngoku wanga kolesyayo erisoborera ebya wikirirye oku Yehova n’engulhu yuwene.Soma Abanya Roma 10:13-15.

Abangyi bakabya bakanza erithulha engulhu yuwene, bakatsukira okw’abanywani babu kutse abahughu. Ambi iwakolesya amenge. Omwakanya k’eribabwira wuthi edini yabu ni y’amabehi, babwire okwa milhaghe ya Nyamuhanga. Kandi wubye iwun’ibukire ngoku bakatsemera esyongeso sy’omundu kwilhaba eby’akabugha.Soma 2 Timoteo 2:24, 25.

3. Wangabya n’engolangana ki na Nyamuhanga?

Erigha Ekinywe kya Nyamuhanga likendi kuwathikya erikulha bunyakirimu. Erighunzerera, iwanganabya n’engolangana eya hakuhi na Yehova. Omwa kwenene, wanganabya mughuma w’okw’abandu abali omwa lihiika liwe.Soma 2 Abanya Korinto 6:18.

 4. Wanga lholha wuthi embere erikulha-kulhana?

Wangana kulha-kulhana bunyakirimu omw’ilholha embere erigha Ekinywe kya Nyamuhanga. (Abaebrania 5:13, 14) Bwira omughuma w’okw’Abema ba Yehova wuthi mw’ighe nayu e Biblia omw’ikolesya ekitabu E Biblia Kwenene Yikakangiriraya Ki? Wukendibya wune mulholha embere erigha Ekinywe kya Nyamuhanga, n’engebe yawu kwa yine mwendi ongera yithya eryuwana.Soma Esyonyimbo 1:1-3; 73:27, 28.

Engulhu yuwene yikalhua oku Yehova, Nyamuhanga oyutsemire. Wangana yithunda hakuhi nayu omw’iyithunda hakuhi n’abandu biwe. (Abaebrania 10:24, 25) Wukabya wukalholha embere eritsemesya Yehova, wukabya iwukanza erisyabana engebe kundu—engebe ey’erikotha. Omw’okwenene, eriyithunda hakuhi na Nyamuhanga ky’ekindu kibuya ekya wanga kolha.Soma 1 Timoteo 1:11; 6:19.