Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Endegheka y’Olhuhindano olhwa 2017

Kyasande

Kyasande

“Oyo Wasyayiyinia erihika okwa nduli yo wasyalhamibwa”​—MATAYO 24:13

ENGYAKYA

 • 3:20 Omuziki ow’Evidiyo

 • 3:30 Olhwimbo 121 n’Omusabe

 • 3:40 OMUKANIA OWAHEKERENIE: Thutholere ‘Ithwathibitha n’Eriyiyinia’

  • Thibitha n’Ekilhubirirwa ky’Erisinga! (1 Abanya Korinto 9:24)

  • Yibegheresaye n’Omuhwa (1 Abanya Korinto 9:25-27)

  • Yilhusaye kw’Ebikakulhuhiraya Bbule (Abaebrania 12:1)

  • Gherereraya eby’Erileberyako Ebyuwene (Abaebrania 12:2, 3)

  • Ulya Ebyalya by’Ekirisya (Abaebrania 5:12-14)

  • Unywa Ndeke Amaghetse (Eribisulirwa 22:17)

  • Ghendera Okwa Bilhaghiro by’Amathibitho (2 Timoteo 2:5)

  • Ibya Iwunasikire Ngoku Wukendibana Olhuhembo (Abanya Roma 15:13)

 • 5:10 Olhwimbo 141 n’Omusabe

 • 5:20 OMUKANIA W’ABANDU ABOSI: Isiwahwa Amaha! (Isaya 48:17; Yeremia 29:11)

 • 5:50 Erikuhihya Akaleberyo

 • 6:20 Olhwimbo 20 n’Erilhuhuka

 ERITHUNGYI

 • 7:35 Omuziki ow’Evidiyo

 • 7:45 Olhwimbo 57

 • 7:50 OMUSATHU: Mwibuke Mukali wa Loti​—Ekitsweka 3 (Luka 17:28-33)

 • 8:20 Olhwimbo 54 n’Ebirango

 • 8:30 “Wulindesyo . . . Sisyendisyamalha!” (Habakuki 2:3)

 • 9:30 Olhwimbo 129 n’Omusabe w’Erihinda