Ghenda ahali omwatsi

Ghenda ahali obutsukiro obwakabiri

Ghenda ahali ebirimo

Abema ba Yehova

Lhukonzo

Endegheka y’Olhuhindano olhwa 2017

Kyamukagha

Kyamukagha

“Mutseme omo maha. Muyiyinaye omo malighe”​—ABANYA ROMA 12:12

ENGYAKYA

 • 3:20 Omuziki ow’Evidiyo

 • 3:30 Olhwimbo 44 n’Omusabe

 • 3:40 OMUKANIA OWAHEKERENIE: Ngoku Yehova ‘Akaha Eriyiyinia n’Erihanda Omuthima’ Okwa . . .

  • Abatseke n’Ababbunikire Omwa Muthima (Abanya Roma 15:4, 5; 1 Abanya Tesalonika 5:14; 1 Petero 5:7-10)

  • Abakayithagha Obuwathikya Kinyamubiri (1 Timoteo 6:18)

  • “Esyongubi” (Esyonyimbo 82:3)

  • Abakulire (Abalawi 19:32)

 • 4:50 Olhwimbo 138 n’Ebirango

 • 5:00 OMUKANIA OWAHEKERENIE: Himba Enyumba Eyikendi Syathulhaho

  • “Mutsemere Ebyo Muwithe” (Abaebrania 13:5; Esyonyimbo 127:1, 2)

  • Theghaya Abaana Bawu Okwa ‘Bibi’ (Abanya Roma 16:19; Esyonyimbo 127:3)

  • Kangiriraya Abaana Bawu Omwa ‘Nzira Eyibatholere Erilhabamu’ (Emisyo 22:3, 6; Esyonyimbo 127:4, 5)

 • 5:45 OLHUBATIZO: ‘Siwubahe Kindu!’ (1 Petero 3:6, 12, 14)

 • 6:15 Olhwimbo 79 n’Erilhuhuka

 ERITHUNGYI

 • 7:35 Omuziki ow’Evidiyo

 • 7:45 Olhwimbo 126

 • 7:50 OMUKANIA OWAHEKERENIE: Gherereraya “Abayiyinaya”

  • Yozefu (Enzuko 37:23-28; 39:17-20; Yakobo 5:11)

  • Yobu (Yobu 10:12; 30:9, 10)

  • Mwali wa Yefuta (Abatsweri 11:36-40)

  • Yeremia (Yeremia 1:8, 9)

 • 8:35 OMUSATHU: Mwibuke Mukali wa Loti​—Ekitsweka 2 (Luka 17:28-33)

 • 9:05 Olhwimbo 111 n’Ebirango

 • 9:15 OMUKANIA OWAHEKERENIE: Igha Eriyiyinia Erilhua Okwa Bihangikwa

  • Engamia (Yuda 20)

  • Emithi y’Ebisusuthi (Abanya Kolosai 2:6, 7; 1 Petero 5:9, 10)

  • Ebinyurughunzu (2 Abanya Korinto 4:16)

  • Ehinyonyi Ehikahulhawa mwa Arctic Terns (1 Abanya Korinto 13:7)

  • Ehithulithuli (Emisyo 29:25)

  • Emithi y’Amaghando (Abanya Efeso 6:13)

 • 10:15 Abalere​Eriyiyinia Lyenyu Likatsemesaya Yehova! (Emisyo 27:11)

 • 10:50 Olhwimbo 135 n’Omusabe w’Erihinda